دوشنبه 13 مهر 1383

داستان آقاي هخا و ماجراي عمله و ميني ژوپ، محمود مهران اديب

با اين ره و رسم بد چه مي بايد كرد ـــــ بگذ شته بدي زحد چه مي بايد كرد
پر گشته محيط ما ز د يو و دد و دام ـــــ با اين همه ديو و دد چه مي بايد كرد
جانباخته راه ميهن فرخي يزدي

در سال هاي 1350-1346 همزمان با خدمت در ارتش در دانشكده علوم ارتباطات اجتماعي كه بهمت جناب آقاي دكتر مصباح زاده موسس روزنامه كيهان تأسيس شده بود ، مشغول تحصيل بودم (جناب ‎آقاي دكتر مصباح زاده با اين اقدام بزرگ فرهنگي ، نام بسيار نيكي از خود بجا گذشته اند.) يكي از استادان بنام آن زمان مرحوم دكتر علي آبادي بودند . روزي در سر كلاس ايشان ، دانشجويي بلند شد واز استاد پرسيد ، آقاي دكتر داستان اين عمله و ميني ژوپ حقيقت دارد ؟ ( در آن روزها ماجراي عمله و ميني ژوپ نقل هر محفل و مجلسي شده بود و عجيب اينكه در اكثر شهرستان ها افرادي ادعا مي كردند اين ماجرا در شهرآنان اتفاق افتاده و خود شاهد ماجرا بوده اند .!! در اين مورد داستانها و طنزهاي زيادي ساخته و پرداخته شد از جمله هفته نامه فكاهي توفيق هم
بعنوان طنز ، عمله را مرد سال انتخاب كرد ) . زنده نام دكتر علي آبادي از اين پرسش نابجا سخت برآشفت ، با عصبانيت آن دانشجوي را از كلاس بيرون كرد و رو به دانشجويان نموده و فرمودند اين آخرين باري باشد كه كلاس درس را به بازي بگيريد اين جور پرسش ها مال خارج از كلاس است نه در موقع تدريس . پس از پايان كلاس من و دو تن از دوستان همكلاسي كه تا اندازه اي هم عقيده بوديم كلاس را ترك نكرده و در جاي خود مانديم . استادعلي آبادي بما گفت شما مگر خيال رفتن نداريد . عرض كرديم آقاي دكتر شما فرموديد اين گونه سئوال ها مال خارج كلاس است ما مانديم تا استاد ، ما را از علت اين سر و صدايي كه دراين باره براه افتاده است آگاه فرمايند . استاد فرمودند يعني اين موضوع اينقدر شما را علاقمند كرده است ؟ . گفتيم بلي . استاد فرمودند ، پس بنشينيد وگوش كنيد سپس ادامه دادند !
در اواخر سلطنت احمدشاه قاجار و آغاز به قدرت رسيدن رضاشاه پهلوي كه در آن زمان سردار سپه ناميده مي شد ، در تهران شايعه گشت كه بر اثر معجزه سقاخانه اي واقع در خيابان شيخ هادي ، كوري بينايي خود را بدست آورده است . از سراسر تهران و اطراف براي زيارت سقاخانه مي آمدند ، نذر و قرباني مي كردند و تا پاسي از شب گذشته اطراف سقاخانه مملو از جمعيت بود . روزي ماژور ايمبري وابسته فرهنگي سفارت آمريكا و خانمش براي تماشا به محل مذكور آمده و براي يادگاري عكسي از سقاخانه گرفتند كه ناگاه از ميان جمعيت صدايي برخاست ، اي مردم بگيريد اين كافر لعين را ، آمده سم در سقاخانه بريزد . با شنيدن اين مطلب مردم بسوي وابسته فرهنگي آمريكا هجوم آورده و اورا زير ضربات مشت و لگد و چاقو كشتند كه داستاني بس طولاني دارد اگر بخواهم تمام و كمال آن آن را شرح دهم . نتيجه آن تيرگي روابط ا آمريكا با ايران شد .
در دوران جنگ جهاني دوم مردي مسيحي اهل مصر بنام آواك ارمني مدعي شده بود كه با نيرو گرفتن از روح مسيح ، از راه دور و نزديك ، بيماران را شفا مي دهد . حتي مسلمانان هم براي درمان و شفا ، دسته دسته به او مراجعه كرده و به پايش مي افتادند و از او تقاضاي شفا مي كردند . پس از چندي پته آقا روي آب افتاد كه فردي حقه باز و شارلاتان است .
