شنبه 26 مهر 1382

اطلاعيه خبري جبهه دمکراتيک ايران

شماره : 2094
تاريخ : 25 / 7 / 1382

در پي اعتراض زندانيان سياسي و عقيدتي سالن 8 زندان اوين به عدم دسترسي به تلفن براي تماس با خانواده هايشان و عدم وجود امکانات بهداشتي در اين سالن و درگيري مابين آنها با مسئولان زندان ، تني چند از اعتراض کنندگان به سلول هاي انفرادي بند 240 زندان اوين منتقل شدند.
اسامي 6 نفر از منتقل شدگان به سلول هاي انفرادي بند 240 :

اکبر خوانساري ( عضو جبهه دمکراتيک ايران )
محمد محمدي فر
اصغر تيماجي
سيد ابراهيم سيد حسيني
ابوالفضل هوايج
مسعود کريمي

لازم به ذکر است مسئولان زندان اوين ، با قطع تنها وعده ي غذايي قابل قبول هفتگي زندانيان (مرغ ) و اخلال در دسترسي زندانيان به تلفن کارتي و عدم فراهم نمودن امکانات بداشتي مناسب و عدم رعايت قانون تفکيک جرايم براي زندانيان سياسي و عقيدتي سعي در تحت فشار قرار دادن زندانيان نموده است.

زنده باد آزادي
برقرار باد دموکراسي
گسسته باد زنجير استبداد

تهران
جبهه دمکراتيک ايران
www.iranomid.org
Jebhe_Democratic@yahoo.com

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک:
http://khabarnameh.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/424

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'اطلاعيه خبري جبهه دمکراتيک ايران' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016