جمعه 29 اسفند 1382

پيام نوروزي خسرو سيف (حزب ملت ايران)

پاينده ايران اي آفريدگار پاك
ترا مي پرستم و از تو ياري مي جويم

هم ميهنان ارجمند !

نوروز باستاني ، اين فروزه ي غرور انگيز ملي ايراني كه رستاخيز طبيعت و تجديد زندگي ، كارمايه حركت و استقامت است ، با تمامي ناستودگي هاي زمانه در حالي فرا مي رسد كه ميهن مان از يك سوي در پريشاني و نابساماني و مردم به روز مره گي و سيه روزي مبتلا و از ديگر سوي سالي ديگر را با داغ شهيدان مان ، داريوش و پروانه فروهر ، گذرانديم و از آمران جنايت ها هنوز خبري نيست .

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

اميد با فرا رسيدن بهار ، ايران ديرينه سال به روي آزادي ، استقلال و مردم سالاري ديده بگشايد و در ساماني مردمي با همبستگي تمامي ايرانيان در راه عدالت ، آباداني ، سربلندي و توسعه ميهن مان يكدله شويم . دستهايمان را به هم داده ، گامهايمان را استوار به پيش برداريم .
حزب ملت ايران براي هم ميهنان در درون و برون ميهن از ايزد يكتا سالي سرشار از بهروزي ، سلامتي و پيروزي آرزو دارد .

زنان و مردان ايران زمين :

نوروزتان پيروز ، خانه هاي تان آباد
دست هايتان پرگل ، دل هاي تان شاد

خسرو سيف
تهران ، 28 اسفند 1382خورشيدي

دنبالک:
http://khabarnameh.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/5815

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'پيام نوروزي خسرو سيف (حزب ملت ايران)' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016