جمعه 6 شهريور 1383

متن کامل اطلاعيه روابط عمومي دفتر تحکيم وحدت درباره برگزاري اردوي سالانه دفتر تحکيم وحدت

پيرو برخي اخبار و شايعات درباره اردوي سالانه دفتر تحکيم وحدت،نکات زير به اطلاع عموم مي رسد:
1- دفتر تحکيم وحدت در جلسه مورخ 29/3/83 با درخواستهاي انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاههاي شيراز و علوم پزشکي،منابع طبيعي گرگان و اصفهان و علوم پزشکي مبني بر برگزاري اردوي سالانه در اين دانشگاهها موافقت کرده،تصميمگيري نهايي را به شرايط و امکانات عمومي واگذار کرد.پس از پيگيريهاي بسيار انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه شيراز و علوم پزشکي در تاريخ 21/5/83 مجوز رسمي برگزاري اردوي سالانه دفتر تحکيم را دريافت کرد،امابه علت مانع تراشي جديد و فشار نهاد رهبري دانشگاه شيراز، برگزاري اردو سالانه تحکیم منوط به تاييد شوراي تامين امنيت استان کرد. کميسيون دانشجويي شوراي تامين استان نيز برگزاري اردو را بلامانع دانست.
2- فشارهاي زيادي از سوي نهادهاي امنيتي جهت جلوگيري از برگزاري اردو به دانشگاه شيراز و علوم پزشکي و دفتر تحکيم وحدت وارد شده است که متاسفانه بخش عمده اي از اين فشارها و سنگ اندازي ها از طرف ارگان ها و نهادهايي است که زيرمجموعه مستقيم دولت اصلاحات ،وزارت کشور مدعي توسعه سياسي و وزیر علوم است. به رغم موافقت استاندار فارس ، معاونت سياسي استانداري و وزیر علوم باانداختن دانشجویان در چرخه معیوب بوروکراسی اداری وزارتخانه های علوم و کشور، نقش گروههاي فشاري را ايفا مي کنند که در شهر فرهنگي و فرهيخته پرور شيراز وجود خارجي ندارند.
3- يک روز مانده به افتتاحيه اردو، اطلاعيه هايي فاقد وجاهت قانوني مبني بر لغو مجوز برگزاري اردو صادر شده است. بسياري از کساني که از پويايي و انسجام جنبش دانشجويي هراسانند، با استفاده از رانت هاي قانوني و فراقانوني مي خواهند آخرين بخش فعال جامعه را که از حقوق شهروندي و آزاديهاي مدني و اجتماعي مردم دفاع مي کنند به رکود و رخوت بکشانند که قدرت بي حد و حصر خود و اربانشان را لجام گسیخته تر از اين کنند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

4- به رغم همه سنگ اندازي ها و کارشکني هاي صورت گرفته در مسير برگزاري اردوي دفتر تحکيم وحدت و با توجه به دريافت مجوز رسمي از سوي دانشگاه شيراز، دفتر تحکيم وحدت اقدام به دعوت از انجمن هاي عضو اتحاديه و سخنرانان برنامه، جهت حضور در اردو کرده است وعده اي زيادي از دانشجويان مسافت هاي طولاني 24 ساعته را جهت حضور در اردو پيموده اند .بنابراين دفتر تحکيم وحدت اعلام مي دارد که اردوي سالانه دفتر تحکيم وحدت در دانشگاه شيراز طبق زمان بندي اعلام شده، کماکان به قوت خود باقي است.و از همه دانشجوياني عضو اتحاديه درخواست مي کند که در روز شنبه 7/6/83 در دانشگاه شيراز جهت پذيرش حضور به هم رسانند تا تاخيري در برنامه هاي اردو صورت نگيرد.

روابط عمومی دفتر تحکیم وحدت

دنبالک:
http://khabarnameh.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/11323

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'متن کامل اطلاعيه روابط عمومي دفتر تحکيم وحدت درباره برگزاري اردوي سالانه دفتر تحکيم وحدت' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016