هنوز ايران تحت اشغال متفقين بود كه در تهران شايع شد ، شب عاشورا ، زن و مردي دراثر مقاربت ، بهم چسبيده اند ، آنها را به بيمارستان سينا واقع در خيابان سپه برده اند و دكترها هر كاري مي كنند تا بتوانند آنها را از هم جدا سازند، موفق نمي شوند .!! براثر اين شايعه ، مردم دسته دسته به خيابان سپه آمده تا با چشم خود ببينند !! ازدحام جمعيت كه روز به روز بيشتر مي شد بهمين علت پليس خيابان سپه را از ميدان حسن آباد تا گذر تقي خان مسدود نمود و جز اهالي محل به كسي ديگري اجازه عبور نمي دادند . بسياري از مردم مدعي بودند با چشم خود ديده اند كه يك مرد و زني را كه بهم چسيبده بودند روي طبق گذاشته !! و آوردند به بيمارستان ، كساني كه در شب عزيز عاشورا مرتكب چنين گناه عظيمي بشوند سزايشان همين خواهد بود .
چندي بعد خبري در كشور پيچيد كه در مشهد شتري فرار كرده و رفته داخل محوطه حياط حرم امام رضا مشرف به پنجره فولاد . هر كاري كه مي كنند اين حيوان را بيرون ببرند نمي توانند . پس از تحقيق متوجه مي شوند اين حيوان پس از سالها خدمت به صاحبش اكنون كه پير شده است ميخواهند او را نحر كنند و حيوان از زير تيغ جسته و فرار كرده و پناه به امام رضا ضامن آهو آورده است . پس از اطلاع از جريان از سوي توليت آستان قدس رضوي ، شتر از صاحبش خريداري شد و آزاد گرديد اين داستان هم مانند داستان هاي قبلي مدتها نقل مجالس مردم شده بود .
مدتي پيش كه شما هم بايد به ياد داشته باشيد . شايعه شد مردي در شب بيست و يكم ماه رمضان مشروب خورده و ناگهان غيب شده است و شبها صداي فرياد سوختم سوختم او همسايه ها را از خواب و استراحت انداخته است . هر چه هم در خانه مرد غيب شده را مي زنند كسي در را باز نمي كند . اين واقعه در يكي از كوچه هاي خيابان شهباز نزديكي ميدان خراسان اتفاق افتاده بود . جمعيت زيادي هر روزه از گوشه و كنار تهران به خيابان شهباز مي رفتند تا آن مرد غيب شده و خانه اش را ببينند تا جايي كه پليس براي حفظ انتظامات محل دخالت نموده و محله را تحت كنترل خود در آورد . آنقدر اين جريان سر و صدا كرد تا موضوع به راديو كشيده شد . در ساعت چهار و سه دقيقه بعد از ظهر هر روز برنامه اي از راديو پخش مي شد ( تحت عنوان در گوشه و كنار شهر ومجري آن هم آقاي پرويز ياحقي آهنگساز و ويلونيست مشهور بودند ) كه چگونگي ماجرا پس از تحقيق توسط مجري برنامه از اول تا آخر بيان گرديد . داستان بدين قرار بود كه بعلت تابستان و فصل گرما صاحبخانه به مسافرت رفته بود در خانه هاي قديمي ، اكثر توالت ها گوشه حياط قرار داشت ، صاحبخانه شير آب توالت را خوب نبسته بود وقت شب فشار آب زياد مي شد و از شير صداي پت پت پت در مي آمد . همسايه ها كه بعلت فصل گرما شب ها در پشت بام ها ميخوابيدند ، صداي شير آب به نظرشان سوختم سوختم مي آمد بدين ترتيب شايعه شده بود كه صاحبخانه در شب 21 رمضان مشروب خورده و غيب شده و شبها فرياد سوختم سوختم اش بلند مي شود اكنون هم داستان عمله و ميني ژوپ ساخته و پرداخته شده است خدا كند اشتباه كرده باشم كه چه خوابي براي ما ديده اند .
پرسيديم استاد منظور شما را نفهميديم ، چه خوابي ديده اند يعني چه ؟
استاد گفتند بچه هاي عزيز ، دانشمندان براي كشف و يا علاج هر دردي آزمايش هاي متعددي برروي موش ها گرفته تا خوكچه هندي ، انجام مي دهند تا به نتيجه دلخواه برسند در جهان سياست هم همينگونه است . دول بزرگ براي منافع خود ، بر روي ملت هاي جهان سومي برنامه ريزي ميكنند ؤ آزمايش هاي گوناگوني انجام ميدهند تا نتيجه دلخواه خود را بدست آورند لذا از سادگي و زود باوري ملت ها جهان سوء استفاده نموده و آنها را به بازي مي گيرند حتي اگر اين برنامه يك قرن ادامه داشته باشد . مهم منافعي است كه در آينده نصيب آنها خواهد شد .
پرسيديم استاد شما فرموديدي خدا كند اشتباه كرده باشم ، چه چيزي را اشتباه كرده ايد ؟
فرمودند ، نمي توانم چيزي بگويم شما هم فراموش كنيد بچسبيد به درستان و زندگي خودتان . ديگر اين سئوال را از من ننمائيد . با گفتن اين جمله ، كلاس را ترك كردند

