جمعه 29 اسفند 1382

قطعنامة نخستين همايش زبان مادري در تبريز

ما شركت كنندگان در نخستين همايش زبان مادري به مناسبت 21 فوريه روز جهاني زبان مادري در تبريز و كليه دوستداران زبان مادري،

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

- با توجه به اعلاميه جهاني حقوق بشر، ميثاق حقوق مدني – سياسي، ميثاق حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي سازمان ملل متحد،
- با در نظر گرفتن ميثاق حقوق ملي، نژادي، زباني و ديني بشر مصوبه شماره 135/47 (بتاريخ 18 دسامبر 1992) سازمان ملل متحد،
- با توجه به اصول 15 و 19 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران (كه تاكنون از قوه به فعل نيامده اند.)
- با عنايت به اينكه بيش از دو سوم اهالي كشور داراي فرهنگ و زبانهاي گوناگوني چون تركي، كردي، عربي، لري، تركمني، بلوچي و...... مي باشند. از مسئولين محترم جمهوري اسلامي ايران مي خواهيم تا شرايط مناسب و لازم حقوقي و امكانات مادي و معنوي لازم را جهت نيل به خواسته هاي زير فراهم نمايند:
1-تدريس زبان هاي مادري در مدارس ابتدايي و متوسطه
2- بهره گيري از زبان هاي مادري به نحو مؤثر و صحيح در راديو ، تلويزيون و مطبوعات محلي و سرتاسري كشور به تناسب تركيب ملي اهالي.
3- تشكيل نهادهاي مدني، فرهنگي از سوي دولت بمنظور حفظ، رشد و احيا و شكوفايي زبانها و فرهنگهاي مختلف و همچنين حمايت از نهادهاي غير دولتي كه به همين منظور ايجاد مي شوند.
4- احترام به زبان، دين و مذهب، نام هاي تاريخي، پوشاك ملي، آداب و مراسم كليه مليت هاي ايراني و آشنا نمودن ساير هموطنان از ارزش هاي معنوي ، تاريخي و فرهنگي آنان .
5- رفع موانع بوروكراتيك در راه تاسيس تشكيلات سياسي و اجتماعي (اعم از سرتاسري و محلي) كه مدافع حقوق ملي هستند.
6 -مبارزه جدي با ايدئولوژي شوونيستي بازمانده از رژيم سابق كه در انديشه آسيميله كردن مليت ها در درون يك زبان و فرهنگ واحد بوده و هر از گاهي در سياستگذاري هاي دولت مؤثر واقع مي شوند.از سازمان يونسكو و سازمان ملل متحد مي خواهيم:
از اقدامات جمهوري اسلامي ايران در بازگرداندن حقوق مدني، فرهنگي و زباني به مليت هاي ايراني و همچنين از سياست هاي پشتيباني دولت از زبان هاي مادري حمايت و به تشويق آن تلاش نمايد.
21 فوريه 2004 (دوم اسفند1382)– تبريز –آذربايجان - ايران - نخستين همايش زبان مادري

( اين قطعنامه را 2318 نفر امضا کرده اند)

دنبالک:
http://khabarnameh.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/5816

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'قطعنامة نخستين همايش زبان مادري در تبريز' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016