شنبه 1 آذر 1382

نخل – زيتون – سنگ، بسيج دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

باسمه تعالي

قيام انتفاضه كه برخاسته از جوشش ايمان عميق جوانان فلسطيني و آميخته با احساس مقدس استقلال و اسلام خواهي است، حركتي است عظيم، و يگانه راه اعتراض به جنايات رژيم غاصب اسراييل و تنها طريق دستيابي به اهداف مشروع و حقوق حقه آنها. اين نسل بيدار شده با كشتار و تهديد و دستگيري از ميدان بدر نخواهد رفت؛ خون هر كدام از اين جوانان، نهضت فلسطين را آبياري كرده و بر غنا و استحكام آن خواهد افزود؛ چنانكه در انقلاب اسلامي ايران نيز چنين بود.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

ياد و نام امام خميني(رحمت ا…عليه) را گرامي مي داريم؛ بزرگمردي كه از ابتداي شكل‌گيري دولت مجعول اسراييل با شيواترين بيان و بدون هيچ‌گونه ملاحظه و ترسي خطر صهيونيسم و اهداف آتي آنرا گوشزد نموده، و اتحاد و همدلي كشورهاي اسلامي و بكارگيري تمام امكانات آنان را در مقابل اسراييل غاصب خواستار شده، و سكوت آنان را در اين زمينه با شديدترين بيان محكوم نموده است.
ما دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي اصفهان ضمن بزرگداشت روز جهاني قدس اعلام مي‌داريم:
1. ما انتفاضه را تبلور بسيج جهاني اسلام مي‌دانيم. مردم فلسطين با ديدن نتايج ذلّت‌بار سازش، راهي جز مبارزه و مقاومت نمي‌بينند و الگويي چون مبارزة حزب ا… لبنان را نيز در پيش روي دارند كه نتيجة 20 سال استقامت را با حلاوت شكست صهيونيستها تجربه كرده‌است؛ اين يكي از نتايج تشكيل هسته‌هاي مقاومت در بخشي از بسيج جهاني اسلام بوده، كه امروز در انتفاضة نوجوانان و جوانان اسلام‌خواه فلسطيني نيز تبلور يافته است.
ما ضمن طلب علو درجات براي همة شهيدان انتفاضه، خصوصاً شهداي عمليات استشهادي، مراتب ادب و درود خود را به ساحت پدران و مادراني كه عاشقانه و مؤمنانه جوانان خود را در راه جانفشاني براي اسلام بدرقه مي‌نمايند نثاركرده، تاكيد مي‌كنيم “ملت فلسطين بايد با اسلامي نمودن قيام و شاخص قراردادن شعارهاي ديني و محوريت مساله مسجدالاقصي و اقتدا به روحانيون و رهبران مذهبي راه تابناك مقاومت را تا انتها بپيمايند.”
2. امروزه مساله فلسطين و جنايات اسراييل عليه مردم بي‌دفاع آ‎ن وارد حساسترين مرحلة خود شده است. در حقيقت اين موضوعي نه منطقه‌اي، بلكه در راس موضوعات جهاني قراردارد. آمريكا و بسياري از كشورهاي غربي با زير پاگذاشتن تمام ميثاقهاي بين المللي، آشكارا و با تمامي توان خود از دولت جنايتكار صهيونيستي حمايتي نموده و براي همة ملتهاي آزاده دنيا به اثبات رسانده‌اندكه، نگاه قدرتهاي بزرگ به معاهدات بين المللي و نتايج آنها تنها يك نگاه ابزاري است؛ ايجاد يك رژيم نژادپرست صهيونيستي در قلب دنياي اسلام فقط به خاطر اشغال يك سرزمين خاص نيست بلكه آنها اساس دين مبين اسلام، اتحاد و ايمان ملتهاي اسلامي را نشانه رفته‌اند.
ما همة كشورهاي اسلامي را به اتحاد حول محور تعاليم حقه قرآن و اهل بيت عليهم السلام دعوت كرده و معتقديم اين كشورها در پرتو تعاليم وحي، با داشتن منابع انساني و اقتصادي بيشمار و با داشتن بيش از50 راي در سازمان ملل متحد مي‌توانند به وظيفة خود در قبال فلسطين عمل نمايند.
3. همچنان كه پرداختن به مسالة فلسطين و مخالفت با اسراييل يكي از مهمترين محورها در پيامها و فرمايشات حضرت امام رحمت ا… عليه و يكي از مقدسترين آرمانهاي انقلاب اسلامي بوده است امروز نيز بر اساس منويات رهبري معظم انقلاب مبني بر حمايت بي‌شائبه و همه جانبه از ملت فلسطين دولتمردان و كارگزاران نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران بايستي از مردم فلسطين حمايت عملي نمايند و در تقويت نهضت انتفاضه جديت و شجاعت بخرج داده و از هر گونه فعل و قولي كه منافي ارج نهادن اين دفاع مقدس و ماية تخريب چهرة انقلابي و اسلامي مردم ايران در نزد مسلمين جهان گردد پرهيز نمايند.
4. دانشجويان از مسوولين خصوصاً رياست محترم جمهور و رييس شوراي عالي امنيت ملي انتظار دارند، در حوزة سياست خارجي نظام اصول عزت، حكمت ومصلحت را متناسب با شان ‏‏والاي مردم غيرتمند ايران بكار بندند و مانع سوء استفادة كساني گردند كه بي‌توجه به منويات مقدس نظام و با بهره‌برداري از رانتهاي قدرت ، با رفت و آمد و نشست و برخواستهاي بي‌مورد خود با بيگانگان به حيثيت و اقتدار مردم و نظام لطمه مي‌زنند و اين فرمايش امام عظيم الشان را در گوش داشته باشند كه (( روز قدس روزي است كه بايد به روشنفكراني كه در پشت پرده با آمريكا وعمال آن رابطه دارند هشدار داد كه اگر دست از فضولي برندارند سركوب خواهند شد.))
5. ما دانشجويان ضمن اعلام حمايت از تمامي اركان نظام مقدس اسلامي، منتظر توضيح شفاف وزارت امورخارجه در مورد تاخيرها وكوتاهيهايي كه در برخورد با دول هتاك به حقوق ملت ايران از جمله انگليس، آرژانتين، ژاپن واستراليا كه ردپاي شيطنتهاي صهيونستي دراكثر فعاليتهاي آنها ديده مي‌شود، مي‌باشيم. ما به فكر روزي هستيم كه بشنويم «قدس را خدا آزاد كرد» همانطور كه شنيديم «خرمشهر را خدا آزاد كرد» و البته آن روز دير نخواهد بود اگر ملت فلسطين، ملتهاي مسلمان و جوانان متعهد به آرمانهاي اسلامي بخواهند. “انهم يرونه بعيدا و نريه قريبا ”
بسيج دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

دنبالک:
http://khabarnameh.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/1505

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'نخل – زيتون – سنگ، بسيج دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016