جمعه 30 مرداد 1383

قتل هاي سياسي و امنيت ملي، حزب ملت ايران

روز گذشته در نشست جلسه مشترك دولت و مجلس شوراي اسلامي ، آقاي علاءالدين بروجردي رئيس كميسيون سياست خارجي و امنيت ملي ، حجت السلام سيد محمد خاتمي را مورد انتقاد قرار دادند كه چرا كمك به افشاي قتل هاي سياسي نموده است . منظور ايشان ، كشتار وحشتناكي است كه بدستور مقام هاي بلند پايه نظام ولايت فقيه و توسط ماموران عالي رتبه وزارت اطلاعات و……انجام گرفت . بوده است . جنايتي كه روي جنايكاران دشت كربلا را سفيد كرد . امنيت ملي از ديد آقاي بروجردي مخفي نگهداشتن كشتار ناجوانمردانه كساني است كه خواهان آزادي و اجراي عدالت اجتماعي هستند حال ميخواهد زن باشند يا مرد . امنيت ملي از ديد آقايان حفظ منافع مادي و نامشروع دست اندركاران نظامي است كه نام اسلامي بر آن نهاده اند . با افسوس بسياردر اثر سياست هاي غلط و نابجا ، در اين دو دهه جامعه ايراني با آن فرهنگ غني و پويا با شتابي تند بسوي انحطاط اخلاقي پيش مي رود ، پايه هاي خانواده متزلزل شده است ، فساد در همه ابعادش روز بروز در جامعه گسترش مي يابد ، اعتياد و فحشا بيداد مي كنند ، بيكاري و تاريك بودن آينده ، جوانان كشور راسرخورده و نا اميد نموده است ، فقر و گراني موجب گسترش ابعاد جنايت و دزدي شده و امنيت از كوي و برزن رخت بربسته است ، رانت خواري و ارتشاء در بين مقام هاي لشكري و كشوري و وابستگان شان كشور را بسوي انحطاط مي كشاند ، حكومت مستضعفان كه كه سرلوحه انقلاب و وعده آيت الله خميني بود اكنون مردم ناظر و شاهد حكومت سوپر مستكبران هستند . منافع ملي ما در خليج هميشه فارس و درياي مازندران مورد تجاوز قرار گرفته است وكسي نيست كه در برابر تهاجم به منافع ملي ما بايستد ، بر اثر ندانم كاري هاي مسئولان نظام روز بروز بر حيثيت ملي ما در جهان لطمه وارد مي آيد و…… .

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

آقاي علاءالدين بروجردي از افشاي گوشه اي از قتل هاي سياسي سخت ناراحت و آقاي خاتمي را زير سئوال مي برند ، آقاي بروجردي آيا لشگريان ابن سعد و شمر در دشت كربلا زني را مثله كردند آنگونه كه ماموران شما پروانه فروهر آن شير زن بيشه ايران زمين را مثله كردند ؟ آزاد زني كه آرزويي جز آزادي و عدالت و رفاه و ترقي براي ملت ايران در دل نداشت و يا داريوش فروهر بزرگمردي از تبار سياوش كه عمرعزيز خود را در راه مبارزه با استبداد و ارتجاع و استعمار صرف نمود ، بايد آنگونه وحشيانه در خانه امن خود مثله گردد ؟ يانويسندگان آزاد انديشي كه قلمشان در راه آزادي و بزرگي ايران زمين و دفاع از حقوق پايمال شده ملت محروم ايران بكار ميرفت ، ناجوانمردانه ربوده شوند و بقتل برسند تا گروهي آزدانه به چپاول ثروت هاي ملي مشغول باشند ؟آيا امنيت ملي از ديد شما براي پنهان نگهداشتن جنايت وحشيانه جنايتكاران خون آشام نيست ؟
آيا حكومت اسلامي كه آيت الله خميني آن همه در باره اش سخن گفته و برپايي آن را وعده دادند ، همين حكومتي است كه جان و مال مردم ميهن ما را مباح مي داند ؟ يا هركسي واژه آزادي و عدالت را بر زبان آورد با زندان و شكنجه و داغ و درفش طرف خواهد بود . ؟

درود بر روان داريوش و پروانه فروهر جانباختگان راه آزادي و شرف

درود بر روان نويسندگان آزاده اي كه جان خود را فداي آزادي قلم نمودند

درود بر زندانيان سياسي و دانشجويان مبارز


پنجشنبه 29/05/1383 خورشيدي
دفتر اروپايي حزب ملت ايران

دنبالک:
http://khabarnameh.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/11066

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'قتل هاي سياسي و امنيت ملي، حزب ملت ايران' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016