يكشنبه 25 مرداد 1383

بيانيه دفتر سياسي سازمان دانشجويان و دانش آموختگان استان خوزستان

جريان راست از تكرار تجربه هاي تلخ گذشته پرهيز كند

در سير تحولات جامعه ي ايران مخصوصا پس از انقلاب شكوهمند اسلامي انتخابات دوم خرداد 76 و پيروزي سيد محمد خاتمي در اين انتخابات يك نقطه ي عطف به شمار مي رود . پيروزي قاطع سيد محمد خاتمي در اين انتخابات كه با راي قاطع تري در انتخابات 18 خرداد 80 تكرار شده است راي مثبت ايرانيان به انديشه ، روش و برنامه اي بود كه اگر چه به دلايل متعدد اجرايي شدن آن با ناكامي روبه رو شد ، اما بي شك اين روش ديدگاه و انديشه به فرهنگي در عرصه ي سياسي – اجتماعي كشور تبديل شد كه بازگشت به دوران ما قبل آن را عملا ناممكن ساخته است .
امروز ديگر اصالت قايل شدن به عقل بشري و تجربه ي انساني و اعتقاد به اين كه دينداري مانع استفاده از عقلانيت و تجارب ديگر جوامع در سياست اقتصاد ، مديريت و فرهنگ نيست به يك فرهنگ تبديل شده است . امروز ديگر وجدان عمومي در اين باور است كه حكومتي كه فاقد رضايت عمومي باشد ولو آن كه با اجبار و اكراه عامه را به پذيرش دين و حق وادار كند ، حكومت مشروع و معتبري نيست . امروز اين مهم كه كرامت انساني و رشد و تعالي جامعه در گرو ايجاد فضاي گفت و گو و مباحث فرهنگي است يك انديشه پذيرفته شده است لذا همگان حداقل در گفتار هم كه شده تكثر و تعاطي انديشه ها در جامعه را پذيرفته اند و داد و ستد فكري و گفت و گوي فرهنگي با مدارا و تسامح را توصيه مي كنند .
برگزاري انتخابات مجلس هفتم كه با حذف گسترده و بي سابقه ي نمايندگان يك طيف و نگرش سياسي خاص رو به رو گشت بي سابقه ترين اعتراضات پارلماني يكصد سال اخير ايران را نيز به دنبال خود داشت منجر به پيروزي جرياني گشت كه بي شك تنها در يك رقابت بدون رقيب مي توانست پيروز ميدان باشد چرا كه اين جريان همان جرياني بود كه شش سال قبل در دوم خرداد 76 با نه بزرگ ايرانيان مواجه شد و از آن تاريخ تا به امروز قضاوت ايرانيان نسبت به اين جريان و نحله ي فكري اگر نگوييم بدتر شده در بهترين وضعيت در همان ثابت مانده است .
انتخاب شعارهايي مبتني بر فضاي جديد فرهنگي ، سياسي و اجتماعي ايران از سوي اين جريان در انتخابات مجلس هفتم اين تصور را ايجاد كرد كه جريان اقتدارگراي راست كشور با تجربه اندوزي از عملكردهاي گذشته خود بر آن است كه با ادبيات و گفتاري متناسب با جامعه ي امروز ايران با ايرانيان گفت و گو كند . اما متاسفانه آن چه در اين ايام از رفتار و كردار گروهها و جريانات وابسته به جريان محافظه كار و هم چنين برخي از نمايندگان مجلس هفتم مخصوصا در استان خوزستان ديده شده است مبين اين واقعيت تلخ است كه برخي هنوز باور نكرده اند كه دوران گفتار و كردار اقتدار گرايانه در عرصه ي سياسي اجتماعي ايران به سر آمده است .

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

رفتار و گفتاري كه اخيرا برخي از وابستگان به جريان راست در استان خوزستان از خود به نمايش گذاشته اند حاكي از آن است كه اينان فراموش كرده اند دوران تقدس حاكميت و قدرت به سرآمده است و به بركت جنبش اصلاح طلبي از قدرت مقدس در كشور افسون زدايي شده است فراموش كرده اند كه ديگر نمي توان عرصه ي انديشه ، فرهنگ و هنر را كاملا تحت كنترل و اداره حاكميت قرار داد و آزادي را كالايي غربي تلقي كرد .
ديگر نمي توان از مردم سوء استفاده ابزاري نمود و با هزينه كردن دين در مسائل سياسي به دنبال منافع خاص جناحي خود بود ديگر وجدان عمومي جامعه نمي پذيرد كسي را كه مثل ما نمي انديشد با تهمت و افترا و اهانت و تخريب از صحنه حذف كرد .
با اين توصيف توصيه اكيد سازمان دانشجويان و دانش آموختگان استان خوزستان مشخصا به برخي نمايندگان مجلس هفتم در استان خوزستان اين است كه با شناخت صحيح از واقعيات سياسي ، فرهنگي و اجتماعي حاكم بر جامعه امروز ايران و اصلاح افكار و عملكرد گذشته ي خود و درك عاقلانه از خواسته ها و مطالبات اجتماعي از اتخاذ شيوه هايي كه تكرار تجربه هاي تلخ گذشته را براي جريان سياسي راست به دنبال خواهد داشت خودداري نمايند .
در پايان با شناختي كه از نمايندگان مجلس هفتم در استان خوزستان داريم اميد داريم برآيند ديدگاه و نقطه نظرات اين عزيزان به سوي افزايش كارآمدي مديريت اجرايي اجتماعي ، ارتقاي رفاه عمومي ، حركت به سوي توسعه و پيشرفت و دفاع از حقوق شهروندي باشد .


دفتر سياسي
سازمان دانشجويان و دانش آموختگان
استان خوزستان
14 مردادماه 1383

دنبالک:
http://khabarnameh.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/10919

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'بيانيه دفتر سياسي سازمان دانشجويان و دانش آموختگان استان خوزستان' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016