شنبه 1 فروردين 1383

بهاران خجسته باد، پيام نوروزي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران

نوروز، جشن پرطراوت نور و زندگي، جشن گل دادن لاله ها و رويش بنفشه ها، جشن عبور شادمانه از جاده هاي سرد زمستان، بر زنان و مردان ميهن مان مبارک باد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

امسال نيز چون سالهاي پيش نوروز فرا رسيده است تا زايش دانه ها، سر برآوردن جوانه ها، عطرافشاني شکوفه ها را نويد دهد. آمده است تا بشارت گوي صلح و صفا باشد. آمده است تا خرمني از شکوفه بر سينه کشورمان ، ايران بنشاند. آمده است تا دشت و صحرای سرزمين پهناورمان را با سبزه و گل بيارايد، تا بذر شادي در دل تناور زندگي بکارد.

اما اين بهار زيباي طبيعت ميهنمان تا کنون گرفتار حاکمان کور انديشی بوده است، که براي به بند کشيدن نور و اميد، از هيچ تلاشي دريغ نورزيده اند. دربين اين حاکمان، جمهوري اسلامي سرآمد همگي است. بوئي از زندگي نبرده است. هر چه را که سمبل آزادي است، دشمن مي پندارد. با رقص و پاي کوبي در ستيز است. خنده و شادي را کفر می انگارد. رنگ های شاد را بر نمي تابد. گريه را مي ستايد، عزا را مي پرستد، غم واندوه را مي پسندد و مرگ و نيستي را دوست مي دارد.

براي مبارزه با اين رژيم کافي است گل و سبزه کاشت، هفت سين آراست، زردي روي به سرخي آتش داد، ماهي سرخ به آب انداخت، پاي کوبيد و دست افشاند و با رقص و شادي به استقبال نوروز شتافت.

سال نو را با ياد تمامي انسانهايي که براي رسيدن به بهار آزادي در زنجيرندو در برابر استبداد ايستادگي مي کنند و با ارزش گذاري به مبارزه دليرانه آن ياراني که پرچمي از جان خود عليه پلشتي ها برافراشتند، به همگان شادباش مي گوييم.

هر روزتان نوروز باد
نوروزتان پيروز و خجسته باد

هيات اجرايي سازمان اتحاد فداييان خلق ايران
اول فروردين ماه ۱٣٨٣

دنبالک:
http://khabarnameh.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/5847

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'بهاران خجسته باد، پيام نوروزي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016