پنجشنبه 8 مرداد 1383

هشدار شديد 258 فعال سياسي، فرهنگي و دانشگاهي در مورد توقيف آفتاب، وقايع‌اتفاقيه و جمهوريت، سايت امروز

بيش از 250 تن از فعالان سياسي، فرهنگي و دانشگاهي ابراز تأسف شديد خود را در مورد توقيف مجله آفتاب و روزنامه هاي وقايع اتفاقيه و جمهوريت توسط اقتدارگرايان اعلام كرده و نسبت به پيامدهاي بلند مدت اقدام‌هاي غيرقانوني در جهت بستن فضاهاي آزاد گفت‌وگو و اطلاع رساني هشدار دادند.
متن بيانيه به شرح زير است:
به نام خدا
مردم آگاه ايران
همانطور كه آگاهيد، ماهنامه "آفتاب" و دو روزنامه "وقايع‌اتفاقيه" و "جمهوريت" به همان آفتي دچار شدند كه پيش از آن گريبان بيش از يكصد روزنامه، هفته‌نامه و ماهنامه ديگر را گرفته بود. يعني توقيف فله‌اي و موقت مطبوعات و افزوده شدن پرونده‌اي بر پرونده‌هاي اهالي مطبوعات و صاحبنظران كشور براي رسيدگي در زمان مقتضي!
اين در حالي است كه توليد انديشه و عمق بخشيدن به مباحث نظري و راهبردي در شرايط كنوني كشور ما راهي جز پذيرش تنوع ديدگاه‌ها و بازكردن باب گفت‌و‌گوي انتقادي ميان آنها ندارد و اين همان راهي است كه نشريات اصلاح‌طلب يا مستقل انتخاب كرده‌اند. دست‌اندركاران انتشار اين مطبوعات در عين آنكه خود ديدگاههاي مشخص و شناخته شده‌ در زمينه مباحث نظري، تاريخي و راهبردي داشتند، مي‌كوشيدند تا زمينه براي طرح ديدگاههاي مخالف و متنوع فراهم شود و از اين رهگذر به ارتقاي انديشه و ديگر پذيري كمك كنند.
متاسفانه اقتدارگراها فاقد توانايي درك اين واقعيت هستند كه زمينه‌سازي براي استفاده از "سلاح نقد" مانع بهره‌گيري از "نقد سلاح" مي‌شود. آنان بدون توجه به پيامدهاي بلند مدت بستن فضاهاي آزاد گفت‌وگو و اطلاع‌رساني و تنها با تكيه بر منافع كوتاه مدت و محدود خود در حال بستن تمام مجاري قانوني، اصلاح‌طلبانه و مسالمت‌جويانه هستند.
ما به دليل نتايج و پيامدهاي مخرب بسته‌شدن فضاي گفت‌وگو در جامعه، تأسف شديد خود را نسبت به كوته‌بيني و قشري‌گري و اقدام‌هاي غيرقانوني ابراز مي‌داريم وگر چه امكاني براي رفتار عقلايي و قانونمند در مديريت برخي از نهادهاي انتصابي نمي‌بينيم، اما دادن هشدار را وظيفه خود مي‌دانيم و بر اين مهم با روش‌هاي گوناگون پا مي‌فشاريم.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

ما ضمن گراميداشت زحمات شبانه‌روزي روزنامه‌نگاران و اهالي مطبوعات آرزو مي‌كنيم كشورمان به شرايطي دست يابد كه در آن اطلاع‌رساني و نقد نه تنها اتهام نباشد بلكه مايه مباهات شود. با توجه به سنت‌هاي خداوند و اراده ملت چنين روزي دور نيست.

