يكشنبه 20 مهر 1382

بیانیه اتحاد برای استقرار آزادی و دموکراسی در ایران در مورد اعطای جائزه صلح نوبل به خانم شیرین عبادی

خبر اعطای جائزه صلح نوبل به خانم شیرین عبادی در این شرایط دشوار حیات اجتماعی و سیاسی که جامعه ما با آن روبروست را در نهایت شوق و سرور دریافت نمودیم. این انتخاب به حق ما را در مبارزه خود برای رسیدن به آزادی و دموکراسی تشویق و به پیروزی نزدیک علیه استبداد و استقرار دموکراسی در ایران امیدوارتر کرد. ما این موفقیت بزرگ را به خانم شیرین عبادی که علی رغم همه گونه سختی ها همواره مدافع حقوق بشر و مبارز راه آزادی و دموکراسی بوده است تبریک میگوئیم. دریافت این جائزه همچنین پیروزی درخشانی برای ملت ما، رهروان آزادی و دموکراسی و به ویژه زنان ایرانی است.
ما هم صدا با خانم عبادی یاد آور می شویم که رسیدن به جامعه ای آزاد و دموکراتیک تنها در سایه کوشش مداوم، اتحاد و همکاری کلیه نیروهای طرفدار آزادی و دموکراسی امکان پذیراست.

هیات مسئولین
18 مهر 1382 برابر 10 اکتبر 2003

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک:
http://khabarnameh.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/166

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'بیانیه اتحاد برای استقرار آزادی و دموکراسی در ایران در مورد اعطای جائزه صلح نوبل به خانم شیرین عبادی' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016