چهارشنبه 17 تير 1383

بیانیه شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت به مناسبت سالگرد 18 تیر

اگر روزگاري 18 تيرخبطي تلقي مي شد كه حاكمان از سر بي تدبيري مرتكب آن شده اند امروز نمايان است كه برنامه از پيش تدوين شده اي براي تصاحب مطلق قدرت بوده است

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

تاريخ اين مرز و بوم مشحون از روزهايي است كه مردان وزنان سوزان اين سرزمين را به خواندن دردناك ترين سرود هايشان وا داشته است.گاه شاهان و كاتوزيان وطن را بهانه كرده اند خون مردمان ريخته اند زندگييشان را سخت گرفته و روزگار بر ايشان تيره نموده اند. و گاه پيران و شيخان به نام دين خدا تدبير به فراموشي سپرده اند آزار خلق خدا كرده اند و حكمت و معيشت بر مردمان تنگ نموده اند.
امسال در حالي 18 تير ماه فرا ميرسد و دانشجويان باز هم از بزرگداشت آن باز مي مانند كه بيش از هر زمان ديگري ماهيت 18 تير بر همگان آشكار گرديده است. كاروان خشونت گروه هاي لمپن شهري كه سالياني است آزار شهروندان پيشه كرده اند رخت خويش بر زمين افكنده ورسما و علنا بساط بر نهاد هاي اصلي تصميم گيري گسترده اند.
اگر روزگاري 18 تيرخبطي تلقي مي شد كه حاكمان از سر بي تدبيري مرتكب آن شده اند امروزنمايان است كه برنامه از پيش تدوين شده اي براي تصاحب مطلق قدرت بوده است كه نه تنها از سر اشتباه و هوس نبوده كه تكرارچند باره آن نشان ميدهد كه گروه هايي كه تا چندي پيش به پشتوانه بيوت شيوخ عالي رتبه مردمان را از هر قماشي در كمال تنگ نظري و بي مسئوليتي مي آزردند، نويسندگان را به دره مي افكندند، روشنفكران را در خانه شان مي كشتند و بيرحمانه مثله مي نمودند، سخنراني ها را بر هم ميزدند، دانشجويان را در خوابگاه ها وحشيانه ضرب و شتم مي كردند و نماينگانشان را در زندان ها شكنجه مي نمودند واكنون خود صاحبان مناصب شده اند خود تصميم مي گيرند و خود اجرا مي كنند خون و خشونت را اسباب ترقي خود مي پنداشتند.
اكنون خيابان هاي شهر هاي بزرگ انباني از نيروهاي نظامي شده است كه به بهانه هاي مختلف اقتدار پوشالي حاكمان را به شهروندان گوشزد مي كنند.از پوشش شهروندان و تفريح جوانان گرفته تا مسايل مربوط به امنيت ملي و ترافیک بهانه ای شده است برای نشان دادن اقتدار حاکم در ÷وششی مشروع مانند کنترل ترافیک. همه تحت الامر است و مطاع .امور تقنين مضحكانه تحت نظارت است و امور قضايي نيز تحت اختيار است.
18 تير به يقين براي چنين كارگزاراني روز بزرگي است.مليجك هايي كه خوش رقصي ديروزشان نان و نواي امروزشان را فراهم آورده است. چنين روز هايي را فراموش نخواهند كرد. ما نيز چنين روز هايي را از ياد نخواهيم برد چنان كه پيش از اين نيز گفته ايم اگر بساط اصلاحگري را نيز برچينند و اگر دهان ها بدوزند وسر ها به دارها بياويزند و اگر مال و ناموسمان به ديگران بسپارند كه چند صباحي بيشتر بر سرير قدرت اقامت گزينند می توان بخشید اما شلاق شداد زمان،کهنه زخم 18 تیر،بازداشت و ربودن دوستانمان،شکنجه و ضرب و شتم دانشجویان این مرز و بوم، کشته شدن عزت ابراهیم نژاد و روانهای آزرده و قلمهای شکسته را نمی توان فراموش کرد .
همچنین ما فراموش نميكنيم خيانت كساني را كه به راي ملت پشت نمودند يا ترسيدند و مرعوب شدند و يا فريفتند و جانب نا حق گرفتند تا چنان شود كه ديگر هيچ روزنه اميدي به چشم مردمان نيايد.
ما به رسم آنچه كه بدان معتقديم اين قافله بي متاع را خواهيم بخشيد اما فراموش نخواهيم كرد نا اهلي شان را كه شايد وقتي ديگر به رسم نقد شنيده ديگراني شود كه از تاريخ عبرت ميگيرند و منافع ملت را بر مصالح هر نظامي برتري مي دهند.
اما امروز سالگرد 18 تير ماه وقتي عزيز داشته ميشود كه در كشور همسايه ديكتاتوري بزرگ به محاكمه كشيده شده است. محاكمه اين ديكتاتور از اين حيث ديدني است كه اگر توجيه جنگ افروزي هاي ديكتاتور و بر هم زدن ارامش منطقه و دست اندازي به مرزهاي كشور هاي همسايه از نظر مردم عراق به نام منافع ملي قابل توجيه باشد كه نيست كشتار و خونريزي هموطنانشان در طول حكومت حزب بعث برايشان غير قابل بخشش است.چنان كه كشتار مردم بي گناه عراقي و ايراني در حلبچه شكنجه روشنفكران و تحديد آزادي هاي اجتماعي و سياسي در صدر اتهامات صدام حسين انگاشته شده است.
امروزصداها خاموش است نه پژواکی از خانه ملت به گوش ميرسد و نه فريادي از جانب ملت اما زنگ ها به صدا در آمده اند. روزگار تحديد آزادي و تهديد مردم گذشته است. 18 تير ها فراموش نخواهند شد حتي اگر چنين تراژدي هاي بزرگي به مضحكه ريش تراشي پايان يافته تلقي شوند.
اکنون که هر صدای آزادیخواهانه منکوب و چشم عدالت کور شده است در پنجمین سالگرد 18 تیر ماه به کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل شکایت می بریم تا شاید داد دوستانمان را بستانیم.

شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت

دنبالک:
http://khabarnameh.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/9827

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'بیانیه شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت به مناسبت سالگرد 18 تیر' لينک داده اند.

بیانیه شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت به مناسبت سالگرد 18 تیر
http://khabarnameh.gooya.com/politics/archives/013366.php...
linkdooni
July 8, 2004 07:06 AM

Copyright: gooya.com 2016