چهارشنبه 26 آذر 1382

ديکتاتورها بدفرجامند، اطلاعيه سازمان اتحاد فداييان خلق ايران به مناسبت دستگيری صدام حسين

سرانجام در شامگاه 13 دسامبر2003 صدام حسين در مخفی گاهی در روستای « آدوا» در 15 کيلومتری شهر زادگاهش « تکريت » ، بدون هيچگونه مقاومتی با خفت و خواری توسط نيروهای اشغالگر آمريکايي و پيشمرگان کرد وابسته به اتحاديه ميهنی کردستان عراق دستگيرشد. انعکاس اين خبر با شادمانی حداقل بازماندگان قربانيان جنايت های بی شمار دستگاه سرکوب اين حکومت مستبد همراه شد و همزمان برنگرانی حاکمانی که با زور بر سرنوشت مردم خويش حکم می رانند ، افزود.

صدام حسين که در سال 1979 با برکنارکردن حسن البکر بقدرت رسيد ، تاکنون فجايع بی شماری آفريده است. در همان ابتدا ماجراجويي های جمهوری اسلامی را بهانه کرده به ايران لشگر کشيد و طی جنگی خونين که 8 سال به درازا کشيد ، صدها هزار کشته و معلول و آواره و ميلياردها دلار خسارت مالی ببار آورد. دوسال بعد کويت را اشغال کرد و در آنجا نيز با برجانهادن هزاران کشته از مردم دوکشور و به آتش کشيدن چاه های نفت کويت که فاجعه آلودگی محيط زيست منطقه را در پی داشت ، با حقارت به عقب نشست. اما مهمتر و بی رحمانه تر از همه اين جنايات ، کشتار خونينی است که از مردم عراق کرده است.

صدام حسين شايد نادر حاکمی است که برای سرکوب مردم کشور خود ، از بمب شيميايي استفاده کرده است. او مردم حلبچه در خاک کردستان عراق را با بمب شيميايي قتل عام کرد. سرکوب گسترده مردم کردستان عراق ، کشتار فجيع شيعيان درجنوب و زيرتيغ بردن هر نيروی آزاديخواه از « دستاوردهای » حکومت بيست و سه ساله اوست . تحت حکومت صدام چنان فضای پليسی برمردم عراق حاکم شده بود که حتی مردم در خفا نيز جرات اعتراض نداشتند. مشارکت صددرصدی مردم در « انتخابات » و رای صددرصدی آنها به صدام از نمونه های آنست.

اکنون با دستگيری صدام ، آزاديخواهان جهان و در راس آنها مردم عراق ، ايران و کويت به دادخواهی نشسته اند تا از چگونگی جنايات ديکتاتور بغداد مطلع شوند. از اين رو سازمان اتحادفداييان خلق ايران خواستار محاکمه صدام حسين در يک دادگاه علنی بين المللی است تا در درجه نخست پرونده جنايات صدام حسين دربرابر چشم جهانيان گشوده شود ، سپس چهره حکومت هايي که صدام را در جنگ با ايران و کويت و سرکوب های داخلی حمايت کرده و او را در دستيابی به سلاح های شيميايی ياری داده اند برای مردم سراسر جهان برملا شود و بالاخره درس عبرتی برای جلوگيری از تکرار چنين جناياتی توسط حکومت هايي از قماش جمهوری اسلامی ايران باشد.

هيات اجراييه سازمان اتحاد فداييان خلق ايران
25 آذرماه 1382 برابربا16 دسامبر2003

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک:
http://khabarnameh.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/2262

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'ديکتاتورها بدفرجامند، اطلاعيه سازمان اتحاد فداييان خلق ايران به مناسبت دستگيری صدام حسين' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016