پنجشنبه 24 ارديبهشت 1383

اعتراض به رفتار وحشيانه و غيرانساني نظاميان آمريكايي و انگليسي در زندانهاي عراق، نهضت آزادي ايران

23/2/1383

اطلاعيه

انتشار تصاويري از شكنجه و تجاوز و سوء استفاده جنسي از زندانيان عراقي توسط نظاميان آمريكايي و انگليسي مستقر در عراق از جمله زندان ابوغريب بغداددر شبكه هاي تلويزيوني سي بي اس آمريكا و
بي بي سي انگليس ، موجب خشم و اعتراض مردم آزاده سراسر جهان شد و دامنه اين رسوايي تا آنجا گسترش يافت كه رئيس جمهور آمريكا و نخست وزير انگليس مجبور به عذرخواهي شدند.
درحاليكه نيروهاي اشغالگر عراق، همه روزه با مشكل ناامني و كشتار نظاميان خود و اعتراض گسترده مردم براي پايان دادن به حضور اشغالگران روبرو هستند انتشار تصاوير ضدانساني زندانيان عراقي، اشغالگران را با بحران ضداخلاقي و ضد بشري جديد مواجه ساخته است و سازمانهاي حقوق بشر از جمله سازمان بين المللي صليب سرخ جهاني اين رويداد را بحراني واقعي در عراق توصيف نموده است.
نهضت آزادي ايران ضمن اعتراض و محكوم نمودن اعمال و رفتار وحشيانه و غيرانساني نظاميان آمريكايي و انگليسي در زندانهاي عراق و درخواست رسيدگي مجامع جهاني حقوق بشر و مجازات عاملان و آمران اين جنايات، راهكار اساسي براي پايان بخشيدن به بحرانهاي عراق را خروج نيروهاي اشغالگر و سپردن سرنوشت كشور عراق به مردم عراق زير نظر سازمان ملل ميداند.

نهضت آزادي ايران

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

در همين زمينه:

دنبالک:
http://khabarnameh.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/7584

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'اعتراض به رفتار وحشيانه و غيرانساني نظاميان آمريكايي و انگليسي در زندانهاي عراق، نهضت آزادي ايران' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016