سه شنبه 28 بهمن 1382

بيانيه مجاهدين انقلاب پيرامون انتخابات

ملت رشيد و آگاه ايران
برگزاري انتخاباتي پرشور با مشاركت گسترده مردمي طي 25 سال گذشته همواره يكي از افتخارات انقلاب و نظام جمهوري اسلامي و نيز عامل تعيين كننده در تحكيم همبستگي ملي و اقتدار نظام به‌شمار آمده است. در اين ميان بيش و پيش از دعوت‌ها و درخواست‌ها، وجود شرايط نسبي رقابت و انتخاب آزاد و اطمينان جامعه از تأثير رأي و خواست خود در نتيجه انتخابات و سرنوشت كشور مشاركت پرشور و حضور گسترده ملت در پاي صندوق‌هاي رأي را تضمين كرده است.
با كمال تأسف آثار سوء رد صلاحيت‌هاي گسترده و غيرقانوني و نتايج زيانبار حذف سياسي و جناحي تعداد زيادي از كانديداها از هم‌اكنون و در آستانه انتخابات در حال چهره‌نمايي است. به نظر می رسد صحنه گردانان انتخابات فرمايشي كه اكنون با مشاهده خشم و عصبانيت مردم از رفتارهاي قيم‌مآبانه و تحقيرآميز در سلب حق رأي و آزادي انتخاب خويش نقشه‌ها و بافته‌هاي خود را بر باد مي‌بينند، ردصلاحيت‌هاي سازمان يافته رقيبان را كافي نيافته‌اند و درصددند آراي همين انتخابات فرمايشي را نيز به نفع خود مخدوش كنند.
شنيده‌ها و اخباري كه به تواتر رسيده و در سايت‌هاي خبري وابسته به اقتدارگرايان نيز منعكس شده حاكي از چاپ برگه‌‌هاي شناسنامه مخصوص مهر انتخابات و نيز چاپ انبوه شناسنامه جعلي است.
علاوه بر اين عوامل وابسته به محافل مذكور باهدف تهديد و ترساندن مردم از عواقب عدم شركت در انتخابات در سطحي گسترده در حال ايجاد و دامن زدن به شايعات بي‌‌اساس هستند.
مردم آگاه ما به خوبي مي‌دانند از آغاز پيروزي انقلاب تا كنون و در هر انتخاباتي محافل ضدانقلاب با شايع كردن اكاذيبي نظير اينكه نظام با صاحبان شناسنامه‌هاي فاقد مهر انتخاباتي برخورد خواهد كرد، سعي در بي‌اعتبار كردن مشاركت گسترده مردم داشته‌اند. با كمال تأسف بايد گفت اين بار اين شايعات نه توسط ضدانقلاب بلكه از سوي محافلي دامن‌زده مي‌شود كه خود را مالك و مدافع انقلاب و نظام مي‌دانند.
ملت رشيد ايران به تجربه سستي و بي‌پايگي اين شايعات را دريافته اند و مي‌دانند طي 25 سال گذشته هيچگاه سابقه نداشته است فردي به دليل عدم شركت در انتخابات يا رأي دادن به اين و آن، از شغلي محروم يا دچار مزاحمتي شده باشد. اما زشتي دامن زدن به اين اكاذيب و نيز نگراني از صحت اخبار چاپ شناسنامه‌هاي جعلي در حدي است كه بايد با واكنش قاطع مسئولان امر مواجه شود.
علاوه بر موارد فوق براساس آمار اعلام شده حدود سي و دو هزار ناظر شوراي نگهبان براي حضور در سه هزار و يكصد شعبه اخذ رأي در تهران آماده شده‌اند. اين سؤال مطرح است علت و هدف حضور به طور متوسط ده ناظر شوراي نگهبان در هر صندوق اخذ رأي چيست؟
حراست و حفاظت از رأي مردم با حضور و مراقبت حداكثر دو سه ناظر در پاي هر صندوق تأمين مي‌شود. بنابراين مسئولین ذیربط توضیح دهند هشت ناظر ديگر چه وظيفه و مسئوليتي قرار است برعهده داشته باشند؟
با توجه به اخبار، شايعات و واقعيات فوق سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران از وزارت كشور و رئيس ستاد انتخابات كشور مي‌خواهد ضمن اتخاذ تدابير ويژه براي صيانت از رأي مردم و مقابله با تقلبات احتمالي، با روشن كردن صحت يا تكذيب اخبار نگران كننده فوق موجبات آسودگي خاطر ملت را فراهم آورند.

سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران
28/11/1382

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک:
http://khabarnameh.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/4762

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'بيانيه مجاهدين انقلاب پيرامون انتخابات' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016