سه شنبه 11 فروردين 1383

چه خوش رويائي بود! سازمان جوانان مبارز

چو ايران نباشد تن من مباد
آزادي – برابري – دادگري
سازمان جوانان مبارز
تاريخ دوشنبه 10/01/ 1383

25 سال پيش مردم ستم كشيده ايران بپاي صندوق هاي رأي رفتند و در اثر سخنان فريبنده آيت الله خميني «جمهوري اسلامي » را انتخاب كردند تا بدينوسيله به خواسته ديرينه خود كه حاكميت بر اداره اموركشور بود ، از طريق نمايندگان واقعي خود برسند و پس از ساليان دراز در پرتو آزادي كشورشان را استقلال كامل ببخشند ، و به هدف هاي انقلاب مشروطه و جنبش ملي شدن صنعت نفت جامه عمل بپوشانند .

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

افسوس و هزار افسوس كه رويائي بيش نبود ، زماني كه بخود آمديم در برابر هيولائي بس وحشتناك تر و خون آشام تر از گذشته قرار گرفتيم . اگر در رژيم گذشته آزادي سياسي نبود و ملت در سرنوشت كشور كوچكترين سهمي نداشت در عوض آزادي اجتماعي وجود داشت و مردم از يك رفاه نسبي برخوردار بودند . در آن دوران دين و مذهب حرمت داشت حتي روحانيان از احترام خاصي برخوردار بودند نه مانند امروز كه مورد تنفر و انزجار خرد و كلان قرار گرفته اند . مسجد جاي خود را داشت و ميخانه جاي خود را . در شب هاي عزا داري مذهبي ، ميخانه ها بسته مي شد . جهت حرمت اين ايام حتي زنان تن فروش ، روسپيگري را تعطيل نموده به زيارت و يا پاي منبرها مي رفتند . اما امروز چي ؟ از بركت حكومت اسلامي اهدائي آيت الله خميني مردم از دين و مذهب متنفر و روي گردان شده اند تا جائي كه امسال در شام غريبان بجاي عزا داري جشن
گرفته و پايكوبان وشادي نمودند تا بدينوسيله نفرت خود را به رژيم ددمنش ملايان نشان داده باشند . ده ها سايت و رسانه ، در رد دين اسلام با دليل و برهان مقاله منشر مي كنند كه كتاب سلمان رشدي در برابر آنها بسيار ناچيز جلوه مي نمايد . در جامعه ساخته و پرداخته آيت الله خميني و مشتي دستاربند ، فقر گريبان گير اكثريت مردم شده است ، فحشا در سطح شهرها بصورت يك شغل پر درآمد بيداد مي كند ، اخلاق كه تا قبل از انقلاب يكي از خصائل بارز ايرانيان بود امروزه ارزش خود را از دست داده است كه در اين راستا خانواده ملايان كه لقب پر طمطمراق آيت الله اي و حجت الاسلامي بخود داده اند نقش عمده اي را بازي مي كنند . آقازاده هاي اين طايفه در گسترش فساد ، فحشا ، ارتشاء ، رانت خواري ، بي بند و باري و اعتياد ، نقش اصلي را بر عهده دارند .براي نمونه آقازاده هاي رفسنجاني ، واعظ طبسي ، احمد جنتي ، امامي كاشاني ، محمد يزدي ، مصباح يزدي ، كني ، فاضل لنكراني ، كروبي ، ري شهري ، مشكيني و………………..
هموطنان عزيز ، ملايان حاكم بر كشورمان دين را وسيله قرار داده اند تا به اميال شيطاني خود برسند .اين جماعت و دار و دسته اشان ، نه بخدا ايمان دارند و نه به روز رستاخيز مي انديشند اين جماعت فقط در فكر جمع آوري مال و مكنت بوده حال از هر راهي كه ممكن باشد . در پس پرده هرآنچه ناشايست و وقاحت آميز است انجام مي دهند و در ظاهر جانماز آب كشيده و از خدا و عدل و راستي دم ميزنند در حالي كه در ته دلشان به سادگي ما مردم مي خندند . لازم است به قسمتي از بيانات آيت الله خميني ، قبل از رسيدن بقدرت ، اشاره نمائيم :
« ….درحكومت اسلامي برخلاف رژيم سلطنت و شاهنشاهي و امپراطوري اثري از كاخ ها بزرگ ، عمارات كذائي ، خدم و حشم ، دفتر مخصوص ، دفتر وليعهد و ديگر لوازم سلطنت كه نصف يا بسياري بودجه مملكت را از بين مي برد نيست . در حكومت اسلامي كسي حق ندارد بگويد اينجا بنشين يا آنجا برو ، اين حرفها در كار نيست . آزادي دارند و حكومت عدل اسلامي چنين است . مثل اين حكومتها نيست كه امنيت را از مردم سلب كرده اند ، هركس در خانه خود مي لرزد كه شايد الان بريزند و كاري انجام دهند ، چنانكه در حكومت معاويه و حكومتهاي مانند آن امنيت را از مردم سلب نموده و مردم امان نداشتند ، به تهمت يا صرف احتمال ، مي كشتند ، تبعيد ميكردند ، حبس ميكردند حبسهاي طويل المدت ، چون حكومت اسلامي نبود . هرگاه حكومت اسلامي تأسيس شود همه در سايه قانون با امنيت كامل بسر ميبرند . هرگاه حكومت بشيوه اسلام ميبود نه تسلط برجان و مال مردم ، نه اين ظلمها و غارتگريها و دستبرد به خزانه عمومي و فحشاء و منكرات واقع نميشد . بسياري از اين مفاسد از همان هيئت حاكمه و خانواده حاكم مستبد و هوسران سرچشمه ميگيرد . اين حكام هستند كه اماكن فساد درست مي كنند ، مراكز فحشاء و ميگساري ميسازند . مملكت بخاطر اين ريخت و پاشها و اختلاسها محتاج شده است . وگرنه نفت ما كم است ؟ يا ذخائر و معادن نداريم ؟ همه چيز داريم لكن اين مفت خوريها و اختلاسها و گشاد بازيها كه بحساب مردم و از خزانه عمومي ميشود مملكت را بيچاره كرده است …ميخواهند ما گرفتار و بيچاره بمانيم فقراي ما درهمين بدبختي بمانند و به احكام اسلام كه مسأله فقر و فقرا را حل كرده است تسليم نشوند و آنان و عمالشان را در كاخهاي بزرگ بنشينند و آن زندگاني مرفه و كذائي را داشته باشند …… »
هموطنان عزيز ، خود حديثي مفصل بخوان از اين مجمل !! . آيا آنچه را آيت الله خميني قبل از رسيدن بقدرت گفت امروزه شاهد آن نيستيم بلكه صد چندان بيشتر و فجيع تر . مردم ما در زير سلطه استبداد بودند . درب حزب ها و سازمان هاي سياسي بسته شده بود و اجازه فعاليت نداشتند با توجه به اين امر كه اكثراً طرفداران حكومت مشروطه پادشاهي بودند ولي تنها گناهشان اين بود كه مي گفتند برابر قانون اساسي شاه بايد سلطنت كند و دولت حكومت . بدين ترتيب بود كه همه درها بر روي مردم از همه جا بيخبر بسته بود بجز در مساجد و انجمن هاي ريز و درشت اسلامي كه در هر كوي و برزن حتي در دور افتاده ترين روستاها باز بود و ملاها كه قرن ها با عامه مردم از نزديك ارتباط داشته و در بطن جامعه رسوخ نموده بودند و در فريب دادن مردم يد طولائي داشتند ، توانستند درغياب احزاب سياسي مردم را فريب داده و انقلاب شكوهمند ملت ايران را كه جهت رسيدن به آزادي ، عدالت و دموكراسي بود نه تنها به كژراهه بلكه به سراشيب استبداد و ارتجاع قرون وسطائي بكشانند كه امروزه حتي كودكان دبستاني هم بر آن واقفند .
هموطنان عزيز ، اكنون چه بايد كرد ؟ راه رهائي از اين مصيبت تاريخي كدام راه است ؟
تنها راه رهائي ، باز گشت به خويشتن خويش است . بازگشت به ايراني بودن خود . شناخت فرهنگ ايراني . مروري بر شاهنامه فردوسي بزرگ تا خود را بهتر بشناسيم . ايراني بودن مختص هيچ قوم و تيره اي نيست . همه اقوامي كه درگستره فلات ايران زمين زندگي مي كنند ايراني بوده و از حقوق برابر و مساوي برخوردارند و در اداره كشور بيكسان سهم مي برند . با عبرت گرفتن از شكست هاي گذشته و دوري از پراكندگي كه خواست دشمنان ايران و ايرانيان است . بايد در يك جبهه گرد آئيم با هر عقيده و مرام از هر قوم و تيره كه باشيم ، آذري ، كرد ، بلوچ ، خوزي ، مازندراني ، گيلاني ، تركمن و فارس . تا در برابر هم ايستاده ايم به خواسته تاريخي خود كه آزادي و دمكراسي است نخواهيم رسيد . ملايان حاكم كشورمان ، براي ادامه حكومت ننگين خود ، بخوبي از اين شيوه استفاده مي كنند گسترش اختلافات قومي همراه با ترور و زندان و شكنجه و افزايش دامنه فقر و فساد . بايد بخود آئيم و دست هم گيريم و برپا خيزيم اين نظام اهريمني بيش از آنچه متصور شود در حال موت است فقط بايد همت نمود و لاشه كثيف آنرا از صفحه تاريخ ايران زمين پاك نمود .اين ديگر بستگي بهمت همه ما دارد .

درود بر شيرزنان و آزاد مردان ايران زمين

درود بر كارگران شريف و دانشجويان مبارز

درود برآموزگاران و دبيران شرافتمند
درود بر زندانيان سياسي

هم ميهنان غمزده و دردمند بمي ما با شما هم درديم
تا حق شما را از اين رژيم جنايتكارو غارتگر بستانيم


سازمان جوانان مبارز

در همين زمينه:

دنبالک:
http://khabarnameh.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/6044

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'چه خوش رويائي بود! سازمان جوانان مبارز' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016