پنجشنبه 29 آبان 1382

اطلاعيه حشمت الله طبرزدي پيرامون سالگرد قتل فروهرها

جبهه دمکراتيک ايران (IDF)

تاريخ : 28/8/1382

بنام خداوند جان و خرد

ملت بزرگ ايران،

با درود فراوان،

باز هم سالگرد قتل ناجوانمردانه داريوش و پروانه فروهر ، پوينده و مختاري فرا رسيد. قتلي که خبر از قصاوت و سنگدلي و بيرحمي کساني داد که انسانيت و وجدان خويش را به بهاي تکيه زدن بر مسند قدرت مطلقه فروخته اند. آنها که دَم از دين و خداوند ميزنند و اعتقادات ديگران را به قضاوت ميکشند خود هر جنايتي را بر خلق خدا روا مي دارند و در بدترين فسادها و آلودگي ها غرق اند و خدا را نيز پاسخگو نيستند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

قتل اين راد انسانها فقط ذره اي بود از يک پروژه وسيع آدمکشي براي حفظ يک حاکميت نامشروع و وارد آوردن فشارهاي سرکوبگرايانه به هر صداي دگراندي! ;ش که آمار مقتولين را به بيش از صد نفر رسانده است. حاکميتي که کوچکترين تحرکاتِ دمکراتيک و مردمي را با زور و قمه و چاقو کشان ِ مزدور پاسخ مي دهد. حاکميتي که ديگر نمي تواند بدون اعمال ِ سرکوب تعرضات مردمي از فروپاشي خود جلوگيري کند. هر چند که مبارزه قهرمانانه خرداد ماه وتير ماه امسال نشان داد که با اعمال ِ سرکوب نيز نمي تواند جلوي سيل خروشان مردمي را گرفته و تاب آورد.

بر شما زنان، مردان و جوانان اعم از دانشجو ، فرهنگي و فعالين صنفي وسياسي اين امر واجب است که در صحنه حاضر شويد و به اين قداره بندان بفهمانيد بعد از اين ملت ايران اجازه سرکوب و قتل و جنايت را نخواهد داد.

ملت بزرگ ايران!

بدينوسيله ، بعنوان دبير کل جبهه دمکراتيک ايران، حمايت خود را از تلاشهاي پرستو فروهر براي کشف حقيقت اعلام داشته و به او و ! خانواده هاي ديگر قربانيان و زندانيان سياسي پيوسته و عاملين و آمرين ِ اين جنايات را خواستاريم.

همچنين ، فراموش نشود که اين جنايات همچنان ادامه داشته و قتل زيبا (زهرا) کاظمي نيز بخشي از قتل هاي همين باندها است و نبايد گذاشت که خون اين شيرزن قهرمان پايمال شود.

پس در روز جمعه( 30/8/1382 ساعت 14:30 حسينيه ارشاد) به دعوت پرستو فروهر پاسخ مثبت داده و با شرکت پرشکوه خود بنياد استبداد را به لرزه درآورده و نشان دهيد که ديگر چنين جناياتي را تاب نخواهيد آورد. ما نيز در زندان با شما همصدا گشته و اميد به آزادي و برقراري دمکراسي را فرياد مي زنيم.

در خاتمه از طرفِ خود و ساير همرزمانم به شما ملت ايران اين روز سياه را تسليت گفته و يادآوري مي کنم که خدا نيز صبرش به پايان رسيده!

پيروزي با ماست!

حشمت الله طبرزدي

دبير کل جبهه دمکراتيک ايران(IDF)

بند 350 کارگري، زندان اوين

زنده باد آزادي- برقرار باد دمکراسي- گسسته باد زنجير استبداد!

دنبالک:
http://khabarnameh.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/1424

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'اطلاعيه حشمت الله طبرزدي پيرامون سالگرد قتل فروهرها' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016