شنبه 30 خرداد 1383

اعتراض به بازداشت مديرمسئول هفته نامه پيام مردم كردستان، گزارشگران بدون مرز

RSF.gif

گزارشگران بدون مرز بازداشت محمد صديق كبودوند مديرمسئول هفته نامه پيام مردم كردستان را به اتهام "نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي", " طرح مسائل قومي- نژادي به نيت تجزيه طلبانه" محکوم و خواهان آزادی فوری و بدون قيد وشرط اين روزنامه نگار است.

گزارشگران بدون مرز در اين باره اعلام مي کند " بيم آن مي رود که اين دستگيری آغاز دور جديدی از سرکوب مطبوعات اينبار برای نشريات محلي باشد. به ويژه در کردستان که « تبليغ تجزيه طلبانه» برای رژيم همواره بهانه ی مناسبي برای دستگيری روزنامه نگاران و توقيف روزنامه ها بوده است. "

محمد صديق كبودوند سه شنبه ۲٦ خردادماه ١٣٨٣به شعبه اول دادگاه عمومي سنندج احضار و پس از تفهيم اتهاماتي چون "نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي، طرح مسائل قومي- نژادي به نيت تجزيه طلبانه" برای انتشار مطالبي در باره ی کردستان از جمله "چاپ مطلب و عكسي از قاضي محمد" روانه ی زندان گرديد. با اينکه برای مدير مسئول پيام مردم كردستان قرار وثيقه هفتاد ميليون ريالي صادر شده است، اما مسئولان دادگاه از روز سه شنبه تا امروز به بهانه های مختلف از جمله سفر قاضي از پذيرش وثيقه خودداري مي‌‏كنند و اين روزنامه نگار همچنان در زندان است.

محمد صديق كبودوند اعلام کرده است که " در صورت مشخص نشدن تكليفش تا روز شنبه، دست به اعتصاب غذای نامحدود خواهد زد." و از سوی ديگر همزمان اعضای تحريريه ی اين هفته ‌‏نامه در محل اين نشريه تحص خواهند كرد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

گزارشگران بدون مرز يادآور می شود که :

با دوازده روزنامه نگار زندانی، ايران بزرگ ترين زندان روزنامه نگاران در خاورميانه است

علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ايران ازجمله سي و شش رهبر و مقام دولتی در جهان است، که از سوی گزارشگران بدون مرز بعنوان دشمنان آزادی مطبوعات برگزيده شده است

دنبالک:
http://khabarnameh.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/9099

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'اعتراض به بازداشت مديرمسئول هفته نامه پيام مردم كردستان، گزارشگران بدون مرز' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016