يكشنبه 27 مهر 1382

بيانيه جمعي از دانشجويان دانشگاه صنعتي سهند تبريز در حمايت از روزه سياسي

ما دانشجويان امضا كننده اين نامه ضمن حمايت از نمايندگان خود در مجلس شورا و شركت در روزه سياسي 28 مهر ماه خواستار آزادي سريع و بي قيد و شرط همه زندانيان سياسي ايراني هستيم.

در حالي كه دنياي متمدن با اعطاي جايزه نوبل صلح به خانم شيرين عبادي نشان داد كه صداي دموكراسي خواهي ملت ايران در سراسر جهان به وضوح شنيده مي شود اما هنوز در داخل كشور قدرتمندان گران گوش بر همان طبل پيشين مي كوبند و هيچ سخني را مگر در رثاي خشونت و عدم تساهل بر نمي تابند.

امروز ما در حالي بغض فروخته مان را در گلو حبس كرده ايم كه ياران دربندمان تنها و تنها به جرم دگر انديشي , ايستادگي در برابر قدرت مطلقه و مخالفتشان با تقسيم شهروندان به خودي و غير خودي در شرايطي سخت و غير انساني به سر مي برند. امروز گنجي , عبدي , رحماني , عليجاني , صابر , زرافشان , آقاجري , اشكوري , طبرزدي , باطبي , امير انتظام و صدها زن و مرد بي نام و نشان و نام و نشان دار ديگر در سياهچاله هاي استبداد روزگار مي گذارنند.

متاسفانه در شرايط فعلي كه عزم راسخي را در حاكميت براي انجام اصلاحات نمي بينيم و از هر گونه اقدام انقلابي نيز گريزانيم تنها راه مبارزه را مقاومت مدني صلح آميز و عاري از خشونت در برابر اقتدار گرايان مي دانيم و در اين راه آماده پرداخت هزينه هاي دموكراسي خواهي آزادي طلبي مان هستيم.

باشد كه روزي كهن ديار دربندمان از چنگال استبداد رهايي يابد.

1- سيد حسين ميركريمي

2- اتابك موسوي نسب

3- حامد اولاد غفاري

4- بهروز صفري

5- ابوالفضل نعيمي

6- مهدي علميه

7- مهدي مويد محسني

8- بابك علوي

9- سعيد ناصري

10- بهرام بهشيد

11- علي زعفري

12- حسين نكومنش فرد

13- بهزاد شيخ الاسلامي

14- امير حسين حاج قنبري

15- سبحان سالاري

16- احسان مهاجري

17- كميل يحيي زاده

18- سيد محسن نوربخش

19- رضا دلايي ميلان

20- علي اسمعيل زاده

21- بهزاد درازهي

22- علي تميزي

23- مهدی حسینقلی زاده

24-حامد دانشور

25- صابر اخوان راد

26- فاضل تاييد

27- حسن رحيمي

28- بهرنگ نعمتي اخگر

29- امين فضلي

30- كامبيز جوانشير

31- راحيل ابوعلي

32- جواد اسكندري

33- علي رزمخواه

34- طاهر محمدپور شيرازي

35- سعيده سلطاني

36- ليلي محمدي

37- هادي صادقي

38- محمد امين نوري

39- حسين سبحان اللهي

40- محمود حسين پورفيضي

41- عباس كيالاشكي

42- علي اكبر اكبري

43- سويل توتونچيان

44- امير فتاح

45- مجتبي صديقيان

46- روزبه نقي زاده

47- گوران حسني فرد

48- فريد جوادنژاد سلماسي

49- مجتبي احدي

50- محمد مهدي علاءالدين

51- جمال سعیدی

52- علی ابدالی

53- نشاط شیخ الاسلامی

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک:
http://khabarnameh.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/451

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'بيانيه جمعي از دانشجويان دانشگاه صنعتي سهند تبريز در حمايت از روزه سياسي' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016