پنجشنبه 1 مرداد 1383

نظر ابطحی درباره پرونده آقاجری، روزنامه ايران

معاون حقوقی و پارلمانی رئيس جمهور با اعتقاد بر اين که روند برخورد با پرونده آقاجری از ابتدا يک ماجرای سياسی بوده است، در اين باره گفت: در اين ماجرا يک انسان روشنفکر و فرهنگی را صرفاً به دليل اعتقاداتش مورد برخورد قرار دادند. محمدعلی ابطحی در گفت و گو با خبرنگاران در حاشيه هفتمين کنگره سراسری جبهه مشارکت ايران اسلامی در جمع خبرنگاران روند طی شده در اين پرونده و محکوميت آقاجری به عنوان يک روشنفکر به دليل گفته هايش را غير قابل قبول دانست.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک:
http://khabarnameh.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/10285

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'نظر ابطحی درباره پرونده آقاجری، روزنامه ايران' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016