چهارشنبه 5 فروردين 1383

پيام تسليت راه کارگر به مناسبت فوت مادر رياحي ها

مادر رياحي ها , مادر صادق و جعفر رياحي از زندانيان سياسي دو رژيم شاه و ولايت فقيه, در آستانه سال جديد از ميان ما رفت . صداي فرياد او در نزديك به سه دهه از اعتراض به ستم و آزادي كشي در رژيم هاي شاه و ولايت فقيه خاموش شد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

صدايي كه همواره طنين پايداري و مقاومت و قوت قلب درميان خانواده هاي زندانيان سياسي و در مراسم مختلف اعتراضي آنان و تاييد آرمانخواهي فرزندانش در مبارزه در راه آزادي و برابري بود. سازمان ما جاي خالي مادر رياحي را به خانواده او و به خانواده بزرگ زندانيان سياسي, كه خبر خاموشي او را وسيعا منتشر كرده اند, و به خانواده رزمندگان راه آزادي و برابري و به اعضاي سازمان و هم رزمان صادق و جعفر تسليت ميگويد.

كميته مركزي سازمان كارگران انقلابي ايران ( راه كارگر)
2 فروردین 1383

در همين زمينه:

دنبالک:
http://khabarnameh.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/5945

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'پيام تسليت راه کارگر به مناسبت فوت مادر رياحي ها' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016