چهارشنبه 17 تير 1383

عسيى سحرخيز : جريانى كه قبلا با سعيد امامى مرتبط بوده خود را بازسازى كرده است، سايت امروز

راديو آلمان

بسيارى از اصلاح طلبان معترض در ايران بارها بر خطر هجوم نيروهاى موسوم به محافظه كار به خود تاكيد كرده اند. و اينك دفتر كار عيسى سحرخيز از روزنامه نگاران سرشناس و نماينده مديران مسئول مطبوعات مورد دستبرد افراد ناشناس قرار گرفته است. در مورد اهداف سياسى اين عمل و احتمال شركت داشتن نيروهاى موازى با وزارت اطلاعات و ستاد موسوم به «ستاد ضداصلاحات» در اقدام يادشده، عيسى سحرخيز به پرسشهاى صداى آلمان پاسخ داده است.

مصاحبه گر: بهنام باوندپور

دويچه وله: آقاى عيسى سحرخيز، شما اعلام كرده ايد كه دستبردى كه پريشب به دفتر كارتان زده شده است، اقدامى كاملا سياسى بوده است و علاوه بر ماموران كلانترى، ماموران اطلاعاتى و امنيتى هم بايد به اين موضوع توجه كنند و آن را پيگيرى كنند. ممكن است بفرماييد از نظر شما اين اقدام سياسى چه اهدافى را دنبال مى كرده و از طرف چه گروه يا گروههايى ممكن است صورت گرفته باشد؟

عيسى سحرخيز: شواهد و قراينى كه اينجا وجود داشته است و حتا مامورينى كه از كلانترى آمده بودند به اين موضوع اذعان مى كردند، كه اين يك دزدى سياسى ست و نه دزدى به معناى كسب درآمد و بردن اشياء قيمتى. چون اشياء بسيار قيمتى قابل حملى وجود داشته است كه راحت مى توانستند در جيب خود گذاشته و با خود ببرند. ولى آنها آمده اند و دقيقا مواردى را از كامپيوترها باز كرده و برده اند، كه مشخص است كه در پى كسب اطلاعات بوده اند، نه كسب درآمد با فروش سخت افزار كامپيوتر. همينطور نوع برخوردهايى كه با كاغذها و اسناد شده است، بيانگر اين است كه آنها در پى يافتن مداركى بوده اند، البته از نظر آنها، كه بعدها بتوانند از آن استفاده كنند. اين مسئله مرا وامى دارد كه شك و گمانم به جريانهاى اطلاعاتى موازى باشد كه معمولا از اين اطلاعات براى بازجويى ها يا برخوردهاى بعدى شان با افراد استفاده مى كنند.

دويچه وله: اسناد و مدارك موجود در دفتر كار شما، همانگونه كه خود به آن اشاره كرديد، مى تواند مورد چه استفاده اى از سوى اين افراد ناشناس قرار بگيرد؟

عيسى سحرخيز: من اطلاعى ندارم كه اين افراد دنبال چه مدارك و اسنادى بوده اند. طبيعى ست كه نزد من، به عنوان يك روزنامه نگار، كاغذهايى، مداركى، مطالبى كه براى من ارسال مى شود، يافت مى شود. در موارد گذشته هم، كه باز در دفتر من سرقتى مشابه انجام شده بود، حدودا ۳ يا ۴ سال پيش، بعدا متوجه شديم كه اين اطلاعات مبناى سوال بازجويى هايى در مورد جلسات و در مورد بعضى مطالب شده و از اين اطلاعات در اين بازجويى ها استفاده مى كردند. طبيعتا آنها هم دنبال مدارك خاصى مى گشته اند كه من اطلاع ندارم كه مدارك و اطلاعات چه بوده است و احيانا برنامه هاى آينده ى اين «ستاد ضداصلاحات» چه مى تواند باشد و همينطور نهادهاى موازى وزارت اطلاعات يا جريانهاى خودسر درآينده در پى چه طرحى خواهند بود.

دويچه وله: بنابراين شما وجه تشابهى بين سرقت قبلى و دستبرد اخير به دفتر كارتان مى بينيد؟

عيسى سحرخيز: بله. دقيق اگر نگاه كنيم، مى بينيم كه روشها و نوع برخوردها همان گونه بوده است. همينطور ما شاهد اين مسئله بوده وهستيم كه نه تنها به دفتر من، بلكه به منازل، دفاتر و حتا حوزه هاى شخصى بسيارى از فعالان سياسى هم طى دو سه سال دستبرد زده شده است و عمدتا اسناد و مدارك اين افراد را با خود برده اند.

دويچه وله: گويا مراجعه مشكوكى هم به منزل مادر شما صورت گرفته و فردى كه خود را مامور يكى از ادارات دولتى معرفى كرده است، به دنبال اطلاعاتى از شما بوده است؟ آقاى سحرخيز، شما فرد سرشناسى هستيد، فكر مى كنيد چنين مراجعه هايى، مثلا به منزل مادر شما، چه اطلاعاتى را مى تواند براى مراجعه كننده در بر داشته باشد و اصولا احتمال دنبال كردن چه اهدافى را از سوى فرد مذبور مى دهيد؟

