سه شنبه 22 مهر 1382

پيام تبريک هيئت تحريريه «تريبون» به خانم شيرين عبادي بمناسبت دريافت جايزه صلح نوبل سال 2003

خانم شيرين عبادي !

اگر تا بامروز، نصيب شما از مبارزاتتان براي دفاع از آزادي فرد، حقوق زنان و کودکان و زندانيان سياسي در ايران، تحمل فشارهاي دولتي و حتي زندان بود، امروز نگاههاي تحسين انگيز جهانيان متوجه شماست. انگار عدالتي هم در کار جهان هست ! اينبار شما به پاس کارهايي که به اقتضايي تخصص شغلي و احساس مسئوليت انساني‌تان در حق مظلومترين اقشار جامعه انجام داه‌ايد، مورد محبت انسانهاي بيشماري در چهار گوشه جهان هستيد. شما بانوي دانشمند و شجاع در مقابل بساط زور و ستمي قد برافراشته‌ايد که بر عليه بيدفاعترين اقشار جامعه يعني زنان، کودکان و زندانيان سياسي از هيچ قساوتي کوتاهي نميکند. احترام جهانيان نسبت به شما در عين حال به معني قدرداني آنان از کوچکترين گامهاي گمنامترين افراد در راه حقوق بشر، آزادي، دمکراسي و عدالت اجتماعي در ايران و ديگر کشورهاي جهان هم هست.

خانم عبادي ! شما در کشوري در سنگر دفاع از شخصيت و حرمت انسان مبارزه مي‌کنيد که هم نيمه زن آن دچار يک بي‌حقوقي باورنکردني قانوني و عرفي است و هم اکثريت متعلق به فرهنگها و زبانهاي محکوم آن، هويت و موجوديت خود را از سوي سياست ناظر بر يکسان سازي فرهنگي در 80 سال اخير، در معرض نابودي مي‌بينند. شهامت شما در برابر اين بساط زور و ستم ستودني است. سال 2003 در خاطره تمامي کساني که به دلايل سياسي، تبعيض جنسي و محروميت فرهنگي و زباني خود را اسير بيعدالتي حاکم بر ايران مي‌بينند، بعنوان سال انتخاب شايسته شما براي دريافت جايزه صلح نوبل، حک خواهد شد.

از طرف اعضاي هيئت تحريريه مجله «تريبون» و سايت «تريبونت» مراتب تبريک و بهترين آرزوهاي خود را تقد‌‌يمتان مي‌کنيم.

با احترام
هيئت تحريريه مجله تريبون
استکهم، 13 اکتبر 2003

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک:
http://khabarnameh.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/255

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'پيام تبريک هيئت تحريريه «تريبون» به خانم شيرين عبادي بمناسبت دريافت جايزه صلح نوبل سال 2003' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016