چهارشنبه 18 شهريور 1383

اطلاعيه دفتر تحكيم وحدت در خصوص شهادت مظلومانه حاج داوود كريمي

پرواز عاشقانه و مظلومانه ي حاج داوود كريمي از فعالان سياسي و قهرمانان پاسداري از كيان ايران زمين، هرگز دستاويزي براي بالا بلندي آن ها كه زخم نفاق را بر چهره اش خراشيدند ، نخواهد بود .
او در حالي بسوي حق شتافت كه هيچگاه رشته پيمان و مودت بين او ومردم گسيخته نشد . وي از نمونه هاي بارز و درخشان رزمندگاني بود كه حضور خالصانه و آرمانگرايانه در جنگ را با دفاع از حقوق مردم ، آزاديها و مبارزه با جور و ستم و خودكامگي تداوم بخشيدند، در پاي تطميع ها و تهديد هاي حاكميت تسليم نشدند و با رفتار خود ثابت كردند كه ارزشهاي جبهه و جنگ و آرمانهاي رزمندگان محملي براي تعرض به حقوق مردم ، سهم طلبي ، امتياز خواهي ، دنيا طلبي و قدرت خواهي نيست . اما امروز سياست نفاق و تزوير برخي صحنه گردانان تمجيد و تمكين او در چهارچوب اصل " بهره برداري از دشمن مرده " بيش از هر چيز آزار دهنده است.هم آناني كه چهره دردمند او را در رسانه هاي متصرف خود نشان ميدهند تا پشت همه خلوص و صداقتش،دو رنگي هاي خود را پنهان كنند،آري همان هايي كه زندانبانان روز هاي ستوه و خستگي او بودند.روز هايي كه حاج داوود كريمي به خاطر فرو نياوردن سر تعظيم ،دفاع از حقوق آيت الله منتظري و بيان بي پرواي حقيقت راهي زنداني شد كه روزگاري با يارانش ميله هاي آن را به اميد زمانه اي عاري ار وحشت ،اختناق و سركوب گشوده بودند و فشارهاي جسماني و رواني بسياري را به جان خريد .آناني كه حتي فعاليت در يك كارگاه تراشكاري را نيز براي او كه دست رد بر تمامي عطاياي قدرت زده و از رهبري سپاه به كنج كارگاه پناه برده بود،تحمل نمي كردند و حتي ناجوانمردانه تا واپسين لحظه مرگ نيز ،جانبازي او را نمي پذيرفتند ، حال بوقلمون صفت و سراسيمه در رسانه هايشان به مدح و ستايش ايشان مشغولند و گوي سبقت از يكديگر مي ربايند تا ماهيت مزورانه و رياكارانه ي خود را به تمامي به نمايش گذارند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دفتر تحكيم وحدت ضمن ابراز تسليت و همدردي با خانواده اين بزرگوار و درد كشيده كه حتي در بستر احتضار و واپسين روزهاي زندگي نيز از تهديد گروه هاي فشار با صحنه گرداني يكي از متهمان پرونده قتل هاي زنجيره اي نيز آسوده نبود،اعلام ميدارد كه تجليل ها و تمجيد هاي ساختگي و دروغين هرگز نقابي براي پوشاندن ستم ها وجفاهاي رفته بر او نخواهد شد.

روابط عمومي دفتر تحكيم وحدت

دنبالک:
http://khabarnameh.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/11766

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'اطلاعيه دفتر تحكيم وحدت در خصوص شهادت مظلومانه حاج داوود كريمي' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016