يكشنبه 21 دي 1382

بيانيه اتحاديه ملي دانشجويان وفارغ التحصيلان ايران در خصوص گرد همايي جمهوري خواهان

پاينده و آزاد ايران
تاريخ : 22/ 7/1382
شماره : 22/410

با درود به شركت كنندگان عزيز در همايش اتحاد جمهوري خواهان برلين .

صد سال از مبارزات آزاديخواهانه مردم ايران عليه استبداد مي گذرد و شاهد جانفشاني قهرمانان و مبارزان شايسته اي در طي اين سال ها بوديم. سرداراني چون ستار خان و باقر خان ها...، روشنفكراني چون كسروي، پويان، سلطان پور، شريف، پوينده، مختاري ها...، قهرماناني چون مصدق، فاطمي، فروهرها...، دانش پژوهاني چون قندچي، رضوي، بزرگ نيا، ابراهيم نژادها... همه حكايت از سال هاي مداوم مبارزه جهت رسيدن به آزادي، عدالت، استقلال، ترقي و دستيابي به حاكميت ملي بوده است. با برگزاري كنفرانس جمهوري خواهان در برلين و توجه به جمهوري خواه بودن مان و گسترده نمودن جنبش مبارزاتي مردم ايران ، فرض ديديم نكاتي را به عنوان اصول اعتقادي اتحاديه ملي دانشجويان ، اين( تشكل مستقل، سكولار، و ملي) پيشنهاد نماييم.
1- اساس هر مبارزه اي در شرايط فعلي بر اين باور عمومي استوار است كه جمهوري اسلامي حكومت غير ملي و ضد بشري است. و تا هنگامي كه اين حكومت ايدولوژيك در قالب هر جناح و عنواني به حيات خويش ادامه دهد هيچ سازش و آرامشي براي جمهوري خواهان وجود نخواهد داشت. تمامي كوشش ها بايد در جهت بستر سازي، فراگيري شدن، و فعال نمودن اقشار مختلف و لايه هاي اجتماعي براي ريشه كني اين طاعون استبداد صورت پذيرد.
2- شيوه مبارزه ما جمهوري خواهان عليه استبداد حاكم تنها از راه نفي خشونت و تجلي اراده مردم ميباشد. بايد نهايت تلاش انجام پذيرد تا از خشونت، انتقام، كينه، كشتار، و كليه بينش هاي افراطي پرهيز گردد. و الگوي مبارزاتي اتحاديه ملي همچون دكتر مصدق، ماهاتما گاندي، و نلسون ماندلا ميتوانند نمونه هاي بارزي باشند.
3- حق تعيين سرنوشت ايران تنها به دست ايرانيان ميباشد. در اين راستا هر گونه مداخله از جانب هر دولت و نيرويي تحت هر عنواني غير قابل قبول و در تضاد با منافع ملي كشورمان ميباشد. و بايد توجه داشت كه روابط ايران در حكومتي آزاد تنها بر پايه منافع ملي و صلح جهاني استوار خواهد بود.
4- از آنجا كه جدايي دين از حكومت اصل بارز و خواست مشخص مردم ايران است هر گونه اتحاد و يك پارچگي در بين آزاديخواهان (خاصه جمهوري خواهان) بايد با باور اين اصل انجام پذيرد. در شرايط فعلي مبارزه جمهوري خواهان تنها و تنها در تقابل با نظام ضد مردمي جمهوري اسلامي ميباشد و نگاه جمهوري خواهان بر اين اساس قرار مي گيرد كه جامعه ايران را در راستاي نهادينه كردن حقوق بشر و ايجاد دموكراسي قرار دهند. فرض است با توجه به گسترده بودن طيفهاي گوناگون و وجود تشت آرا ، فرهنگ تحمل و مدارا را مد نظر قرار دهند. و براي خارج كردن مبارزه از اين بن بست فعلي همه تلاش ها انجام پذيرد و بسوي متشكل شدن و ايجاد مجموعه ي عظيم جمهوري خواهي گام بر دارند. بر اين باوريم تا زماني جمهوري خواهان ، بزرگترين بخش مبازرات از نظر كمي و كيفي به شمار ميروند ، به ايجاد اتحادي بزرگ با هويتي مستقل و تشكيلات معين اقدام نكنند ، نزديكي و تداخل با هر سازمان و بخشي تنها منجر به تضعيف و شكنندگي اين مجموعه خواهد شد. از صميم قلب آرزومنديم كه با ايجاد اتحاد بزرگ نيروهاي جمهوري خواه بر شدت مبارزات مردمي عليه استبداد حاكم افزوده گردد و شاهد پيروزي ملت ايران جهت رسيدن به دموكراسي و نظام ملي و سكولار باشيم.

منوچهر محمدي، رضا مهاجري نژاد، عطا مرادي، اكبر محمدي، پيمان پيران، مريم يعقوبي، روزبه صدرآرا، مرجان امين زاده، پيمان عارف
22 آبان 1382

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک:
http://khabarnameh.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/3192

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'بيانيه اتحاديه ملي دانشجويان وفارغ التحصيلان ايران در خصوص گرد همايي جمهوري خواهان' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016