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

سال ها گذشت . و من به اهواز منتقل شده بودم . در ماه هاي آخر انقلاب بود كه يكي از پزشكان بيمارستان لشگر92 زرهي اهواز به دفتر فرمانداري نظامي آمدند ( ايشان زنده نام سرهنگ دكتر سيرجاني بودند كه كه در طبابت استاد و در ميهن دوستي نمونه ولي در مسائل جاري جهان بويژه ايران كم اطلاع و ساده پندار . در جريان كودتاي نوژه دستگير و در زندان مهندس غرضي بر اثر شكنجه فراوان ، به شهادت رسيدند . روانش شاد باد ) با حالتي پريشان بمن گفتند ، ديشب عكس طرف را در ماه ديدي ؟ گفتم طرف كيست . گفت ، خميني . من ديشب رفتم روي پشت بام عكس آقا را بطور واضح در ماه ديدم اين كار آمريكايي هاست فكر مي كنم از طريق ماهواره ها عكس او را بر روي ماه انداخته باشند تا مردم خيال كنند معجزه است . گفتم جناب سرهنگ شما ديگر چرا ؟ آيا نمي شد كه از توي حياط تماشا مي كرديد و بر روي بام نمي رفتيد ؟ . آن زنده ياد گفتند نه چون گفته بودند بايد به روي بام رفت تا بتوان عكس آقا را ديد . !! در يك لحظه به ياد گفته استاد دكتر علي آبادي افتادم كه فرمودند « خدا كند اشتباه كرده باشم كه چه خوابي براي ما ديده اند » استاد علي آبادي اشتباه نكرده بودند خوابي را كه براي ما ديده بودند به وقوع پيوست و امروزه همگان ناظر و شاهد آنيم .
اما با ظهور آقاي هخا و حمايت بي دريغ چند راديو و تلويزيون برون مرزي از وي و سپس زنده شدن حضرت محمد واين همه سر و صدا و هواخواهان سينه چاك دوباره زنگ خطري به صدا در آمده است . بايد گفت ، خدا نكند از ما بهتران براي ما خواب تازه اي ديده باشند بايد مواظب بود كه ديگر براي چندمين بار پايمان در چاله فرو نرود.كه اين بار در آمدن از آن به اين سادگي ها نخواهد بود . رهبران اپوزيسيون ايستاده بخود بايد از خود نرمش نشان بدهيد و اختلاف سليقه ها را كنار بگذاريد بجا اينكه در برابر هم قرار گيريد دست هم را بگيريد و بفكر رهايي كشورمان از زير سلطه استبداد وارتجاع مذهبي باشيد و با كمك و ياري هم برنامه ريزي درستي نماييد . در گذشته همه ما دچار اشتباه شده ايم مهم امروز است بايد از اشتباهات گذشته پند گرفته و با كمك هم راه آينده را هموار سازيم . يقين بدانيد ملت ايران از زن و مرد گرفته تا پير و جوان در كنار ما خواهند بود و بدين ترتيب دكان هخاها و محمدها بسته خواهد شد .

محمود مهران اديب - بلژيك

دنبالک:
http://akhbar.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/12686

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'داستان آقاي هخا و ماجراي عمله و ميني ژوپ، محمود مهران اديب' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016