پنجشنبه 19 شهريور 1383

سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي‌‏در بيانيه اي تحليلي از تصميمات و عملكرد دستگاه ديپلماسي كشور در قبال وقايع اخير عراق انتقاد كرد، ايلنا

تهران-خبرگزاري كار ايران
سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي‌‏در بيانيه اي تحليلي از تصميمات و عملكرد دستگاه ديپلماسي كشور در قبال وقايع اخير عراق انتقاد كرد،
در اين بيانيه تصريح شده است:در حال حاضرجمهوري اسلامي ايران از مقام همسايه‌‏اي دوست، مدافع تماميت ارضي و حامي صلح و آرامش در عراق به كشوري متهم به مداخله تنزل كرده‌‏است.

به گزارش ايلنا متن كامل اين بيانيه به اين شرح است:
ملت شريف ايران
حوادث يك ماه گذشته عراق به ويژه آن چه در مناطق شيعه نشين رخ داد و تاثير آن بر روابط با جمهوري اسلامي ايران و نيز امنيت و منافع ملي ما بسيار مهم و در خور توجه است.
سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران نظر به اهميت موضوع و عليرغم اعلام مواضع خود در اين زمينه در گذشته، وظيفه خود مي‌‏داند ضمن اشاره و انتقاد به تصميمات و عملكرد دستگاه ديپلماسي كشور در قبال وقايع اخير عراق، به تشريح ديدگاه خود بپردازد.
1- پس از گذشت حدود يكسال و نيم از اشغال كشور عراق و آشكار شدن ميزان صحت ادعاهاي آمريكا مبني بر وجود سلاح هاي كشتار جمعي در عراق و دخالت رژيم اين كشور در فعاليت هاي تروريستي، اكنون كمتر كسي را مي‌‏توان يافت كه اهداف آمريكا را از حضور نظامي در منطقه به درستي درك نكرده باشد.
اشغال عراق پس از افغانستان، در سايه فضاي سياسي- رواني ناشي از حادثه يازده سپتامبر و به پشتوانه قدرت نظامي-تكنولوژيك دومين گام مهم اين كشور به منظور تحكيم سلطه بر يكي از مهم‌‏ترين مناطق جهان به لحاظ سوق الجيشي و منابع عظيم انرژي به شمار مي‌‏رود.لذا حضور آمريكا در عراق محصول يك انتخاب و با توجه به هزينه‌‏هاي احتمالي ناشي از آن است.اين اراده قطعا شكست‌‏ناپذير و غير قابل برگشت نيست، اما بي‌‏ترديد حركت‌‏هاي محدود نظامي، از نوعي كه در طول يك‌‏سال گذشته در برخي از شهرهاي عراق و اخيرا در نجف شاهد آن بوديم، فاقد ظرفيت و بسيار كوچكتر از حد و اندازه‌‏هاي لازم براي اثر گذاري تعيين كننده بر اين استراتژي است.
نه عراق ويتنام و نه مردم رها شده‌‏از بند ديكتاتوري در اين كشور ويت كنگ و نه دوران ، دوران جنگ سرد است.
بنابراين نتيجه اقداماتي از اين دست جز سركوب و فراهم آوردن توجيه مناسب براي حضور نظامي ديرپاتر آمريكا، ياس و سرخوردگي ملت عراق و افزون شدن تهديد عليه كشورهاي همسايه،نتيجه ديگري ندارد.
اكنون منطقه در شرايطي قرار دارد كه بحران، بي‌‏ثباتي و حركت‌‏هاي نظامي، دخالت و حضور طولاني‌‏تر آمريكا را به عنوان مبارزه با تروريسم، توجيه‌‏پذيرتر مي‌‏كند ، در حال حاضر عراق داراي دولت و حكومتي است كه جمهوري اسلامي ايران آن را به رسميت شناخته است.
