چهارشنبه 28 آبان 1382

يكم آذر ماه عزاي ملي، اتحاديه ملي دانشجويان وفارغ التحصيلان ايران

به نام يزدان پاك
پاينده و آزادايران تاريخ : 28/8/1382
شماره : 7/410

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

هم ميهنان آزادة ايران ، شب نخستين ماه آذر 1377 ، آواي طبل خشونت بار ديگر به صدا در آمد . كمپاني خشونت قراردادي ديگر امضا كرد . اين بار فرزندان آزادي ، داريوش و پروانه فروهر ، مغضوب مقربان درگاه ديكتاتوري گشتند .اين بار نيز آنان ، خصلت تند خويي را تلويحاً با خصال يك انسان واقعي مترادف شمردند .بيست و پنج ضربه دشنه براي غيور زن ايراني « پروانه فروهر » و دوازده ضربه ديگر براي ميهن پرست و دبير كل حزب ملت ايران « داريوش فروهر » ، هرگونه نشان مردمي را از ديدگان هيأت حاكمه روبيد .
به راستي كه اين گونه حركت آنها را مي توان با نحوةعملكردي كه حكومتگران در قرون وسطا نسبت به مخالفين خود داشته اند قابل قياس دانست .
هموطنان ، بد خواهان ايران زمين در قتل و عام و سركوب انديشمندان به قله رفيعي رسيده اند كه هرگز نه تا آن روز و تا امروز كس ديگري به آن دست نيافته است . قراين آشكار اين مدعا تلاش آقاي ناصر زرافشان وكيل بازماندگان قتلهاي زنجيره اي براي تهيه ليست چند نفره اي است كه در زير نمايان مي گردد .
1ـ سيد خسرو بشارتي: از متفكرين مذهبي كه در زمينه بعضي از اعتقادات شيعه مانند زيارت و شفاعت ، نظرات انتقادي داشته است . وي را در پائيز سال69 براي اداي توضيح به دادگاه انقلاب احضار كردند اما پس از مدتي او در جادة كن در حاليكه گلوله به مغزش شليك شده بود كشف شد.2ـ دكتر تختي و همسر و دو فرزندش در سال 72 در خانه اشان واقع در خيابان پاسداران به طرز فجيعي كشته شدند .3ـ سعيدي سير جاني :در 23 اسفند 72 از طرف وزارت اطلاعات دستگير شده و در 6 آذر 73 به وسيله تزريق به قتل رسيد . آنگاه به نوشته يكي از فعالين كانون نويسندگان
( چند نفر از ما را احضار كردند و گفتند ما نمي خواستيم ! ايشان خودشان مردند ! حالا هم ختم نمي گيريد ، مجلس ياد بود هم نمي گذاريد ، صدايتان بلند نشود .)4ـ محمد حسن برازنده : در تاريخ 14/10/1373 از منزل به قصد شركت در جلسة هفتگي قرآن خارج مي شود ودر ساعت 11 شب پس از پايان جلسه محل را به قصد منزل ترك مي كند و صبح روز بعد ، جنازة او در كنار اتومبيلش در حوالي خيابان فلسطين پيدا مي شود در حالي كه برروي دستش آثار دستبند و در پشت و پهلوي او آثار ضربه ديده مي شد .5ـ ملا محمد ربيعي (ماموستا ربيعي ) امام جمعه اهل سنت كرمانشاه با تزريق و ايست قلبي به قتل رسيده و جسد او را در خيابان رها كردند.6ـ ماموستا فاروق فرساد اهل سقز از شاگردان احمد مفتي زاده . در سال 74 در تبعيدگاه خود ، به روش تزريقي به قتل رسيد .7ـ شيخ محمد غيايي ، امام جمعه اهل سنت بندر عباس كه به روش تزريقي به قتل مي رسد .8ـ دكتر احمد صياد : انديشمند و استاد دانشگاه ، پس از بازگشت از سفر دوبي در فرودگاه بندر عباس دستگير و چند روز بعد ، جسد وي در فلكة ميناب بندر عباس كشف مي شود .9ـ كاظمي ،استاد دانشگاه و از متفكرين اهل تسنن كه در سال 74 به قتل مي رسد .10ـ احمد مير علايي : نويسنده و مترجم .تاريخ 2/8/73 در اصفهان به قتل مي رسد.