يكشنبه 2 آذر 1382

بيانيه‌ي تعدادي از انجمن‌هاي اسلامي دانشجويان درباره انجمن‌هاي دانشگاه علم و صنعت ايران و دانشگاه فردوسي مشهد، ايسنا

تعدادي از انجمن‌هاي اسلامي دانشجويان دانشگاههاي سراسر كشور درباره انجمن‌هاي اسلامي دانشجويان دانشگاه علم و صنعت ايران و دانشگاه فردوسي مشهد و علوم پزشكي مشهد بيانيه‌اي صادر كردند.
به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در اين بيانيه آمده است: جنبش دانشجويي در تاريخ ايران همواره اصيل‌ترين و آرمان‌خواه‌ترين فعاليت‌هاي سياسي در جامعه بوده است. همان‌گونه كه نقش بارز و موثر جنبش دانشجويي در انقلاب جمهوري اسلامي ايران را نمي‌توان انكار كرد و يقينا نقش انجمن‌هاي اسلامي دانشگاه‌ها به عنوان نماد حركت‌هاي سياسي دانشجويان كاملا چشم‌گير بوده است.
انجمن اسلامي فعال در هر دانشگاه دليلي بر پويايي و رشد فكري در نزد عموم دانشگاهيان مي‌باشد و وجود چنين مكاني در هر دانشگاه از حقوق مسلم دانشگاه است.
نويسندگان اين بيانيه ادامه داده‌اند: متاسفانه قريب به يكسال از بسته شدن انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه علم و صنعت مي‌گذرد و دانشجويان دانشگاه مزبور از داشتن چنين نهادي محروم هستند. ضمن اينكه مشكلات مشابهي در اين زمينه در دانشگاه فردوسي مشهد، علوم پزشكي مشهد وجود دارد كه منجر به نگراني در تداوم فعاليت آن شده است.
ما امضاء كنندگان زير به عنوان جمعي از انجمن‌هاي اسلامي دانشجويان دانشگاه‌هاي ايران بدينوسيله خواستار بازگشايي مجدد انجمن اسلامي دانشگاه علم و صنعت ايران و تداوم فعاليت‌ انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه فردوسي مشهد و علوم پزشكي مشهد به وسيله انتخاباتي آزاد و دموكراتيك و با حضور كليه طيف‌هاي دانشجويي هستيم.
انجمن‌هاي اسلامي دانشجويان دانشگاه اصفهان و علوم پزشكي اصفهان
انجمن‌هاي اسلامي دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي يزد
انجمن‌هاي اسلامي دانشجويان دانشگاه تربيت مدرس تهران
انجمن‌هاي اسلامي دانشجويان دانشگاه شهيد بهشتي تهران
انجمن‌هاي اسلامي دانشجويان دانشگاه دانشگاه سهند تبريز
انجمن‌هاي اسلامي دانشجويان دانشگاه شيراز
انجمن‌هاي اسلامي دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي شيراز
انجمن‌هاي اسلامي دانشجويان دانشگاه فردوسي مشهد
انجمن‌هاي اسلامي دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي مشهد
انجمن‌هاي اسلامي دانشجويان دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان
انجمن‌هاي اسلامي دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي فسا
انجمن‌هاي اسلامي دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي جهرم
انجمن‌هاي اسلامي دانشجويان دانشگاه شهيد باهنر كرمان

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک:
http://khabarnameh.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/1545

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'بيانيه‌ي تعدادي از انجمن‌هاي اسلامي دانشجويان درباره انجمن‌هاي دانشگاه علم و صنعت ايران و دانشگاه فردوسي مشهد، ايسنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016