جمعه 25 مهر 1382

کنگره فوق العاده سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) و امر اتحادها، بهروز خلیق

کنگره فوق العاده سازمان با امر اتحادها بمثابه یکی از مبرمترین و مهم ترین موضوع در صحنه سیاسی کشور برخورد کرد. کنگره درسند سیاسی یک بخش را به امر اتحادها اختصاص داد، قرار جداگانه ای را در این زمینه به تصویب رساند و پیامی خطاب به نیروهای جمهوریخواه صادر کرد. این امر نشانه اهمیت و مبرم بودن موضوع برای کنگره فوق العاده بود.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

کنگره فوق برنکات زیر تاکید کرد:
1. ضرورت اتحاد وسیع نیروهای جمهوریخواه برای شکل دادن آلترناتیو جمهوریخواه دمکرات.
2. تلاش برای تشکیل جبهه جموریخواهان که گسترده ترین سازمانهای جمهوریخواه را دربرمیگیرد.
3. استقبال از ابتکار فعالین سیاسی جمهوریخواه برای تشکیل " اتحاد جمهوریخواهان " وبرگزاری " سمینار پاریس".
4. دعوت از احزاب و فعالین سیاسی جمهوریخواه به ابتکار مشترک برای برگزاری کنفرانس اتحادها.
در زمینه اتحادها در سال گذشته یک حرکت چشمگیری صورت گرفت . فعالین سیاسی در همکاری فشرده با هم توانستند " اتحاد جمهوریخواهان " را شکل دهند که بازتاب گسترده ای در بین نیروهای سیاسی داشت. " اتحاد جمهوریخواهان " توانست نظر مساعد عده قابل توجه ای از نیروهای جمهوریخواه در خارج از کشور را جلب کند. تا کنون نزدیک به هزار نفر منشور اتحاد جمهوریخواهان را امضا کرده اند.
اما اتحاد جمهوریخواهان تمام فعالین جمهوریخواه را دربرنمیگیرد. طیفی از نیروها حول " سمینار پاریس " گرد آمده اند. این دو حرکت جدا از هم صورت گرفته و بین آنها ارتباط و همکاری وجود ندارد.
در طی دهه گذشته تلاش سازمانهای سیاسی جمهوریخواه برای اتحاد، منجر به شکل گیری " اتحاد پنج سازمان " و " اتحاد عمل برای دمکراسی " در دو طیف نیروهای جمهوریخواه گردید. اما آندو جدا از هم به فعالیتهای خود ادامه دادند و همکاری و اتحاد عملی بین آنها صورت نگرفت.
کنگره با توجه به این واقعیتها تنها به طرفداری از اتحاد سازمانها و یا فعالین سیاسی برنخاست ، بلکه از ابتکارات در دو سطح فوق استقبال نمود ولی از آنها دعوت نمود که در جهت اتحاد وسیع جمهوریخواهان حرکت کنند.
در شرایط کنونی مسال زیر در مقابل نیروهای جمهوریخواه قرار دارد:
1. گفتگو، همکاری و اتحاد بین تشکلهای شکل گرفته توسط فعالین سیاسی.
2. همکاری و اتحاد بین تشکلهای موجود در سطح احزاب سیاسی با همدیگر و با اتحادهای شکل گرفته توسط فعالین سیاسی.
3. و مهمتر از همه رابطه و همکاری این تشکلها که در خارج از کشور حضور دارند با جریانها و نیروهای سیاسی جمهوریخواه در داخل کشور.
گسست بین اتحادهای شکل گرفته هنوز پابرجا است و نیروئی در دو طرف وجود دارد که میخواهد در چارچوب های موجود بماند و از این رو از همکاری با طرف دیگر سرباز میزند. آنچه مسلم است تداوم این پراکندگی در بین نیروهای جمهوریخواه بسود آلترناتیوهای غیردمکراتیک تمام شده و نیروی جمهوریخواه قادر نخواهد شد که بمثابه یک آلترناتیودر سطح ملی و بین المللی بر آمد کند. کنگره فوق العاده با آگاهی بر این امر اعلام کرد که: " در راستای شکل گیری اتحاد جمهوریخواهان ، ما برای همسو کردن ابتکارات جداگانه ای که به این منظور صورت میگیرد، تلاش کرده و از دیگر سازمانها و احزاب سیاسی میخواهیم که با مطرح کردن این جبهه بمثابه آلترناتیو جمهوری اسلامی در سطح ملی و بین المللی را وظیفه خود قرار دهند".
کنگره فوق العاده بر این نظر تاکید ورزید که شرط مقدم برای اینکه نیروهای جمهوریخواه در مقام آلترناتیو قرار گیرند، شکل گیری اتحاد وسیع جمهوریخواهان است. در این راستا کنگره فوق العاده در پیام خود به نیروهای جمهوریخواه ، برگزاری کنفرانس اتحادها را پیشنهاد کرد و همه سازمانها و فعالین سیاسی جمهوریخواه دمکرات را به ابتکار مشترک در برگزاری این کنفرانس فرا خواند.
امید آن است که سازمانها و فعالین سیاسی جمهوریخواه در همکاری و مساعدت با یکدیگر بتوانند کنفرانس اتحادها را تشکیل دهند و راههای شکل گیری اتحاد وسیع جمهوریخواهان را بررسی نمایند.

مقالات | بازديد 671 | نظر 1 | دنبالک 0 | نسخه قابل چاپ | بازگشت به بالاي صفحه 
دنبالک:
http://akhbar.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/376

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'کنگره فوق العاده سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) و امر اتحادها، بهروز خلیق' لينک داده اند.
نظرات
[hamed - October 17, 2003 03:24 PM]

armanha-ye iranian inhast: esteghlal, azadi, va edaalat-e ejtemaei. az in ha in sheaarha dar miayad: mobareze ba amperyalism va sehyunism, democracy ,va socialism(ruy-e ham: social-democracy).
digar khod daanid. har niruyi ke shaayestegi e lazem baraye tahaghoghe inha ra az khod neshan dade bashad va hamchenan neshan dehad poshtibani e mardom ra khahad dasht.

Copyright: gooya.com 2016