چهارشنبه 17 دي 1382

عقب گرد بخاطر منافع !!! سازمان جوانان مبارز

چو ايران نباشد تن من مباد
آزادي – برابري - دادگري
سازمان جوانان مبارز


سردمداران حكومت اسلامي حاكم بر ايران بلاخره حاضر شدند بخاطره حفظ منافع خود دست از يكدندگي برداشته و فرمان « امام راحل » را به زباله داني بياندازند و نام خالد اسلامبولي قاتل مرحوم انورالسادات كه بنا بر دستور آيت الله خميني بر روي خيابان وزرا گذارده شده بود بردارند و نام انتفاضه را جايگزين آن نمايند .

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

معروف است ، روزي از ملانصرالدين پرسيدند روباه تخم مي گذارد يا بچه در پاسخ گفت از اين دم بريده هرچه بگوئي بر مي آيد . حال اين داستان وصف حال سردمداران نظام فقهاست . تا ديروز مي گفتند مرگ بر سه مفسدين ، فعلابا حذف نام خالد اسلامبولي ، مرحوم انورالسادات رااز ليست كم كردند تا كي منافع اشان ايجاب كند آن دو ديگر را هم بسلامتي از جرگه مفسدين در آورند . البته اين عمل رهبران رژيم تازگي ندارد اين از خصايل بارز آقايان در طول تاريخ است با نگاهي بر اصول كافي ، حليه المتقين و نوشته هاي شيخ فضل الله نوري ، آيت الله خميني ، دستغيب و بيانات شيرين !! شيخ محمد گيلاني خواهيم ديد آنچه را كه اين باصطلاح ، بزرگان قوم گفته اند حتي به يكي از آنها ، خودشان عمل نكرده اند . آنچه براي اين آقايان مهم است رياست بر مردم و جمع آوري مال و منال ، اگر چه جهاني به آتش كشيده شود و هزاران خلق خدا بر خاك ذلت افتند و هزاران انسان بي گناه گشته و آواره گردند .
هموطنان ، تن به اين حكومت دادند با دست خود هر روز و هر ساعت زلزله آفريدن است آيا مي دانيد آمار كشته شدگان در اين ربع قرن چه در زندان ها و چه در جنگ 8 ساله چند صد هزار تن بوده و در همين مقياس مجروح و مصدوم داشته ايم . ما در غم عزيزاني كه در زلزله بم جان خود را از دست دادن سخت عزا داريم كه آنهم باز از جهتي نتيجه اين حكومت ضد مردمي است ولي آيا براي پيشگيري از اين مصيبت ها بفكر چاره افتاده ايم ؟. چرا نبايد از اين حالت رخوت و بي تفاوتي بيرون آئيم و دست هم را بگيريم و از جا بلند شويم و خود حاكم بر سرنوشت خويش گرديم و با ياري هم و پيروي از فرهنگ كهن و پويا ايران زمين كشور خود را از نو گلستان سازيم . ايران را بايد بدست ايراني سپرد تا جايگاه از دست رفته خود را در جهان امروز دوباره بدست آورد.

دنبالک:
http://khabarnameh.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/3039

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'عقب گرد بخاطر منافع !!! سازمان جوانان مبارز' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016