يكشنبه 22 شهريور 1383

شيرين عبادى: اسلام مانند ساير اديان خشونت را رد کرده است، ايرنا

تهران ، خبرگزارى جمهورى اسلامى ۲۲ / ۰۶ / ۸۳
خارجى.عبادى.اسلام
خبرگزارى رسمى اتريش (آ.پ.آ ) روز يکشنبه گزارش داد : "شيرين عبادى"
برنده جايزه نوبل صلح سال۲۰۰۳ ميلادى خواست اقدامات تروريستى که به نام
دين اسلام انجام مىگيرد، به اين دين نسبت داده نشود.
به گزارش خبرگزارى فرانسه از وين پايتخت اتريش ، خانم عبادى وکيل ايرانى
در سمينارى با حضور حدود۱۲ شخصيت بين المللى در شهر "ملک " در شمال اتريش
گفت : هربار که شخصى به نام اسلام کشته مىشود، دين اسلام مورد تمسخر قرار
مىگيرد. ترور و خشونت ازسوى تمامى اديان رد شده است .
خانم عبادى افزود : به همين ترتيب، زورگويى و سختگيريهاى که در بوسنى
و هرزگوين و همچنين در اسراييل انجام مىشود را نمىتوان به دين مسيحيت يا
يهود نسبت داد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

باوجود اين وى اظهار تاسف کرد، "برخى از دولت هاى اسلامى تمايلى ندارند
تفسيرى از اسلام را بپذيرند که با دمکراسى و حقوق بشر سازگارى دارد."
شيرين عبادى روز جمعه در اولين روز اقامت خود در اتريش اظهار اميدوارى
کرد که بحث کنونى درباره برنامه هسته اى ايران با گفت وگو خاتمه يابد.
پرونده هسته اى ايران يکى از موضوعات اصلى دستور کار شوراى حکام
آژانس بين المللى انرژى اتمى خواهد بود که فردا دوشنبه در وين تشکيل جلسه
مىدهد.

دنبالک:
http://khabarnameh.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/11908

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'شيرين عبادى: اسلام مانند ساير اديان خشونت را رد کرده است، ايرنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016