دوشنبه 4 آبان 1383

داستان يك تجمع، نامه معترضين سخنرانى سروش در قم به "شرق"

عده اى در گوشه اى از شهر مقدس قم نامه اى را پخش مى كنند كه به حسب اتفاق به دست تعدادى از افراد ارزشى و متعهد (طلاب و دانشجو) قرار مى گيرد كه در اين نامه چنين آمده است:
جناب آقاى/ سركار خانم:
با سلام و احترام، از حضرتعالى دعوت مى شود در جلسه سخنرانى جناب آقاى دكتر عبدالكريم سروش تحت عنوان «انديشه اعتزالى و روشنفكرى دينى» حضور به هم رسانيد.
در اين اثنا تعدادى از دريافت كنندگان نامه تماس هايى را با دوستان خود داشته و موضوع را در ميان مى گذارند كه در نهايت بعد از بررسى هايى كه صورت مى گيرد تصميم گرفته مى شود كه به آدرس محل برگزارى جلسه رفته تا پاسخ چهار سئوال ذيل را از ميزبان جلسه دريافت نمايند:
۱- با توجه به بى نام و نشان بودن نامه و نداشتن مهر و امضا و همچنين عدم تنظيم و صفحه آرايى معمول و مناسب دعوتنامه، آيا جلسه فوق صحت دارد يا كذب است؟
۲- در صورت صحت قضيه آيا ميزبان از تفكرات و انديشه هاى آقاى سروش مطلع بوده است يا خير؟ در صورت عدم اطلاع درصدد آگاهى ايشان برآمده و از اشتباه ايشان جلوگيرى شود.
۳- مدعوين منتقد بر آن بودند كه در صورت صحت اين قضيه، خود را براى بحث و مناظره و طلب پاسخ از ديدگاه هاى ايشان آماده كنند.
۴- در نهايت به ميزبان اطلاع داده شد كه عده اى از شهروندان قمى از اينكه يكى از همشهريان ميزبانى چنين فردى را پذيرفته و لكه ننگى را بر دامن شهر قم نهاده است، معترض بوده و احتمالاً جهت بيان اعتراض خود در محل برگزارى جلسه اجتماع خواهند كرد. متاسفانه برخى از مطبوعات خاص و مسئولان متولى امر به ۳ بند اول فوق اشاره نكرده و صرفاً با حالتى مغرضانه بند چهارم را به صورتى كاملاً تحريف شده بيان داشته اند.و اما نيم ساعت مانده به زمان برگزارى جلسه عده اى در كوچه منتهى به منزل ميزبان اجتماع نموده كه شامل دو دسته بودند: دعوت شدگان منتقد و معترضان متدين.
متاسفانه پس از حضور اين عده كسانى براى سوءاستفاده از جمع حاضر و استفاده سياسى با تماس با نيروهاى خدوم انتظامى و امنيتى و درخواست از پليس ۱۱۰ درصدد ايجاد فضاى امنيتى و خشونت و درگيرى برآمدند تا جايى كه تحمل حضور منتقدان و معترضان را نداشته و در نهايت به صورت پنهانى و حساب شده اقدام به جابه جايى محل سخنرانى نمودند كه نهايتاً معترضان با تعقيب خودروى يكى از مدعوين مشاركتى به نام آقاى محمد جواد اكبرين به مكان دوم دسترسى پيدا كرده و خواستار حضور در جلسه سخنرانى شدند.مع الاسف منتقدان پس از حضور در محل جلسه با درب بسته مورد استقبال قرار گرفتند. همراه با حضور اين عده در كوچه و پشت درب منزل همسايگان با شنيدن سر و صداى به وجود آمده، حساس شده و پس از اطلاع از حضور چنين شخصى با تفكرات ضد دينى انزجار خود را از برگزارى سخنرانى توسط وى در محله خود ابراز مى دارند. در همين حين با اصرار اجتماع كنندگان براى حضور در جلسه مورد نظر، هادى قابل مسئول حزب مشاركت قم اقدام به بازگشايى درب ورودى منزل مى كند و به رغم تذكر نيروهاى امنيتى مبنى بر امكان ايجاد تنش و هرج و مرج، با اقدامى مشكوك در را باز گذاشته و خود از منزل خارج مى شود.لذا نيروهاى منتقدى كه داراى دعوت نامه بوده اند از اين اقدام قابل (بازگذاشتن درب منزل) قصد وارد شدن منزل را مى نمايند كه دو تن از خانم ها از طرف مدعوين در مقابل افراد حاضر مى شوند و اين خانم ها با ايجاد سروصدا و قسم كذب مبنى بر نبودن آقاى سروش و فرماندار قم در داخل منزل جلسه را خصوصى و خانوادگى جلوه مى دهند.
