دوشنبه 1 دي 1382

احضار محمد مسعود سلامتي به شعبه 26 دادگاه انقلاب، جبهه دمکراتيک ايران

جبهه دمکراتيک ايران
اطلاعيه خبري
1 / 10 / 1382

محمد مسعود سلامتي، دبير جبهه متحد دانشجويي براي روز 16 دي ماه سال جاري به شعبه 26 دادگاه انقلاب احضار شد.
اتهام عنوان شده در برگ احضاريه ي ارسالي از سوي دادگاه انقلاب براي ايشان، اقدام عليه امنيت کشور ذکر شده است.

زنده باد آزادي
برقرار باد دمکراسي
گسسته باد زنجير استبداد

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

در همين زمينه:

26 مهر » اطلاعيه خبري جبهه دمکراتيک ايران
دنبالک:
http://khabarnameh.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/2442

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'احضار محمد مسعود سلامتي به شعبه 26 دادگاه انقلاب، جبهه دمکراتيک ايران' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016