دوشنبه 3 فروردين 1383

وقاحت تا چه اندازه؟ سازمان جوانان مبارز

چو ايران نباشد تن من مباد
آزادي – برابري – دادگري
سازمان جوانان مبارز يكشنبه 02/01/ 1383

آقاي سيد علي خامنه اي در پيام نوروزي اظهار داشتند كه : حضور پر شور مردم در انتخابات ، توطئه دشمنان را نقش بر آب كرد .!!

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

بايد از ايشان پرسيد ، آيا گفتن دروغ آنهم به اين بزرگي را به چه چيزي بايد تشبيه كرد ؟ اكثريت ملت ايران بر اين امر واقفند كه با تمام شگردها و صحنه سازي هاي دست اندكاران نظام ولايت فقيه در امر برگزاري انتخابات فرمايشي ، اعلام شد حدود پنجاه و يك ونيم در صد واجدين شرايط ، در انتخابات شركت نمودند . در نظام هاي استبدادي ، شركت اين تعداد را نمي توان پر شور گفت زيرا در اين نوع رژيم ها هميشه بيش از نود و هشت در صد مردم شركت مي كنند . !! تا آنجايي كه شواهد گواهي مي دهد در انتخابات فرمايشي اخير بيش از چهارده در صد حق رأي دهندگان در پاي صندوق هاي حضور نيافتند و در تهران بزرگ هم ، حد اكثر رأي دهندگان حدود چهارصد هزار نفر تخمين زده شده است . شماري ازاين تعداد از وابستگان و حقوق بگيران نظام بوده و ما بقي هم از روي ترس و اجبار به پاي صندوق ها رفتنه اند با توجه به اين كه شماري از اين تعداد , رأي سفيد در صندوق ها انداختند .
با توجه به اين امر ، چگونه « ولي امر مسلمين » و « نايب بر حق امام زمان » بجاي سكوت ، دروغ به اين بزرگي « شركت پر شور مردم » را آنهم در آغاز سال نو بر زبان مي آورند ؟ آيا از خدا شرم ندارند؟
هموطنان عزيز ، اعمال ، كردار و گفتار اين آقايان باصطلاح علماي دين موجب شده است تا مردم با شك و ترديد به مسائل مذهبي بنگرند وبسياري از دين اسلام روي گردان شوند . آخوندهاي حاكم بر ايران نه تنها براي حقوق ملت و منافع ملي ارزشي قائل نيستند بلكه اسلام را هم وسيله ابزاري قرار داده اند تا به اميال شيطاني خود برسند ، اگر چه در اين راه ملتي بخاك سياه بنشيند و يا ريشه دين و ايمان از زمين بركنده شود ، مهم منافع اهريمني آنهاست كه بايد از هر طريقه كه شده حفظ گردد .
هموطنان عزيز ، بايد بخود آئيم و ميهن رو به زوال خود را در يابيم . در شرايط كنوني اين امر مستلزم آن است ، از تفرقه كه خواست دشمنان اين سرزمين اهورائي است ، بپرهيزيم و در يك صف واحد قرار گيريم تا بتوانيم ايران عزيزمان را از زير سلطه مشتي روضه خوان جنايتكار و دزد رها ساخته و از نو آزاد و آباد سازيم . بيش از اين سكوت جائز نيست . بايد مبارزات پراكنده خود را در يك جبهه متمركز نمائيم و با يك برنامه منظم و اصولي هدف مقدس خود را كه :
آزادي , دادگري ، برابري در نظامي مردم سالار است ، دنبال كنيم .

در اين سال نو :

نوروز بر همگان فرخنده باد
درود بر روان شهداي راه آزادي ايران زمين
درود بر زندانيان سياسي

سازمان جوانان مبارز

دنبالک:
http://khabarnameh.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/5889

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'وقاحت تا چه اندازه؟ سازمان جوانان مبارز' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016