پنجشنبه 27 فروردين 1383

به سکوت کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل به جنایات علیه بشریت و سرکوب و خفقان در ایران اعتراض کنیم! پیشروان آزادی بیان ایران

فراخوان به تمام سازمانهای مدافع حقوق بشر ، آزادی رسانه ها و نیروهای مترقی و آزادیخواه:

هم میهنان ، نیروهای آزادیخواه!
در سه سال گذشته ، همسو با سیاستهای مدارا با جمهوری اسلامی توسط دولتهای غربی و گفتگوهای پنهان و آشکار آمریکا با سران جمهوری اسلامی ، کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل و دولتهای عضو آن با سکوت مطلق خود در برابر این جنایات آشکار نه تنها به مبارزات رو به اعتلای مردم ایران که جمهوری اسلامی را درآستانه سرنگونی قرار داده است، بی اعتنا مانده است ،بلکه بر خلاف منشور و اهداف خود نیز با مماشات و مدارا با جمهوری اسلامی برخورد می کند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

این درحالی ست که کارنامه سیاه جمهوری اسلامی در سالی که گذشت با خون زیبا( زهرا) کاظمی ، ترور، سرکوب ، کشتار و توقیف پی در پی مطبوعات و برقراری هرچه بیشتر سانسور هار و لجام گسیخته تا آن جا سیمای درنده خوی دشمنان آزادی را به نمایش گذاشت که حتی برخی از حامیان رژیم را نیز از وحشت قهر مردم به کناره گیری کشاند.
دولتهای اروپایی ، کانادا و آمریکا در حالی جنایات جمهوری اسلامی را نادیده می گیرند که با تمام توان سعی در بزک کردن چهره به اصطلاح اصلاح طلب خاتمی می کنند ، اما واقعیت آن است که برای آن ها تنها ادامه مشارکت در غارت و چپاول ثروتهای کشور در چارچوب قراردادهای ننگین اهمیت دارد و نه حاکمیت این جناح یا آن جناح.
بی شک ادامه سکوت نیروهای اپوزیسیون و مدافعان حقوق بشر، دست زدن به اقدامات پراکنده و کم اثر و یا چشم امید بستن به اقدامات این یا آن دولت که مناسبات تجاری و علائق سیاسی آن با بقای جمهوری اسلامی گره خورده است ، سبب خواهد شد تا جمهوری اسلامی با خیالی آسوده تر دست به کشتار تظاهر کنندگان ، ترور مخالفان ، دستگیری ، شکنجه ، اعدام و مجازاتهای وحشیانه و سرکوب و خفقان گسترده تر بزند.
در حالی که شصتمین اجلاس کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل رو به پایان است ، هیچ قطعنامه ای علیه این جنایات آشکار علیه بشریت و آزادی در این کمیسیون ارائه نشده است و برای سومین بار جمهوری اسلامی از محکومیت در این زمینه خواهد گریخت.
ما از تمام رسانه ها ، نیروها ، سازمان ها و تشکل های مترقی و آزادیخواه می خواهیم تا با اقدامی یکپارچه یک کارزار سیاسی و تبلیغی برای افشای این زد و بند ها و این سکوت فاجعه بار در برابر جنایات هر روزه در جمهوری اسلامی علیه حقوق بشر سازمان دهند و مانع از گریختن حاکمیت جمهوری اسلامی از پاسخگویی در برابر این جنایات شوند.
بی شک اقدامات متحد و یکپارچه و با سازماندهی هدفمند سبب خواهد شد تا جمهوری اسلامی و دولتهای حامی آن رو در روی افکار عمومی جهانیان قرار گیرند.
زنده باد آزادی!
پیشروان آزادی بیان ایران
27 فروردین 1383

سایت: http://www.freebatebi.com/
مسنجر: freeirancom@yahoo.com

در همين زمينه:

دنبالک:
http://khabarnameh.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/6480

فهرست زير سايت هايي هستند که به ' به سکوت کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل به جنایات علیه بشریت و سرکوب و خفقان در ایران اعتراض کنیم! پیشروان آزادی بیان ایران' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016