جمعه 20 شهريور 1383

اطلاعيه دفتر تحكيم وحدت در خصوص شهادت مظلومانه حاج داوود كريمي

" پرواز عاشقانه و مظلومانه ي حاج داوود كريمي از فعالان سياسي و قهرمانان پاسداري از كيان ايران زمين، هرگز دستاويزي براي بالا بلندي آن ها كه زخم نفاق را بر چهره اش خراشيدند ، نخواهد بود. او در حالي بسوي حق شتافت كه هيچگاه رشته پيمان و مودت بين او و مردم گسيخته نشد. وي از نمونه هاي بارز و درخشان رزمندگاني بود كه حضور خالصانه و آرمانگرايانه در جنگ را با دفاع از حقوق مردم ، آزاديها و مبارزه با جور و ستم و خودكامگي تداوم بخشيدند، در پاي تطميع ها و تهديد هاي حاكميت تسليم نشدند و با رفتار خود ثابت كردند كه ارزشهاي جبهه و جنگ و آرمانهاي رزمندگان محملي براي تعرض به حقوق مردم ، سهم طلبي ، امتياز خواهي ، دنيا طلبي و قدرت خواهي نيست. اما امروز سياست نفاق و تزوير برخي صحنه گردانان تمجيد و تمكين او در چهارچوب اصل " بهره برداري از دشمن مرده " بيش از هر چيز آزار دهنده است. هم آناني كه چهره دردمند او را در رسانه هاي متصرف خود نشان ميدهند تا پشت همه خلوص و صداقتش،دو رنگي هاي خود را پنهان كنند،آري همان هايي كه زندانبانان روز هاي ستوه و خستگي او بودند. روز هايي كه حاج داوود كريمي به خاطر فرو نياوردن سر تعظيم ،دفاع از حقوق آيت الله منتظري و بيان بي پرواي حقيقت راهي زنداني شد كه روزگاري با يارانش ميله هاي آن را به اميد زمانه اي عاري ار وحشت ،اختناق و سركوب گشوده بودند و فشارهاي جسماني و رواني بسياري را به جان خريد. آناني كه حتي فعاليت در يك كارگاه تراشكاري را نيز براي او كه دست رد بر تمامي عطاياي قدرت زده و از رهبري سپاه به كنج كارگاه پناه برده بود،تحمل نمي كردند و حتي ناجوانمردانه تا واپسين لحظه مرگ نيز ،جانبازي او را نمي پذيرفتند ، حال بوقلمون صفت و سراسيمه در رسانه هايشان به مدح و ستايش ايشان مشغولند و گوي سبقت از يكديگر مي ربايند تا ماهيت مزورانه و رياكارانه ي خود را به تمامي به نمايش گذارند. دفتر تحكيم وحدت ضمن ابراز تسليت و همدردي با خانواده اين بزرگوار و درد كشيده كه حتي در بستر احتضار و واپسين روزهاي زندگي نيز از تهديد گروه هاي فشار با صحنه گرداني يكي از متهمان پرونده قتل هاي زنجيره اي نيز آسوده نبود،اعلام ميدارد كه تجليل ها و تمجيد هاي ساختگي و دروغين هرگز نقابي براي پوشاندن ستم ها وجفاهاي رفته بر او نخواهد شد.

روابط عمومي دفتر تحكيم وحدت

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

در همين زمينه:

دنبالک:
http://khabarnameh.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/11815

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'اطلاعيه دفتر تحكيم وحدت در خصوص شهادت مظلومانه حاج داوود كريمي' لينک داده اند.

حاج داوود: روايتي ديگر
حاج داوود کريمي چند روز پيش از زندگي پُر درد خود رها شد. او در سالهاي جواني به علت مبارزه با رژيم شاه به زندان افتاد. پس از پيروزي انقلاب اسل...
kabarchin
September 11, 2004 02:12 AM

Copyright: gooya.com 2016