شنبه 25 بهمن 1382

هر دم از اين باغ بري مي رسد، سازمان جوانان مبارز

چو ايران نباشد تن من مباد
آزادي برابري دادگري
چهارشنبه 22/11/ 1382

تقاضاي ملتمسانه مقامات نظام ولايت فقيه جهت عضويت در اتحاديه عرب ازسوي كشورهاي عرب زبان رد شد . كه بايد اين سرشكستگي مفتضحانه را به « مقام معظم رهبري » و عمرو عاص نظام ، شيخ علي اكبر بهرماني و ديگر سردمداران نظام ولايت فقيه تسليت گفت .
هموطن ! تازي زادگان با ترفندهاي شيطاني انقلاب ضد استبدادي 22 بهمن ماه 1357 را به كجراهه كشانده و با حيله و نيرنگ مقامات مهم كشوري و لشگري را غصب و سعي نمودند كه هرچه را كه رنگ ايرانيت دارد پاك نمايند و كاري را كه اسلاف آنان در حكومتهاي اموي و عباسي نتوانستند انجام دهند ، به انجام رسانند و از همان آغاز كمر به محو فرهنگ و مليت ايراني بستند .آيت الله خميني باره ها به ملي گرائي حمله كرد و آنرا مترادف با بي ديني و كفر خواند ، باره ها خود و نوچه هايش فرياد برآوردند ، وطن پرستي شرك مي باشد ، مهم اسلام است نه وطن . در طي جنگ 8 ساله بارها گفتند ما براي وطن نمي جنگيم خاك ارزش آنرا ندارد كه برايش خون داد ، ما براي پيروزي اسلام و آزادي قدس عزيز از راه كربلا ، جنگ را ادامه مي دهيم . اما در زمان هائي كه خطر را حس مي كردند بالافاصله متوسل به سرود جاوداني ، اي ايران اي مرز پرگهر مي شدند . هنوز هم هر گاه صداي زنگ خطر را در كنار گوش خود حس كنند ، از اين حربه براي بقاي حكومت غاصبانه خود به نحو احسن استفاده مي كنند . اما آرزوي وصل شدن به عمو زدگان ، هيچگاه از مغزمعيوبشان بيرون نرفته است در همين راستا شب و روز براي فلسطين يقه جر مي دهند و مليونها دلار كمك هاي مالي به حزب الله لبنان و گروههاي تروريستي ميكنند تا دل سنگ عموزادگان را كمي نرم كنند اما عمو زادگان نگاه سگ هم به آقايان نمي كنند . ملت ايران با مردم فلسطين احساس همدردي ميكند ولي با ترور و قتل عام مردم بي گناه و كودكان معصوم بهر شكلي و زير هر نامي مخالف است ، حال چه عرب باشد و چه اسرائيلي ، اما نبايد دايه مهربانتر از مادر بود . اين مشكلي است كه بايد بين خود فلسطيني ها و اسرائيلي ها آنهم زير نظر سازمان ملل حل شود واين مسئله ربطي به ملت ايران نداشته و نخواهد داشت
هموطن ! دشمنان واقعي ما آنهائي هستند كه خليج فارس را « خليج عربي » مي خوانند ، دشمنان ما آنهائي هستند كه چشم طمع به سه جزيره هميشه ايراني ابوموسي و تنب بزرگ و كوچك دوخته اند دشمنان ما آنهائي هستند كه بحرين جزيره هميشه ايراني را از ما جدا كردند . فقط كافي است كه مشكل فلسطين حل شود و اختلاف اعراب با اسرائيل پايان يابد آنوقت خواهيم ديد كه عمو زادگان زمامداران نظام ولايت فقيه به سراغ ايران خواهند آمد و مدعي خوزستان و سرزمين هاي كناره خليج فارس خواهند شد هرچند مدتي است كه زنگ خطر آن بصدا در آمده است ولي گوش شنوائي نيست .
هموطن ! ما ايراني هستيم با فرهنگي كهن و انسان ساز ، فرهنگي در راستاي نوع دوستي و سازندگي ، در فرهنگ كهن ما حتي حيوانات و گياهان مورد حمايت قرار گرفته اند .همه انسانها با هر رنگ وهر نژاد و با هر دين و مسلك و مرام ، برابر و از حقوق مساوي برخوردارند ، مهم انسان بودن و مهرورزي و همياري در همه عرصه هاي زندگي بشري ا ست .
