سه شنبه 29 ارديبهشت 1383

بازگشت برادران محمدي به اوين، اتحاديه ملي دانشجويان وفارغ التحصيلان ايران

به نام يزدان پاك
پاينده و آزاد ايران

مرخصي آقايان منوچهر و اكبر محمدي درتاريخ 28/2/83 روز دوشنبه پايان يافته و با مراجعه به زندان اوين به بند مربوطه انتقال داده شدند، لازم به يادآوري است كه اين دو برادر براي درمان بيماريهاي خود نياز به مرخصي استعلاجي حداقل يك ماهه نياز دارند كه حتي با تجويز پزشك معالج آنان تاكنون با موافقت مسئولان دستگاه قضايي قرار نگرفت.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

خبر ديگر اين كه دكتر فرزاد حميدي پس از حاضر شدن در دادگاه كرج در انتظار حكم قرار دارد و احتمال انتقال ايشان از زندان اوين به زندان رجايي شهر كرج نيز وجود دارد. شايان توجه است كه در زندان رجاييشهر معمولا" زندانيان عادي و اشرار در آن محبوس ميباشند.

اتحاديه ملي دانشجويان وفارغ التحصيلان ايران

دنبالک:
http://khabarnameh.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/7873

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'بازگشت برادران محمدي به اوين، اتحاديه ملي دانشجويان وفارغ التحصيلان ايران' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016