1. آزادي محمد
2. آصفي حميد
3. آقاجري زهره
4. آقايي مسعود
5. ابوذري عباس
6. احراري حميد
7. احمدي نعمت
8. ادب بهاءالدين
9. اربابي حسن
10. ارغنده‌پور كريم
11. اسلامي يدالله
12. اسماعيلي مقدم حسن
13. اشقاق مرتضي
14. اكبرزاده اعظم
15. اكبرين محمدجواد
16. اكرمي علي
17. اميني اسدالله
18. انصاري‌راد حسين
19. ايازي محمدعلي
20. ايزدي مصطفي
21. بازرگان ابوالفضل
22. بازرگان عبدالعلي
23. بازرگان فرشته
24. بازرگان محمدنويد
25. بازرگاني كمال الدين
26. باستاني حسين
27. باقي عمادالدين
28. بختيارنژاد پروين
29. بديع زادگان سيداكبر
30. بديعي مجتبي
31. برهاني رحمت الله
32. بسته نگار محمد
33. بني‌اسدي محمدحسين
34. بهزادي محمد
35. بهفروزي محمد
36. بيطرف صفا
37. پايا حسين
38. پايا علي
39. پدرام مسعود
40. پوراظهري عباس
41. پورعزيزي سعيد
42. پويان رضا
43. پيران ناصر
44. پيش‌بين محمود
45. پيمان حبيب الله
46. پيمان مجيد
47. تاجرنيا علي
48. تاج‌زاده سيدمصطفي
49. تاجيك عبدالرضا
50. تنها مصطفي
51. تهراني رضا
52. توسلي غلامعباس
53. توسلي محمد
54. توسلي محمدرضا
55. توكلي خالد
56. تولايي مجيد
57. جابري مجيد
58. جلالي زاده جلال
59. جلايي‌پور حميدرضا
60. جمشيدي فريده
61. جوادي‌حصارمحمدصادق
62. حاجي رضا
63. حافظي بهمن
64. حجاريان سعيد
65. حجازي طه
66. حريري حسين
67. حقيقت جو فاطمه
68. حكمت علي
69. حكيمي ابوالفضل
70. حكيمي عبدالكريم
71. حكيمي مجيد
72. حمسي محمدرضا
73. خائف جعفر
74. خرم امير
75. خضوعي حشمت‌الله
76. خليل نيا محمد
77. خوش‌محمدي اسماعيل
78. خيرانديش هوشنگ
79. دادخواه سيدمحمدعلي
80. دادفر محمد
81. دادمهر رسول
82. داودي مهاجر فريبا
83. درايتي مصطفي
84. دردكشان محمود
85. درودي سعيد
86. دروديان محمدحسين
87. دفتري پروين دخت
88. دل‌آسايي محمود
89. دواني مصيب
90. ذوالفقاري حسينعلي
91. رئيس طوسي رضا
92. رباني محمدصادق
93. رجائيان محمدجواد
94. رجايي عليرضا
95. رسولي محمدصادق
96. رضائي احد
97. رضاخاني بهمن
98. رضايي عبدالعلي
99. رضوي‌فقيه سعيد
100. رفيعي حسين
101. رهنما مهدي
102. زاهد فياض
103. زره ساز جمال
104. زمان حسين
105. زماني محمدابراهيم
106. زندي‌نيا پرويز
107. زهدي محمدرضا
108. زيدآبادي احمد
109. ساريخاني عليرضا
110. ساعي احمد
111. ستوده نسرين
112. سجادي داريوش
113. سحابي سعيده
114. سحابي عزت‌الله
115. سحابي فريدون
116. سحابي منصور
117. سحابي هاله
118. سحرخيز عيسي
119. سرچمي محمد
120. سروش عبدالكريم
121. سعيدي ميثم
122. سلطاني عبدالفتاح
123. سليماني بهيار
124. سمتي احمد
125. سيدزاده سيدرضا
126. سيف‌زاده سيدمحمد
127. شاددل بصير محمود
128. شاكري ابراهيم
129. شامخي تقي
130. شاملو علي
131. شانه‌چي محمد
132. شاه حسيني حسين
133. شريعتي سعيد
134. شريف محمد
135. شكري كاظم
136. شمبوري الله‌وردي
137. شمس‌الواعظين ماشاءالله‌
138. شهامت‌دار احمد
139. صابر فيروزه
140. صباغيان هاشم
141. صدر رضا
