يكشنبه 24 خرداد 1383

بيانيه شوراي مرکزي دفتر تحکيم وحدت در اعتراض به تداوم بازداشت صابر ،عليجاني و رحماني

واي بر اسيري کز ياد رفته باشد ...

يکسال از به بند کشيدن سه شاگرد مکتب عرفان،آزادي و برابري؛ عليجاني، صابر و رحماني مي گذرد. گويا ديگر بهانه دست داشتن در نا آرامي هاي خرداد گذشته، حتي دست اندر کاران دستگاه قضايي را نيز اقناع نکرده و به اين دليل داستان گذراندن حکم پيشين آنان مطرح شده است.و همگان مي دانند اين استدلال نيز جز بهانه ضعيفي براي تداوم بازداشت موقت ايشان نمي باشد.چرا که مراحل صدور حکم قطعي براي پرونده آنان طي نشده است و طبيعي است استدلال قوه قضاييه براي خانواده، وکلاي مدافع و دوستان اين زندانيان و همينطور محافل سياسي کشور، معنايي جز تلاش مضاعف براي توجيه شبه قانوني اين بازداشت هاي طولاني مدت ناقض حقوق بشر، نداشته باشد.
شوراي مرکزي دفتر تحکيم وحدت ضمن ابراز تاسف از بازداشت بي دليل و ناصواب آنان و اعلام همبستگي و همدردي با اين سه يار دبستاني و خانواده هايشان،خواهان آزادي آنان است و از تمامي نهادهاي مدافع حقوق بشر در داخل و خارج از کشور تقاضا مي کند کليه ظرفيت هاي خود را براي آزادي همه زندانيان سياسي و عقيدتي و اين سه يار دربند بکار گيرند.

شوراي مرکزي دفتر تحکيم وحدت

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک:
http://khabarnameh.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/8884

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'بيانيه شوراي مرکزي دفتر تحکيم وحدت در اعتراض به تداوم بازداشت صابر ،عليجاني و رحماني' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016