جمعه 20 شهريور 1383

دستگيری سه روزنامه نگار در ايران ؛ سرکوب اطلاع رساني آزاد ادامه دارد، گزارشگران بدون مرز

Gozareshgaran-Bedoon-Marz.jpg

سه روزنامه نگار که با روزنامه های اصلاح طلب همکاری کرده يا مي کنند، در روزهای ١٧و ١٨ شهريور دستگير شده اند.
حنيف مزروعي ، بابک غفوري آذر و شهرام رفيعزاده آخرين قربانپان موج دستگيری و بستن سايت های اينترنتي اطلاع رساني هستند که دستگاه قضايي در هفته های گذشته سازمان داده است.

بعد از مسدود کردن و بستن سايت های اينترنتي اطلاع رساني و دستگيری تعدادی از دست اندر کاران اين سايت ها، مقامات قضايي ايران به احضار، تهديد و دستگيری روزنامه نگاراني که "مشکوک" به همکاری با اين سايت ها هستند پرداخته اند. گزارشگران بدون مرز اين موج جديد سرکوب را محکوم مي کند و از مقامات مسئول ايران مي خواهد که دستگير شدگان هفته های اخير و اين سه روزنامه نگار را هر چه سريعتر آزاد و به سرکوب اطلاع رساني آزاد، پايان دهد.
حنيف مزروعي همکار بسياری از روزنامه های اصلاح طلب در ١٨ شهريور توسط دادسرای ناحيه ۹ تهران احضار و در همان روز بازداشت شده است.

بابک غفوري آذر روزنامه نگار روزنامه حيات نو اقتصادی پس از بازرسي ماموران لباس شخصي از خانه اش بازداشت و به محل نامعلومي انتقال يافته است.

شهرام رفيع زاده دبير سرويس فرهنگي روزنامه اعتماد توسط چند مامور لباس شخصي در محل کارش و دفتر تحريريه اين روزنامه بازداشت شده است. اين روزنامه نگار يک روز پيش از دستگيری احضاريه ای از سوی ادارهي اماكن به درخواست دادسراى ناحيه ۹ تهران دريافت کرده بود.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

اين سه روزنامه نگار ظاهرا در ارتباط با سايت رويداد www.rouydad.info و توسط اداره امکان که بازوي عملياتي سرويس های اطلاعاتي قوه قضاييه است، بازداشت شده اند. اين سايت در اول شهريور ماه به دستور رسمي دادستان تهران مسدود شد.

ظاهرا در چند هفته ی گذشته تعدادی از مسئولين و کارکنان شرکت های خدمات دهنده اينترنتي که دستگير شده بودند آزاد شده اند. اما بنا بر اطلاعاتي که به دست ما رسيد است مسئولان فني و وب نگاران سايت های اطلاع رساني و خانواده های آنها، پس از احضار و يا بازداشت شديدا تحت قشار قرار گرفته و تهديد شده اند که در مورد بازداشت خود با هيچ کس سخن نگويند و به ويژه با سازمانهای مدافع حقوق بشر داخلي و يا خارجي تماس نگيرند.

گزارشگران بدون مرز يادآور می شود که :

با سيزده روزنامه نگار زندانی، ايران بزرگ ترين زندان روزنامه نگاران در خاورميانه است

علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ايران ازجمله سي و شش رهبر و مقام دولتی در جهان است، که از سوی گزارشگران بدون مرز بعنوان دشمنان آزادی مطبوعات برگزيده شده اند

دنبالک:
http://khabarnameh.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/11817

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'دستگيری سه روزنامه نگار در ايران ؛ سرکوب اطلاع رساني آزاد ادامه دارد، گزارشگران بدون مرز' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016