عيسى سحرخيز: اين موارد هميشه اتفاق مى افتد. و اكنون كه شما اين سوال را دوباره مى كنيد، من به ياد حادثه ى مشابه اى كه دو سه سال پيش اتفاق افتاده است، مى افتم. من در آن زمان از طريق همسايه ها متوجه شدم كه افرادى مشغول پرس و جو كردن در مورد من هستند. اولين اقدام من اين بود كه به نيروى انتظامى محل رجوع كردم و آنها هم اظهار بى اطلاعى كردند، بعد به كلانترى مراجعه كردم و به رييس كلانترى گفتم، افرادى با لباس شخصى آمده اند و اين اطلاعات را مى گرفتند. آنها ابتدا اين ماجرا را انكار كردند و بعد كه من به طور اتفاقى فردى با همان لباس را آنجا ديدم، به من گفتند كه كسى از ما خواسته است كه ما اين كار را انجام دهيم يا فردى كه مسئول اين جريان بود بى آنكه از حضور من در آنجا اطلاعى داشته باشد، وارد شد و گزارشى را تحويل داد. من واقعا نمى دانم اين افراد در مراجعه به منزل مادرم، كه بهرحال به دليل شرايط خاصى من مسئوليت زندگيش را دارم، دنبال چه چيزى بوده اند. آيا مى خواهند مادر يك شهيد را نگران كنند، دنبال اين بوده اند كه مادرم در را باز كند تا داخل شوند و آنجاها را هم بررسى كنند، جستجو كنند يا دنبال سند و مدركى در آنجا بگردند. من واقعا نمى دانم چه چيزى ست.

ولى مى دانم كه اين جريانهاى موازى با وزارت اطلاعات فعال هستند و متاسفانه دولت آقاى خاتمى هم هيچگونه اقدامى در مقابل آنها و فعاليتهاى آنها نكرده و به گونه اى تماشاگرى بوده است دست و پا بسته، در مقابل آنها و كارهايشان. چون من در رابطه با ماجراى قبلى به گونه اى ايشان را مطلع كردم، كه افرادى مسلح به دفتر انتشاراتى آمده اند و حتا دوربين فيلمبردارى شان را جا گذاشته اند و اسناد و مداركى را در اختيار ايشان قرار دادم. ولى تا كنون هيچ كارى انجام نداده اند و در موارد مشابه ديگر هم مطلع هستم كه نتوانستند كارى انجام بدهند. هيچ كارى ندارد و بسيارى از اين افراد را مى توان از راههاى خاصى پيدايشان كرد. به نظر من در اين كارها بسيار كاستى انجام شده است. فكر مى كنم جريانى كه قبلا با سعيد امامى مرتبط بوده است و خود را بازسازى كرده است، الان با اين حساب كه انتخابات رياست جمهورى تا يكسال آينده سروسامانى پيدا مى كند و احيانا نتيجه اى هم مشابه مجلس خواهد داشت، خود را آماده مى كند. اما من اميدوارم شاهد جريانهايى مانند قتلهاى زنجيره اى كه در دوران پيش از اصلاحات شروع شده بود و در همان سال اول اصلاحات هم ادامه پيدا كرد، نباشيم. اينها همه شواهد و قراينى بسيار بد هستند كه ما را به هرسويى مى توانند رهنمون كنند.

دويچه وله: آقاى سحرخيز برخى از نيروهاى معترض و اصلاح طلب در ايران و به خصوص جريان موسوم به «اصلاح طلبان پيگر» بارها به مسئله ى ايجاد فضاى رعب و وحشت اشاره كرده اند، به خصوص در جريان تحصن مجلس ششم و پس از آن. به نظر شما اقدامات اينچنينى مانند دستبرد به دفتر كار شما، تا چه حدودى مى تواند اين هدف را براى ايجاد فضاى رعب و وحشت دنبال كند؟

عيسى سحرخيز: مى تواند يكى از هدفهايش باشد و حامل اين پيام باشد، كه ما حواسمان به شما هست، وضعيت شما را از نزديك دنبال مى كنيم و وارد به دفتر كارتان مى شويم و هر چيزى را كه بخواهيم مى بريم و شما در مقابل ما دست بسته هستيد و در شرايطى كه دولت هم در اختيار اصلاح طلب هاست، كارى نمى توانيد انجام دهيد. پس حواستان جمع باشد و در شرايط آينده ما نه تنها از بيرون به درون دولت نفوذ مى كنيم، بلكه مى توانيم پيگير برنامه هاى گذشته ى مان نيز باشيم.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دويچه وله: شما در نهايت افزوده ايد، كه «بايد مشخص بشود، كسى كه فعاليت قانونى مى كند امنيت لازم را دارد يا نه؟» بفرماييد از نظر شما چه مقام يا نهادى بايد اين مسئله را مشخص كند؟

عيسى سحرخيز: طبيعى ست كه يك دولت قانونى برآمده از مردم، كه مامورين اطلاعاتى و امنيتى و حتا انتظامى را در اختيار دارد، مسئول امنيت تك تك شهروندان است. و طبيعى ست كه بايد اين امنيت را با ضريب بيشترى براى فعالان سياسى كه در چارچوب قانون عمل مى كنند، ايجاد كند. فعالان مطبوعاتى، روزنامه نگاران و تك تك شهروندانى كه يكى از حقوقشان امنيت است. ما در رابطه با مطبوعاتى ها با مشكل تامين امنيت شغلى شان مواجه بوده ايم، بعد با تامين امنيت قضايى شان مواجه بوديم و در حال حاضر دوره جديدى شروع شده است و بايد تامين امنيت جانى و مالى اين افراد هم صورت گيرد. هرچند كه حوادثى مانند ترور آقاى حجاريان را شاهد بوديم و پيامدهايش را ديدم كه باز در آن زمينه هم كارى انجام نشد.

دنبالک:
http://khabarnameh.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/9798

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'عسيى سحرخيز : جريانى كه قبلا با سعيد امامى مرتبط بوده خود را بازسازى كرده است، سايت امروز' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016