او ساعت 7:45 دقيقه صبح از خانه بيرون مي آيد ساعت 8:00 صبح در كتابفروشي اش با كسي قرار داشته است كه هرگز به اين قرار نمي رسد،همان روز در ساعت 2 بعد از ظهر در دانشكدة پزشكي اصفهان سخنراني داشته كه كساني خبر مي دهند اين سخنراني لغو شده است و هرگز معلوم نشد چه كساني اين اطلاع را داده اند .ساعت 11 شب از طرف نيروي انتظامي به خانواده او خبر مي دهند كه جسد او كشف شده است .علت مرگ ايست قلبي در نتيجه تزريق الكل بوده.الكل را از ناحية دست به او تزريق كرده بودند ودر كنار جسد او نيز دو بطري حاوي مشروب گذارده بودند .
11ـ فخر السادات برقمي در اسفند 74 در قم در خانه مسكوني اش با طناب و با سيم حلق آويز گشته بود .12ـ مولوي عبدالملك ملازاده و مولوي جمشيد زهي از روحانيون اهل تسنن بلوچستان در سال 74 و در جريان انتخابات مجلس پنجم و در كراچي پاكستان ترور مي شوند قبل از ترور ، مولوي عبدالملك در ايران زنداني بوده. 13ـ سال 74 در اصفهان دو كشيش به اسامي كشيش ديباج و كشيش ميكائيليان ربوده شده و بعد اجساد آنها قطعه قطعه شده در فريزر كشف شدند .14ـ در سال 74 دكتر عبدالعزيزي بجد ، استاد دانشگاه زاهدان پس از سخنراني انتقادي دربارة سريال امام علي ربوده شد و سپس جسد او در بيابانهاي زاهدان و اتومبيل او در كنار ادارة اطلاعات استان پيدا شد .15ـ در تاريخ 17/5/75رانندة اتوبوس حامل 21 نفر از نويسندگان كه عازم ارمنستان بود، كوشيد اتوبوس را به طرف درة پرتاب و خود صحنه را ترك كند اما هوشياري بعضي از سرنشينان و بي دقتي راننده مانع اجراي نقشه شد .رانندة آن اتوبوس در حال حاضر جزء متهمين پروندة قتهاي زنجيره اي مي باشد . 16ـ در شهريور سال 75 جواد صفار در مشهد پس از خروج از منزل به قصد رفتن به محل كار مفقودمي شود .جواد صفار قبلا نيزسابقه فعاليت سياسي داشته مدتي را نيز در زندان سپري كرده بود.17ـ جلال مبين زاده در مهر ماه 75 به وسيله سرنشينان اتومبيلي از محل كار خود ربوده مي شود و تا كنون خبري از او نيست .18ـ زهرا افتخاري در سال 75 پس از خروج از محل كار خود به شهادت كسبةمحل به وسيله سرنشينان اتومبيلي با زور و ارعاب ربوده مي شود و از آن پس تاكنون خبري از او به دست نيامده است . 19ـ مرتضي عليان نجف آبادي از فعالين مذهبي از روز جمعه 18/10/75 از خانه با اتومبيل خارج گشته و تاكنون مفقود مي باشد .20ـ امير غفوري ، در روز دوم بهمن ماه سال 75 هنگامي كه به محل كار خود مي رفته مفقود و تاكنون اثري از وي نمي باشد .21ـ سيد محمود ميلاني ( شوهر خواهر امير غفوري ) در روز 23 فروردين 76 در مشهد هنگام عزيمت از محل كار خود به منزل ،به وسيله سرنشينان اتومبيلي ربوده مي شود . نگهبان ساختمان مي گويد ماشيني پاي او توقف كرده و بلافاصله دو نفر پياده شده و با ضرب و شتم او را سوار و سريعاً حركت كردند .22ـ مجيد رنجبر تنها قرباني اين آدم ربايي ها در مشهد بود كه با مقاومت خود و كمك اهالي خيابان سعدي مشهد از دست آدم ربايان گريخت .هفت نفر اخير سابقة فعاليت سياسي و زندان نيز داشته اند و پس از تحمل محكوميت قانوني و آزادي ،مجدداً ربوده مي شوند .