شنبه 19 مهر 1382

شوراى ملى مقاومت از توجه كميته نوبل به وضعيت فاجعه بار زنان وكودكان در ايران تقدير نمود

شوراى ملى مقاومت ايران از اينكه كميته نوبل توجه خود را به وضع فاجعه بار زنان و كودكان ايرانى تحت حاكميت ملايان زن ستيز معطوف داشته و جايزه صلح نوبل امسال را به يك فعال حقوق زنان و كودكان ايرانى اختصاص داده است, بسيار خوشحال مى باشد و آن را اقدامى عليه فاشيسم مذهبى حاكم بر ايران مى داند كه دهها ميليون زن ايرانى را از حقوق اوليه خود محروم كرده و دهها هزار زن را اعدام نموده است.
مقاومت ايران ضمن تبريك به خانم شيرين عبادى,براى ايشان در راستاى مبارزه عليه رژيم زن ستيز آخوندى و احقاق حقوق زنان ايرانى آرزوى موفقيت مى كند.
رژيم بنيادگرا و تروريست حاكم بر ايران كه با مقاومت فزاينده سراسرى مواجه است, با تمام قوا در صدد دستيابى به سلاح اتمى است, چيزى كه قويا صلح جهانى را به خطر انداخته است.

دبيرخانه شوراى ملى مقاومت ايران
18 مهر 1382 (10 اكتبر 2003)

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک:
http://khabarnameh.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/154

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'شوراى ملى مقاومت از توجه كميته نوبل به وضعيت فاجعه بار زنان وكودكان در ايران تقدير نمود' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016