جمعه 30 آبان 1382

اطلاعيه اتحاديه ملي دانشجويان وفارغ التحصيلان ايران در خصوص تاخير برگزاري مراسم فروهرها

هموطنان ، بر گزاري مراسم بزرگداشت يك آذر در روز جمعه با دخالت وزارت كشور به تاخير افتاد . مراسم مذكور روز يكشنبه ساعت 14 تا 30/16 بر گزار مي شود . گفتني است كه اين اقدام وزارت كشور و نيروي انتظامي غير قابل موجهه و حتي مغرضانه به نظر مي رسد ، لذا از مردم غيور ايران زمين مي خواهيم كه با حضور خود در حسينيه ارشاد در روز يكشنبه ، همبستگي و شكوه حركت مردمي را به نمايش گذارند .
اتحاديه ملي دانشجويان وفارغ التحصيلان ايران
متشكل از : كميته دفاع دانشجويان از زندانيان سياسي
سازمان دانشجويان روشنفكر ايران
سازمان ملي دانش آموزان ايران

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک:
http://khabarnameh.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/1475

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'اطلاعيه اتحاديه ملي دانشجويان وفارغ التحصيلان ايران در خصوص تاخير برگزاري مراسم فروهرها' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016