در حال حاضر از سرنوشت آنها اطلاعي در دست نيست .23- فرج سركوهي : نويسنده . در سيزدهم آبان ماه 75 ربوده شد كه قرار بود جسد او در آلمان رها شودكه پيش از قتل ، با نامه اي كه به آلمان فرستاد و ماجرا بر ملاشد جان به در برد .24ـ دكتر احمد تفضلي : در 24 دي ماه 75 هنگامي كه با اتومبيل خود از دانشگاه به خانه اش مي رفت حدود ساعت 2 بعد از ظهر نزديك خانه اش در شميران نا پديد شد . حدود ساعت 9 شب مامورين گشت پاسگاه انتظامي باغ فيض جسد او را در كنار اتومبيلش پيدا كردند .در حالي كه پاي او از چند جا شكسته بود .25ـ صانعي و همسرش نيز در اواخر سال 78 مفقود شده بودند كه پس از چند روز جنازة آنها كشف شد . صانعي در يك مؤسسة تحقيقات تاريخي كار مي كرد . قابل ذكر است قبل از اين اتفاق وزارت اطلاعات در چند نوبت او را احضار و از اوتحقيق كرده بود. 26ـ دكتر غفار حبيبي ، استاد دانشگاه و از فعالين كانون نويسندگان كه در بيستم آبان ماه سال 75 به قتل رسيد.27ـ ابراهيم زال زاده مدير مؤسسة نشر ابتكار در 5/12/75 ناپديد شد و در اوايل فروردين 76 جسد او در بيابانهاي يافت آباد پيدا شد .28ـ عباس نوائي در يكي از روزهاي ماه رمضان سال 76 ناپديد گشت . او در اواسط سال 66 از زندان سپاه آزاد شده بود و ديگر فعاليتي نداشت اما تحت نظر بود و بايستي هر ماه خود را معرفي مي كرد .29ـ حميد حاجي زاده ،شاعر و نويسندة آزادة كرمان به همراه كودك 9 ساله اش ( كارون ) در خانه اشان قطعه قطعه شده بودند .30ـ پيروز دواني : از فعالين سياسي و فرهنگي در تاريخ 3/6/77 از هنگامي كه قصد رفتن به منزل داشت تاكنون اثري از او در دست نيست .31ـ دكتر مجيد شريف در 28 آبان با لباس گرمكن براي ورزش از خانه خارج شد و ديگر هرگز برنگشت . خانواده اش روز چهارشنبه چهارم آذر 77 جسد او را در پزشكي قانوني شناسايي كردند ،32ـ محمد مختاري در روز 12 آذر 77 هنگامي كه براي خريد مايحتاج روزانه از منزل خارج شد ناپديد و جسد او صبح جمعه 13 آذر ماه و بوسيله يك رانندة رهگذر در امين آ‌باد شهر ري پيدا شد .33ـ محمد جعفر پوينده در روز چهارشنبه 18 آذر77 در خيابان ايرانشهر ربوده شد و روز شنبه 21 آذر پاسگاه انتظامي شهريار از كشف جسد او در بادامك شهريار اطلاع داد .
اين ها بخشي از اسامي قربانيان سياسي مافياي خشونت است . والا قتلهاي ديگري مانند فاطمه قائم مقامي ، سيامك سنجري ، دكتر بختيار و دهها آزاد انديش ديگر نيز وجود دارند كه گفته مي شود كار همين جماعت طالب قدرت است.
اتحاديه ملي دانشجويان وفارغ التحصيلان ايران ، يك آذر را سمبل خشونت گري نظام حاكم و روز عزاي ملي مي خواند و تشكيل اعتراضات گسترده در اين زمينه را به معناي نداشتن اشتراك مساعي با تفكرات حكومتي بر مي شمرد . قابل ذكر است اين تشكل با تمام نيرو و هماهنگ با حزب ملت ايران روز جمعه به مناسبت 1 آذر تجمعي را در حسينيه ارشاد رأس ساعت 2 تا 5 بعد ازظهر برگزار مي كند .

اتحاديه ملي دانشجويان وفارغ التحصيلان ايران
متشكل از : كميته دفاع دانشجويان از زندانيان سياسي
سازمان دانشجويان روشنفكر ايران
سازمان ملي دانش آموزان ايران

دنبالک:
http://khabarnameh.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/1411

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'يكم آذر ماه عزاي ملي، اتحاديه ملي دانشجويان وفارغ التحصيلان ايران' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016