142. صدرحاج‌سيدجوادي احمد
143. صراف مهدي
144. صلواتي فضل‌الله
145. صميمي كيوان
146. ضرغامي علي اشرف
147. ضرغامي فريدون
148. طالقاني اعظم
149. طالقاني حسام
150. طالقاني طاهره
151. طالقاني نرگس
152. طاهري اكبر
153. طاهري رئوف
154. طاهري محمد
155. عبادي شيرين
156. عباس‌زادگان سيدجعفر
157. عرب زاده حسن
158. عرب‌سرخي فيض‌الله
159. عطوفت روئين
160. علوي‌تبار علي‌رضا
161. عليزاده نائيني علي
162. عمادي محمدجعفر
163. عمراني محمود
164. غروي علي‌اصغر
165. غروي عليرضا
166. غفارزاده سعيد
167. غفاري مسعود
168. غفراني علي
169. غني مهدي
170. فراستخواه مقصود
171. فرزدي غفار
172. فريد اعلم حسن
173. فلاح مرتضي
174. قابل احمد
175. قابل هادي
176. قدياني ابوالفضل
177. قشقايي خسرو
178. قشقايي ماهرو
179. قلي‌زاده رحمانقلي
180. قندي‌زاده عبدالمجيد
181. قهاري نظام الدين
182. قهرماني مصطفي
183. قياسي حجت‌الله
184. كارشناس مجيد
185. كارگشا رحمان
186. كاظميان مرتضي
187. كديور محسن
188. كديور منوچهر
189. كردپور خسرو
190. كردپور مسعود
191. كرمي علي
192. كمالي احمدسرايي فاطمه
193. كميجاني فرج
194. كميليان ناصر
195. كهزادي پروين
196. كوثري يعقوب
197. كيانوش‌راد محمد
198. گلابي جعفر
199. گل‌افزا بيژن
200. گوارايي فاطمه
201. لدني مسعود
202. لقمانيان حسين
203. متقي محمدتقي
204. مجاهد حسين
205. محققي محسن
206. محمدي اردهالي احمد
207. محمدي اردهالي محمد
208. محمدي نرگس
209. مدني سعيد
210. مديحي ماشاءالله
211. مرتاضي لنگرودي مرضيه
212. مزروعي رجبعلي
213. مسكين مصطفي
214. مسموعي رضا
215. مصباح ضياء
216. مصطفوي ليلا
217. مصطفوي مصطفي
218. مصلحي عباس
219. مظفر محمدجواد
220. معين‌فر علي اكبر
221. مفيدي بدرالسادات
222. مقدم مرتضي
223. ملتي فهيمه
224. منتظري احمد
225. منتظري سعيد
226. منصوريان خسرو
227. موسوي خوئيني سوسن
228. موسوي سعادتلو سيدرضا
229. مولايي يوسف
230. مؤمني محمود
231. ميرخاني امير
232. ميرزاده وحيد
233. ميرزايي الله كرم
234. ميرشمس بهبهاني ابوالفضل
235. نبوي سيداحمد
236. نراقي حسن
237. نعيم‌پور محمود
238. نكوروح محمود
239. نكوفر امير
240. نكوفر محمد
241. نوحي سيدحميد
242. نوحي سيدمجيد
243. نوربخش فخرالسادات
244. نوربخش منوچهر
245. هاديان ناصر
246. هادي‌زاده علي اصغر
247. هادي‌زاده يزدي هادي
248. هندي عليرضا

249. هوشمند احسان
250. واعظ عبايي مهدي
251. والي اكبر
252. ورپايي رسول
253. ولي‌بيك جليل
254. ياوري رحيم
255. يحيايي علي فريد
256. يزدي ابراهيم
257. يگانلي ناصر
258. يوسفيان رضا

دنبالک:
http://khabarnameh.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/10491

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'هشدار شديد 258 فعال سياسي، فرهنگي و دانشگاهي در مورد توقيف آفتاب، وقايع‌اتفاقيه و جمهوريت، سايت امروز' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016