پنجشنبه 28 اسفند 1382

احتمال محكوميت پيمان پيران به 10 سال زندان، اتحاديه ملي دانشجويان و فارغ التحصيلان ايران

به نام يزدان پاك
پاينده و آزاد ایران 28/12/82

اكنون كه اقتدارگرايان با انتخابات فرمايشي و نمايشي افراد منتسب به خود را وارد مجلس نموده و اكثريت مجلس هفتم را تشكيل داده اند با لحن و عملكردي شديدتر از گذشته در پي حذف و سركوب فعالان سياسي گام بر مي دارند، تا شايد به خيال خام خود آب از دست رفته را به جوي باز گردانند ،

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

اما زهي خيال باطل كه روند رو به روشد آزاديخواهي و عدالت طلبي در بين ملت ايران ريشه دوانيده و در طي طريق خويش مي باشد گر چه نيز شايد در اين راه،حاكميت با توسل به عوامل سركوبگرانه،تلنگري به فريادهاي استبداد ستيزي و دموكراسي خواهي مبارزان اين مرزو بوم وارد نموده است ولي آينده اي روشن در دورنماي ايران متبلور است.
هموطنان: از تاريخ 17/12/82 اقاي پيمان پيران در بازداشت دادگاه انقلاب تهران در اندرزگاه 6 اتاق 3 زندان قصر (معروف به بند اشرار) به سر مي برد براي ايشان 4 پرونده جداگانه تشكيل شده كه دو پرونده ان از سال هاي، 78، 79،80 مفتوح بوده، دو پرونده جديدنيز تشكيل يافته است اتهام اصلی اقاي پيمان پيران ،عضويت در اتحاديه ملي دانشجويان و فارغ التحصيلان ايران میباشد،از اهم دیگر اتهامات ایشان انتشار و فعاليت در نشريه دانشجويي تجدد، تشويش اذهان عمومي، اقدام عليه امنيت ملي را مي توان نام برد . گويي قاضي شعبه 26 به ايشان گفته به 10 سال حبس تعزيري محكوم خواهد شد. كه شامل مجموعه اتهامات بالا مي باشد كه بعلت فعاليت مستمر در نشريه دانشجويي تجدد جريمه سنگيني در نظر گرفته شده است(ظاهرا“ به خاطر همين فعاليت در نشريه دانشجويي به 5 مليون تومان جريمه محكوم شده است !!) ايشان به دليل عدم صلاحيت دادگاه ،محروميت از حق انتخاب وكيل، فقدان حضور هيت منصفه، از مراجعه به دادگاه امتناع ورزيد .
اين تشكل دانشجويي نسبت به هرگونه اعمال فشار و شكنجه عليه آقاي پيران هشدار داده و خواهان آزادي ايشان بوده و ضمن محكوميت روال بازداشت وارعاب كوشندگان نسل نوين جامعه دانشجويي ايران ،خواستار واكنش مجامع حقوق بشر داخلي وبين المللي نسبت به اين روند مي باشد..

اتحاديه ملي دانشجويان و فارغ التحصيلان ايران
متشكل از: سازمان دانشجويان روشنفكر ايران
كميته دفاع دانشجويان از زندانيان سياسي
سازمان ملي دانش آموزان ايران
www.daneshjooyan.org

دنبالک:
http://khabarnameh.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/5794

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'احتمال محكوميت پيمان پيران به 10 سال زندان، اتحاديه ملي دانشجويان و فارغ التحصيلان ايران' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016