چهارشنبه 13 خرداد 1383

پيام به مجمع عمومي مشترك انجمن دانشجويان جمهوري خواه دانشگاه يزد، نهضت آزادي ايران

بسمه تعالي
Nehzat Azadi.gif


1871
11/3/1383

پيام به مجمع عمومي مشترك انجمن دانشجويان
جمهوري خواه دانشگاه يزد

به نام خداوند جان و خرد

دانشجويان عزيز؛ خانم¬ها و آقايان؛

با سلام برگزاري مجمع عمومي مشترك انجمن توسعه اسلامي و انجمن دانشجويان پيرو خط امام دانشگاه يزد و اعلام تشكيل «انجمن دانشجويان جمهوري¬خواه» دانشگاه يزد را به شما و كليه فعالان دانشجويي دانشگاه يزد تبريك مي¬گويم.

جنبش دانشجويي ايران و تشكل¬هاي برخاسته ازآن، دوران تازه¬اي از وظايف و مسئوليت¬هاي ملي و دانشگاهي و دانشجويي را تجربه مي¬كنند، تجربه¬اي كه بايد آن را بازتاب رويدادهاي سياسي، حقوقي و اجتماعي در جامعه بزرگتر و در سطح ملي دانست.

انتخابات غيررقابتي، فرمايشي و نمايشي اخير مجلس هفتم، به درستي نقطه چرخشي در سرگذشت و سرنوشت جمهوري اسلامي ايران محسوب مي¬شود.

بيست و پنج سال از پيروزي انقلاب اسلامي و تأسيس نظام جمهوري اسلامي مي¬گذرد، در حالي كه بيش از هر زمان ركن جمهوريت نظام، به بهانه و زير پوشش اسلاميت با هدف تهي ساختن نظام از جمهوريت مورد تهاجم و تجاوز محافظه¬كاران قرار گرفته است. غافل از اين كه حذف جمهوريت سرانجام به حذف اسلاميت منجر خواهد شد.

اگر ويژگي جمهوريت از بين برود يعني مردم به عنوان مالكين اصلي اين سرزمين نتوانند خود سرنوشت خويشتن را تعيين كنند، اسلاميت نظام معنا و مفهوم خود را از دست خواهد داد. خداوند انسان را آزاد آفريده است نفي فطرت انسان، ناديده گرفتن كرامت انسان به معناي انكار اصل دين پاك توحيدي است. دين را بازيچه اغراض سياسي و سلطه و سيطره گروهي قرار دادن و به نام دين خدا بر مردم ستم روا داشتن و مردم را از حقوق و آزادي¬هاي اساسي محروم ساختن، بي¬ترديد به ارزش و اعتبار دين در نزد مردم، به خصوص جوانان لطمه مي¬زند. اگر چه موجب از بين رفتن دين نمي¬گردد، زيرا خداوند حافظ دين راستين وحي شده بر پيامبر گرامي (ص) است كه فرمود:

اِنّا نَحنْ نَزَّلنَا الذِّكرُ و اِنَّا لَهْ لَحافِظوْنُ (حجر 9)

بنابراين هيچ قشر و گروه و طبقه¬اي متولي و نگهدارنده دين خدا نيست. از آنجا كه اسلام 1400 سال در اين سرزمين ريشه و سابقه دارد و 97 درصد مردم ايران مسلمان هستند، اگر مردم با اختيار و اراده آزاد خود مومن و معتقد به اسلام باقي بمانند و حاكميت ملت، در شكل خاص جمهوريت تجلي پيدا كند، به تحقيق اسلاميت نظام هم حفظ خواهد شد.

تاريخ گذشته پر فراز و نشيب كشورمان نشان مي¬دهد كه عليرغم ظلم¬ها و ستم¬هاي فراوان به مردم، به نام دين، و جفاها به دين، اسلام همچنان اصالت خود را حفظ كرده است و به عنوان يك انديشه كارساز در جامعه و در ساختارهاي فرهنگي و اجتماعي ما باقي مانده است. بنابراين ما نبايد نگران دين مردم و رونق دين خدا باشيم. اما بايد نگران سرنوشت جمهوريت باشيم كه نهال جديد و جواني است كه در كوير استبداد 2500 ساله ايران، بعد از يك قرن مبارزه در راستاي حاكميت ملت، كاشته شده است. نهالي كه نيازمند حمايت و نگهداري مستمر در برابر انواع آفات و بلايا مي¬باشد.

بر اين اساس، اكنون بزرگترين و مبرم¬ترين وظيفه براي كليه نيروهايي كه مومن و معتقد به كرامت انساني و علاقه¬مند به آزادي و آباداني ايران عزيز هستند، حمايت از ركن جمهوريت نظام و جلوگيري از تهي شدن از معناي واقعي آن مي¬باشد.

با چنين نگاهي است كه تشكيل انجمن دانشجويان جمهوري¬خواه از بهم پيوستن دو انجمن توسعه اسلامي و انجمن دانشجويان پيرو خط امام معناي واقعي خود را اعلام مي¬كند. نكته اول در پيام دريافتي اين است كه نسل جديد و جوان و دانشجو، ضمن حفظ هويت اسلامي خود و تأكيد بر آن، رسالت ملي خود را پاسداري از ركن جمهوريت نظام، كه در معرض تهديدهاي جدي قرار گرفته است، مي¬داند. نكته دوم در ادغام اين انجمن¬ها تأكيد بر ضرورت همكاري¬هاي جمعي است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

جمهوريت به عنوان تنها شكل پذيرفته شده حاكميت ملت، بدون حضور مستمر و سازمان يافته مردم در صحنه تحقق پيدا نمي¬كند. اگر خواهان تحقق مردم¬سالاري هستيم، بايد پيش نيازهاي آن، و مهمترين آنها، كار گروهي را بپذيريم. ما ايرانيان بايد براحساس جامعه گريزي، بدبيني به كارهاي دسته¬جمعي و امتناع از حضور و فعاليت در انجمن¬هاي مدني، سنديكاها، اتحاديه¬ها و احزاب سياسي غلبه پيدا كنيم. تن به كار دسته جمعي بدهيم و با تقويت روحيه¬هاي اميدوار و شاد، با نيك انديشي، با عشق به آينده بر موانع و مشكلات ياس¬آور غلبه نماييم.

راه دشوار آزادي را با صبر و شكيبايي، و با تلاش و تقوي ادامه بدهيم.

اگر ارزش آزادي و كرامت انساني را مي¬دانيم بايد آماده باشيم بهاي آن را بپردازيم.

سربلند و موفق باشيد خدا يار و نگهدارتان باد

دكتر ابراهيم يزدي

دبيركل نهضت آزادي ايران

دنبالک:
http://khabarnameh.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/8437

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'پيام به مجمع عمومي مشترك انجمن دانشجويان جمهوري خواه دانشگاه يزد، نهضت آزادي ايران' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016