دوشنبه 1 تير 1383

براي چندمين بار سايت ايسنا هک شد

سايت ايسنا براي چندمين بار در روزهاي اخير امروز ظهر نيزهک شد. پيش از اين در خبرهاي ديگري به هک شدن ايسنا اشاره شده بود. به جز سخنان معاون فني ايسنا در مصاحبه با سايت آي تي ايران در 28 خرداد ماه، به شکل رسمي در اين مورد اشاره اي نشده است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

اين بار نيز هکر موسوم به "هويج" به اين اقدام مبادرت کرده و در صفحات ايسنا اين جمله را قرار داده است:
Havij is going on vacation and will be back


در همين زمينه:

23 بهمن » سايت شخصي معاون رئيس جمهور هک شد!
دنبالک:
http://khabarnameh.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/9190

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'براي چندمين بار سايت ايسنا هک شد' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016