مادام كه سرزمين عراق عرصه حركت‌‏هاي مسلحانه و ماجراجويي عده‌‏اي بي‌‏تدبير باشد دولت رسمي اين كشور و نيز بخش مهمي از مردم آن خواهان تداوم حضور آمريكا خواهند بود.در نتيجه اين گونه حركت‌‏ها جز ضربه زدن به وحدت ملي عراق و ايجاد تفرقه و دو دستگي ميان اقوام و طوايف اين كشور حاصلي نخواهد داشت.در نجف جنگ اصلي ميان گروه‌‏هاي مسلح المهدي با پليس و نيروهاي نظامي عراق بود و آمريكايي‌‏ها در اكثر موارد به حمايت و تامين نظاميان عراق اكتفا مي‌‏كردند.
لذا آن چه در اين سه هفته اتفاق افتاد، عملا يك برادركشي واقعي, هتك حرمت اماكن مقدس و خرابي و دمار براي شيعيان عراق بود و حاصل اين برادركشي و ويراني آن كه اگر تا ديروز القاعده به عنوان يك خطر و تهديد تبليغ مي‌‏شد ، امروز اقدامات ناسنجيده شيعه عراق را در سطح تبليغات سياسي به تدريج جانشين القاعده و نقش شيعيان را در حاكميت سياسي اين كشور تضعيف كرده‌‏است.
2- همزمان با شكل گيري دولت جديد عراق، موضع جمهوري اسلامي ايران دفاع از تماميت ارضي عراق، سامان‌‏يابي هر چه سريع‌‏تر اوضاع و تعيين سرنوشت به دست مردم اين كشور بود, دولت با اتخاذ اين موضع و عليرغم مخالفت برخي از محافل، توانست چهره‌‏اي مدافع صلح، حامي يكپارچگي و وحدت ملي و تماميت ارضي اين كشور از خود به نمايش بگذارد.
اين موضع از سوي محافل مذكور كه از سر غرض ورزي يا تحليل غلط، آرامش در عراق را به معناي نزديك شدن خطر و تهديد عليه كشور ارزيابي مي‌‏كنند و يا تشديد و گسترش بحران با آمريكا را موجب تثبيت موقعيت خود مي‌‏دانند، همواره به چالش كشيده شده است.
تا جايي كه متاسفانه جمهوري اسلامي ايران از مقام همسايه‌‏اي دوست، مدافع تماميت ارضي و حامي صلح و آرامش در عراق به كشوري متهم به مداخله تنزل كرده‌‏است و محافل سياسي مطبوعاتي جهان كه تا چندي پيش ديپلماسي جمهوري اسلامي ايران را مي‌‏ستودند و بر هوشياري ايران در دور زدن بحران و تبديل شدن به امن‌‏ترين نقطه خاور ميانه تاكيد مي‌‏كردند، امروز به دليل برخي مواضع و حمايت‌‏ها از ماجراجوياني كه حرم حضرت علي (ع) را به سنگر و ميدان جنگ تبديل كرده‌‏اند در نيات دوستانه ما ترديد روا مي‌‏دارند.
3- ابتكار مرجعيت ديني عراق در پايان بخشيدن به بحران سه هفته‌‏اي نجف و مناطق شيعه نشين، تجربه‌‏اي ارزشمند و عبرت‌‏آموز از دو عملكرد متضاد به نام روحانيت و مرجعيت را در برابر چشمان همگان به نمايش گذاشته است.
از يك سو به نام روحانيت و با سوء استفاده از ايمان و اعتقاد پاك مردم، جنگي كور و بي‌‏هدف بر شيعيان تحميل شد.جنگي كه طي آن بسياري از جوانان صادق و مومن مسلمان و مردان و زنان و كودكان كشته و زخمي شدند، حرمت مقدس‌‏ترن اماكن اين كشور شكست،وحدت ميان طوايف تضعيف شد و قدرت شيعه در ساخت سياسي عراق كاهش يافت و موقعيت آمريكا مستحكم‌‏تر و حضور نظامي اين كشور در عراق توجيه‌‏پذيرتر شد.
از سوي‌‏ديگر، مرجعيت ديني مطمئن به شعور مردم، پس از دوره‌‏اي سكوت تا روشن شدن نتايج ناگوار و سياه اين گونه ماجراجويي‌‏ها بر همگام متكي بر شور و وجدان ديني ملت و در اقدامي ابتكاري با بسيج امواج مردمي، به سه هفته جنگ و خونريزي و ويراني پايان داد و تصويري از حلم و هوشياري و دور انديشي را به نمايش گذاشت.
