چهارشنبه 23 مهر 1382

پيام شادباش مجامع اسلامى ايرانيان براى خانم شيرين عبادى و مردم ايران بمناسبت اعطاى جايزه صلح نوبل‏

اعطاى جايزه صلح نوبل به خانم شيرين عبادى حقوقدان و وكيل مبارز ايرانى ترجمان آزاديخواهى، حق‏طلبى و كوشش پيگير در احقاق حقوق انسانى‏است، بيان وجدان آزاد زنان و مردانى‏است كه در مقابل ظلم و ستم ايستادگى و استقامت كرده‏اند و مى‏كنند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دادن جايزه صلح نوبل به وى، به عنوان يك زن مسلمان ايرانى، يك اتفاق و رخداد بزرگ تاريخى‏است، ناشى از تلاش و كوشش در خور شايسته او و زنان ايران در عرصه مبارزات سياسى، اجتماعى، فرهنگى و اقتصادى و همچنين نشان دهنده و يادآور پيكار و مبارزه دير پاى مردم ايران با جور، ظلم و ستم در جامعه ملى مااست، تلاش و كوششى كه با استعانت از تجارب تاريخ مبارزات و جنبش‏هاى اجتماعى ايران و جهان در جهت تحول نظام سياسى جامعه ايرانى به مردمسالارى است و الهام بخش جنبش زنان مسلمان نقاط مختلف جهان در مبارزه براى رسيدن به حقوق ذاتى و انسانى خويشتن‏است. حقوقى كه بخاطرش مبارزه پيگير مى‏كنند.
اعطاى جايزه به شيرين عبادى كه «ميان اسلام و حقوق اوليه بشر تناقض، مغايرت و تباينى نمى‏بيند»،بخاطر كوشش در «احقاق حقوق بشر ، حقوق زنان ، كودكان و استقرار مردمسالارى » نمودار بيدارى، خود آگاهى و پيكار آزاد زنان ايران است. اين واقعه بزرگ تاريخى در بين همه آزاديخواهان و بشردوستان شور، شوق و شادى را برانگيخته و دليل بر تأييد مبارزات زنان ايرانى در استمرار و هم غنا بخشيدن به هويت تاريخى و فرهنگى خويش است. افزون برآن، نتيجه هميارى و همكارى تمام آنهائى است كه، استوار و نستوه، خستگى‏ناپذير و با شجاعت و صلابت، براى تحصيل حقوق انسانى و برچيدن بساط غول استبداد مبارزه مى‏كنند.
ما اعطاى جايزه صلح نوبل را به خانم شيرين عبادى، به همه انسانهاى آزاديخواه در پهنه جهان و به همه زنان مبارز تبريك و تهنيت مى‏گوئيم.
اميدواريم اين مبارزات تا تحقق آزادى و استقلال و استقرار مردمسالارى و بسط و گسترش آن درايران ادامه يابد.


18 مهر 1382
مجامع اسلامى ايرانيان

دنبالک:
http://khabarnameh.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/316

فهرست زير سايت هايي هستند که به ' پيام شادباش مجامع اسلامى ايرانيان براى خانم شيرين عبادى و مردم ايران بمناسبت اعطاى جايزه صلح نوبل‏' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016