در اين هنگام جمعيت معترض به دليل رعايت حجب و حيا و پرهيز از گفت وگو با نامحرم مجبور به ترك محل مى شوند. با اين حال منتقدان و معترضان در عين ناراحتى از برخوردهاى غيرمنطقى دعوت كنندگان به مدت حدود يك ساعت و اندى همچنان منتظر مى مانند تا مراسم سخنرانى به اتمام رسيده و اعتراض خود را نسبت به رفتارهاى به دور از انصاف و ادب بيان دارند.در اين اثنا كه مدتى از شب گذشته بود، نمايندگان معترضان مكرراً از حاضرين درخواست سكوت و حفظ آرامش اهالى محل را در زمان استراحت داشتند. متاسفانه آقاى هادى قابل با حضور مكرر خود و با شگردهاى خاص همچنان سعى در ايجاد التهاب و سوق دادن فضاى آرام اعتراض به سمت تنش و درگيرى داشت كه با درايت و هوشمندى نيروهاى انتظامى و امنيتى اين حركت تحريك آميز رئيس حزب مشاركت كنترل شد و شخص آقاى قابل را از منطقه دور كردند.پس از گذشت مدتى با اصرار معترضان به نيروهاى امنيتى- نظامى مبنى بر اينكه مراسم سخنرانى يك جانبه آقاى سروش بايد به اتمام برسد و هرچه سريع تر از شهر مقدس قم اخراج گردد، بحمدالله اين پيشنهاد مورد توجه نيروهاى انتظامى قرار گرفته و اميدها بر اين بود كه جناب آقاى كرخى فرماندار و رئيس شوراى تامين شهرستان هم با پيشنهاد مذكور موافقت نمايند تا به اين غائله پايان داده و از تنش و درگيرى احتمالى جلوگيرى به عمل آيد. متاسفانه آقاى فرماندار در حضور عده اى علاوه بر اينكه خواستار اتمام غائله نبود به صراحت اظهار مى دارند كه من مى خواهم اينجا مشكل و درگيرى درست كنم و كوتاه نمى آيم. هرچند اين افراد تا صبح فردا هم پشت درب بمانند.
معترضان و منتقدان با شنيدن اين بيانات از مسئول اصلى تامين امنيت شهر (فرماندار) شگفت زده و ناراحت و عصبانى شده و تصميم گرفتند تا زمان خروج آقاى سروش از منزل و اخراج او از قم همانجا بمانند، در اين زمان معترضان به فكر تهيه شام و تدارك امكانات در جنب منزل مورد نظر افتادند و عده اى از معترضان چون اين حركت را در راستاى دفاع از ائمه معصومين عليهم السلام و ارزش ها مى دانستند مبلغى هرچند مختصر را نذر نمودند كه در نهايت با تهيه تعدادى نوشابه و كيك در پايان غائله پذيرايى از حاضران صورت گرفت.با ايجاد گره حاصله از سماجت هاى فرماندار مشاركتى قم در كار، چند تن از مسئولان قضايى- امنيتى شهر نظرات منتقدان را كه خواهان پايان هرچه سريع تر جلسه و ختم غائله بودند را استماع كرده و اين مطلب را به فرماندار كه محوريت جلسه سخنرانى داخل منزل را برعهده داشت ابلاغ كردند. پس از مدتى درب منزل باز شده و ماشينى براى دور نمودن آقاى سروش جلوى درب منزل مستقر شد كه معترضان همزمان با خروج سروش شعارهايى از جمله «مرگ بر منافق، مرگ بر ضد ولايت فقيه، شهر مقدس قم جاى منافقين نيست، منافق برو گم شو.» سردادند كه با وجود تدابير حفاظتى براى حفظ امنيت آقاى سروش