هموطن ! ساده انديشي را بايد كنار نهاد و بيش از اين در دام شيادان فرصت طلب اسير نشد . نبايد فريب انتخابات فرمايشي رژيم را خورد .آن ساده دلاني كه فكر مي كردند با آمدن خاتمي آزادي و قانونگرائي حاكم خواهد شد ، ديدند كه برخلاف انتظار ، دامنه ظلم و ستم و جنايتها گسترش يافت آنهم با وحشيانه ترين شكلي . براي نمونه : قتل هاي سياسي ، يورش مغول وار به كوي دانشگاه در 18 تيرماه 1378 ، بگير و ببند و زجر و شكنجه صاحبان قلم ، آزاديخواهان وجوانان مبارز بخصوص دانشجويان . ابعاد بيكاري ، ارتشاء ، اعتياد و از همه مصيبت بارتر فحشا ست كه در زمان رياست آقاي خاتمي بگونه وحشتناكي در جامعه گسترش يافته است . با اينكه قوه مجريه و مقننه در دست جناح باصطلاح اصلاح طلب بود حتي براي نمونه نتوانستند يك لايحه اي كه به نفع ملت باشد به تصويب برسانند و قدمي جهت بهبود اوضاع واجراي وعده هاي داده شد بردارند
هموطن ! نمايشنامه روي كار آمدن آقاي خاتمي ، طرحي بود فريبنده تا از سقوط حتمي نظام فقها جلوگيري شود كه با موفقيت تمام به اجرا درآمد . پس از راي دادگاه ميكونوس مبني بر محكوميت سران نظام ولايت فقيه كه در راس آن آقايان خامنه اي ، رفسنجاني ، ولايتي و فلاحيان جلاد قرار داشت نه تنها مشروعيت نطام را زير سئوال برد بلكه زمينه را براي سقوط آن آمده ساخت . سران نظام ضمن چند نشست سناريو انتخابات رياست جمهوري را تهيه نموده و مبارزه انتخاباتي بين آقاي خاتمي كه معروفيت چنداني نداشت و شيخك بدنامي بنام ناطق نوري كه مورد تنفر مردم بود به اجرا درآوردند . در اين بازي رندانه ، طوري وانمود كردند كه تمايل رهبر و ديگر سران رژيم براين است كه ناطق نوري انتخاب شود . آقاي خاتمي هم با شعار آزادي و دموكراسي و جامعه مدني طرف مقابل قرار گرفت . مردم كه فريب اين بازي آخوندي را خورده بودند به عشق تو دهني زدن به رهبران نظام با شوق تمام به پاي صندوق هاي رأي رفتند ، هنوز شب به آخر نرسيده نام آقاي خاتمي با اكثريت بيش از 20 مليون رأي از صندوق ها بيرون آمد و بدين ترتيب به جهانيان نشان داده شد ، با اينكه ناطق نوري كانديداي مورد نظر رهبر و ديگر دست اندركاران نظام بود ولي از آنجائيكه در ايران حكومت ، حكومت دموكراسي است ، رأي هم راي مردم است . اجراي اين نمايشنامه كمك نمود تا چند صباحي ديگر حكومت رنگ قانوني بخود بگيرد و جائي در بين جامعه جهاني باز كند و از انزوا خارج شود در حالي كه ظلم و بيداد ، كشت و كشتار ، زندان و شكنجه بيش از بيش بيداد مي كند تا جائي كه دامن بعضي از خودي ها راهم گرفته است . اكنون كه آب ها از آسياب افتاده است نظام به گذشته واقعي خود باز مي گردد نه به مجلس «دوم خردادي» نيازي دارد نه به رئيس قوه مجريه مبلغ « جامعه مدني » و« گفتگوي تمدن ها » از همين حالا شيخك بدنامي را براي رياست جمهوري آماده كرده اند كه برخلاف اسلافش عاشق زر و زيور و تجملات و خودنمائي است و از ابراز آن هم ابائي ندارد . در اطلاعيه هاي بعدي بيشتر به معرفي اين عنصر پليد خواهيم پرداخت .

درود بر روان تابناك شهداي راه آزادي
درود بر دانشجويان و كارگران مبارز
درود بر زندانيان سياسي ـ عقيدتي

سازمان جوانان مبارز

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک:
http://khabarnameh.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/4627

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'هر دم از اين باغ بري مي رسد، سازمان جوانان مبارز' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016