سه شنبه 26 اسفند 1382

29 اسفند سالگرد ملي شدن صنعت نفت بر همه ايرانيان مبارك و فرخنده باد، حزب ملت ايران

پاينده ايران اي آفريدگار پاك
ترا مي پرستم و از تو ياري مي جويم

“ اگر ملي شدن صنعت نفت خدمت بزرگي است كه بمملكت شده است بايد از آن كسي كه در اول اين پيشنهاد را نمود سپاسگزاري گردد و آن كس شهيد راه وطن دكتر حسين فاطمي است”
دكتر محمد مصدق

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

29 اسفند مصادف است با پنجاه و سومين سالگرد تصويب قانون ملي شدن صنعت نفت در سراسر كشور . اين پيروزي درخشان ، در اثر رهبري خردمندانه و دليرانه دكتر محمد مصدق پيشواي بزرگ نهضت ملي ايران بدست آمد .
هدف از ملي كردن نفت را نبايد تنها از ديدگاه اقتصادي آن مورد بررسي قرار داد هر چند به دليل سلطه استعمار انگليس بر معادن نفت سود سرشاري را عايد « امپرا توري بريتانيا كبير » ودر مقابل فقر و ستم را نصيب ملت ما مي نمود ، اما مهم آنجا بود كه دولت انگليس از طريق شركت نفت در نهادهاي مملكتي پايگاه هايي ايجاد كرده بود و از آن طر يق بر همه امور سياسي ، نظامي ، فرهنگي ومذهبي كشور نظارت تام داشت تا جايي كه هر حادثه و رويدادي كه در كشور اتفاق مي افتاد مردم آنرا از چشم انگليسها مي ديدند .
جنبش ملي شدن صنعت نفت به رهبري مصدق بزرگ موجب قطع دست استعمار انگليس از منابع اقتصادي و نهادهاي سياسي و اجتماعي گرديد و در نتيجه پس از دو قرن ايران به استقلال كامل و مردمسالاري رسيد . پيروزي ملت ايران در اين نبرد بزرگ موجب بيداري ملت هاي خاورميانه و شمال افريقا شد و به پيروي از جنبش ملي ايرانيان ، آنها نيز عليه سلطه بيگانگان بپا خاستند . در اين پيروزي بزرگ تاريخي ، شهيد راه آزادي و بزرگي ايران زمين دكتر حسين فاطمي سهم ارزنده اي را داشت . او بود كه براي نخستين بار طرح ملي شدن صنعت نفت را به مصدق بزرگ پيشنهاد نمود و بدين ترتيب كينه و خشم دولتمردان انگلستان را عليه خود برانگيخت . براي خشنودي « دولت فخيمه » بود كه حكومت كودتا دكتر فاطمي را با تني مجروح وبدني تب دار به جوخه اعدام سپرد تا ديگر كسي جرأت نداشته باشد ، در برابر منافع نامشروع استعمارگران قد علم نمايد .
هم ميهنان گرامي ، خودكامگان و مزدوران بيگانه از نام مصدق همواره در ترس و هراس بسر برده و مي برند . هرگاه بمناسبتي نام و ياد مصدق بزرگ بميان آيد ، لرزه بر اندامشان افتاده و فريادشان به آسمان بلند مي شود . روزنامه كيهان در چند شماره اخير ، مطالب نادرست كتابي راكه آقاي مهدي مهدوي براي خشنودي زعماي قوم در باره دكتر مصدق نوشته است بچاپ ميرساند . در همين راستا نيز چند فرد معلول الحال در رسانه هاي خارج كشور ، دكتر مصدق و ياران او را به باد ناسزا و تهمت قرار مي دهند . كيهان ، رسالت و چند دستاربند كه لقب آيت اللهي و حجت الا سلامي برخود نهاده اند در درون و در بيرون چند نشريه و افراد بدنام كه خود را مخالف نظام حاكم بر ايران معرفي ميكنند ، هرچندگاه براي مخدوش كردن نام مصدق در يك خط قرار مي گيرند زيرا نيك مي دانند در فرداي آزادي ايران زمين كه بهمت جوانان مبارز و آزاديخواه پيرو راه مصدق ، انجام خواهد گرفت ، جائي نخواهند داشت اينها منافع نامشروع خود را از دست مي دهند و آنها هم به منافع نامشروع خود در رژيم پيشين كه از دست داده اند ، نخواهند رسيد . اين كور دلان بايد بدانند : نام انسانهاي مبارز تاريخ ساز ، جاودانه مي ماند كاوه آهنگر ، گردآفريد ، سياوش ، كورش بزرگ ، آريوبرزن ، سورنا ، مزدك ، بابك ،رستم فرخزاد ، يعقوب ليث ، امير كبير ، ستارخان ، باقرخان و اكنون هم نام مصدق بزرگ بر سر زبان جوانان ميهنمان جاري است ، با ياد و نام اين آزاد مردان بزرگ است كه ملت هاي در بند جان تازه اي گرفته و از جا برخاسته و راه آنان را ادامه ميدهند و بساط خودكامگان و دنياداران را برچيده و به زباله داني تاريخ خواهند انداخت .

درود بر مصدق بزرگ پيشواي نهضت ملي ايران
درود بر شهيد دكتر حسين فاطمي سردار نهضت ملي ايران
درود برشهيدان مثله شده داريوش و پروانه فروهر
ادامه دهندگان راه مصدق

درود بر همه شهيدان راه آزادي و سربلندي ايران زمين
درود بر زندانيان سياسي و جوانان مبارز ايران زمين

سه شنبه بيست و ششم 12/1382
دفتر اروپايي حزب ملت ايران

دنبالک:
http://khabarnameh.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/5743

فهرست زير سايت هايي هستند که به '29 اسفند سالگرد ملي شدن صنعت نفت بر همه ايرانيان مبارك و فرخنده باد، حزب ملت ايران' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016