شنبه 3 مرداد 1383

نامه شورای سياسی اتحاد جمهوری خواهان ايران به دبير کل سازمان ملل متحد در همبستگی با اعتصاب غذای زندانيان سياسی در زندان اوين

در همبستگی با اعتصاب غذای زندانيان سياسی در زندان اوين


مراجعه به همه مجامع و نهادهای دفاع از حقوق بشر
برای دفاع از حقوق زندانی سياسی و آزادی زندانيان سياسی در ايران

عالی جناب کوفی عنان، دبيرکل محترم سازمان ملل متحد،


برابر اعلام خانم شيرين عبادی برنده جايزه صلح نوبل که وکيل پرونده های متعددی از موارد نقض حقوق بشر در ايران است، گروهی از زندانيان سياسی در زندان اوين در تهران از 17 روز قبل در اعتصاب غذا بسر می برند. اين اعتصاب غذا در اعتراض به اعمال فشارهای جديد عليه خانواده های زندانيان سياسی و از جمله يورش سه هفته قبل نيروهای امنيتی به خانه دو نفر از زندانيان و اخراج خانواده آنها از محل سکونت خود و عدم اجازه بازگشت آن ها به خانه هايشان صورت گرفته است. يکی از اين خانواده های مورد هجوم خانواده آقای پيمان پيران از فعالان جنبش دانشجوئی و زنداني سياسی کنونی در زندان اوين است.

يکی از زندانیان سياسی در حال اعتصاب غذا آقای دکتر ناصر زرافشان می باشد که خود وکيل دادگستری و از جمله وکيل پرونده معروف قتل های سياسی سال 1998 در ايران موسوم به قتل های زنجيره ای است و به خاطر اعتراض به نابودی و مکتوم نگاه داشتن مدارک و اسناد مربوط به اين قتل ها مدتها است که در زندان به سر می برد. او در ملاقات خود با خانم شيرين عبادی در روز دوشنبه 19 ژوئيه گفته است که اين اعتصاب غذا در همدردی با اعضای خانواده آقای پيمان پيران که اکنون از خانه خود آواره شده اند و نيز برای آزادی همه زندانيان سياسی صورت می گيرد.

عالی جناب کوفی عنان،
توجه شما را به اين واقعيت تاسف انگيز جلب می کنيم که پليس و ساير مراجع و مسئولان اطلاعاتی و امنيتی ايران از جايگاه قانونی حفظ نظم و امنيت کشور ابتدا از انتشار خبر اعتصاب غذای زندانيان سياسی به بيرون از زندان جلوگيری کرده و پس از علنی شدن خبر نيز آن را تکذيب کرده اند. تاسف انگيز تر اين که مقامات قضائی و دادستان عمومی کشور نيز از جايگاه قانونی دفاع از حقوق شهروندان و برقراری عدالت، خود از حاميان و سازمان دهندگان اين هجوم به خانواده های زندانيان و اخراج آن ها از خانه هايشان بوده اند. همچنين طی هفته های اخير سياست ها و اقدامات محدود کننده بيشتری یرای توقيف روزنامه ها و نشريات و بازداشت روزنامه نگاران و نويسندگان و هنرمندان و بستن هرچه بيشتر فضای سياسی و فرهنگی کشور به اجرا گذارده شده است. ارگانهای امنیتی به بهانه کنترل ترافيک و نيز حفظ نزاکت عمومی با استقرار متناوب نيروهای مسلح ضد اغتشاش در خيابان ها و هجوم به اماکن عمومی و جشن ها و گردهم آئی های زنان و جوانان به نمايش قدرت و پليسی کردن فضای کشور دست زده اند. اين ها همه در حالی است که مقامات مسئول جمهوری اسلامی در برابر سازمان های دفاع از حقوق بشر و بويژه در برابر درخواست های اتحاديه اروپا متعهد به بهبود وضعيت حقوق بشر در ايران شده اند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

عالی جناب،
حال زندانيان سياسی اعتصابی در زندان اوين رو به وخامت است و سلامتی آنان در خطر جدی.
ما از طريق اين نامه مصرا از شما می خواهيم که مساعی فوری شخص خود و کميسيون دفاع از حقوق بشر سازمان ملل متحد را برای پايان دادن به دور جديد نقض حقوق شهروندان در ايران به کار گيريد و در اين مورد مشخص با اعمال فشار بر مقامات مسئول جمهوری اسلامی ايران خواستار حفظ جان و سلامتی و آزادی همه زندانيان سياسی در ايران و بازگرداندن خانه و کاشانه زندانيان به خانواده هايشان شويد.

با احترام، شورای سیاسی اتحاد جمهوری خواهان ايران
22 ژوئيه 2004


گيرندگان:

رياست محترم کميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد
رياست محترم سازمان عفو بين الملل
رياست محترم پارلمان اروپا
رياست محترم کميسيون سياست خارجی اتحاديه اروپا
رياست محترم سازمان ديده بان حقوق بشر
رياست محترم سازمان خبرنگاران بدون مرز

دنبالک:
http://khabarnameh.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/10345

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'نامه شورای سياسی اتحاد جمهوری خواهان ايران به دبير کل سازمان ملل متحد در همبستگی با اعتصاب غذای زندانيان سياسی در زندان اوين' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016