اين دو تجربه چنان با يكديگر در تضادند كه جمع ميان آن‌‏ها ممكن نيست و عجيب اين كه برخي از محافل سياسي داخلي كه تا ديروز به صراحت و يا در پرده از حركت اول به عنوان حركتي انقلابي حمايت مي‌‏كردند وآن را جرياني ديني و اصيل در مبارزه با اشغالگري مي‌‏خواندند امروز پس از نافرجامي و شكست اين تجربه بدون پذيرش مسئوليت مواضع اشتباه گذشته، خود را طرفدار ابتكار مرجعيت ديني عراق نشان مي‌‏دهند و اين هر دو حركت را تحت عنوان كارآمدي و توانمندي دين در مواجهه با تهديدها و خطرات تبليغ مي‌‏كنند و هرگز به اين صرافت نمي‌‏افتند كه سه هفته جنگ به نام روحانيت و دين جز خرابي و كشتار چه ارمغاني براي مردم عراق به ويژه شيعيان اين كشور به همراه داشت و اين همه چه نسبتي با اقدام به دور از خشونت مرجعيت ديني در پايان بخشيدن به اين جنگ بي حاصل دارد.
4- سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران پيش از اين طي بيانه‌‏اي از دولت جمهوري اسلامي ايران خواست كه در محكوم كردن اقدامات افراد ماجراجو و فاقد تدبير د رعراق به نام روحانيت و دين صراحت بيشتري از خود نشان دهد و حمايت صريح خود را از موضع مرجعيت ديني اين كشور اعلام كند.
متاسفانه عدم شفافيت در مواضع ايران نسبت به بحران عراق از يك سو و فشارها و اظهارات و اقدامات جريان‌‏هاي ماجراجو و جنگ طلب داخلي از سويي ديگر خسارت سنگيني بر موقعيت ايران در عراق وارد كرد.
به اعتقاد سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران، تشديد بحران در عراق موجب كاهش تهديد و خطر آمريكا عليه ايران نخواهد شد زيرا چنان كه گفتيم اقداماتي نظير بمب‌‏گذاري و شورش هاي مسلح كور كه بيش از جلب حمايت مردم احساس نا امني را در آن‌‏ها دامن مي‌‏زند قطعا از حمايت ملي بي‌‏نصيب مانده و سركوب خواهد شد.
كما اين كه در نجف چنين شد. لذا حمايت از اين حركات تحت عنوان حركت‌‏هاي آزادي‌‏بخش و جهادي به آمريكا فرصت خواهد داد تا با تاكيد بر دخالت ايران در عراق و متهم كردن ما به تروريسم، افكار عمومي بين المللي را براي اقدامات و فشارهاي تلافي جويانه آماده كند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

همچنين اقتدارگرايان وطني بايد بدانند حربه ايجاد بحران در روابط خارجي و خلق يا تقويت دشمن خارجي نظامي كردن فضا به منظور ايجاد جو احساسي و يك پارچگي كاذب و سركوب منتقدان و تثبيت قدرت، شيوه قديمي شناخته شده‌‏اي است كه كارآمدي خود را از دست داده است.
از اين رو تنها راه كاهش آسيب پذيري‌‏ها و تقويت توان و وحدت ملي در مواجهه با منابع جديد تهديد در منطقه رجوع و اتكار به ملت و ترجيح خواست مردم و مصالح ملي بر منافع و موقعيت خويش است.
در غير اين صورت اين مسير تا سازش و معاملات پنهان با بيگانه و اعطاي انواع امتيازات از جمله امتيازات اقتصادي به آنان و چوب حراج زدن به ثروت و مايملك كلي در ازاي تثبيت خود ادامه خواهد يافت.

سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران

Copyright: gooya.com 2016