توسط نيروهاى انتظامى و امنيتى ناگهان جلوى چشم معترضان يكى از مدعوين، مشتى محكم از پشت بر سر سروش كوبيد كه اين فرد يكى از مسئولان حزب مشاركت قم بوده است و الحمدالله نيروهاى امنيتى هم به اين موضوع پى بردند. با اين اقدام تحريك آميز و تنش آفرين عضو حزب مشاركت فضا كمى ملتهب شده و چند نفر از معترضان در حالت عصبانيت و متاثر از جو به وجود آمده توسط يكى از اعضاى حزب مشاركت ناخواسته ضرباتى (با دست) را به آقاى سروش در حين سوار شدن به ماشين وارد مى نمايد كه پس از پرس وجوهاى بعدى مشخص گرديد كه آقاى سروش در اين حركت اعتراض گونه چند تن از معترضان كوچك ترين آسيبى نديده است (هرچند عده اى از شارلاتان هاى مطبوعاتى به دروغ نوشته اند كه آقاى سروش با چوب و سنگ مورد ضرب و شتم قرار گرفته است، در اين راستا اقدام تامل برانگيز خبرگزارى دولتى ايرنا بسيار تعجب برانگيز و قابل پيگيرى است).
ملاحظات خاص
- جاى بسى تامل است كه چرا آقاى هادى قابل به رغم مخالفت نيروهاى نظامى و امنيتى درب منزل را به روى معترضان باز نموده تا افراد وارد منزل شوند.
- خروج آقاى قابل از منزل و حضور وى همراه با جر و بحث هاى تنش آفرين براى ايجاد و درگيرى بسيار تامل برانگيز است.
- ياد نمودن قسم هاى نابه حق با اسماء جلاله توسط آقاى قابل و دو تن از خانم ها مبنى بر عدم حضور آقاى سروش و فرماندار در منزل مربوطه و بيان اين مطلب كه جلسه درون منزل خصوصى است، مورد دقت است.
- حاضرين داخل جلسه براى جلوگيرى از حضور منتقدان در جلسه سخنرانى نواميس خود را سپر خود قرار داده و استفاده ابزارى مى نمايند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

- بسيار شگفت انگيز است كه فرماندار شهر كه خود در جلسه شوراى تامين استان حضور داشته و مخالفت شورا را نسبت به سخنرانى سروش به دليل ضديت با مبانى دينى شاهد بوده با اصرار در تشكيل جلسه هرچند در مكان ديگر موثر بوده است.
- آقاى هادى قابل و فرماندار اعلام كردند كه اين جلسه خصوصى و حتى خانوادگى است، حال سئوال اين است كه جلسه اى كه با دعوت از بيش از ۱۰۰ مدعو (به قول خود آنها از طلاب و دانشجويان) تشكيل مى شود چگونه مى تواند خصوصى- خانوادگى باشد.
- در برخى نشريات آمده است كه آقاى سروش در بين انديشمندان و فضلا به سخنرانى پرداخته اند كه بايد پرسيد آيا حدود ۱۰۰نفر از طلاب و دانشجويان منتقدى كه بيش از يك ساعت در پشت درب هاى بسته قرار داشتند جزء قشر تحصيلكرده و فاضل جامعه نبوده اند؟ يا چون با فكر ايشان موافق نيستند حق ندارند در جلسه شركت كنند؟!
- به اذعان آقايان سروش، قابل و حتى خبرنگاران برخى از نشريات همسو در اين مجلس هيچ گونه قصد و غرض سياسى نبوده است كه ما منتقدان و معترضين به صراحت اعلام مى داريم كه اگر اين جلسه سياسى بود هرگز وارد عمل نمى شديم، بلكه به دليل ضديت داشتن ديدگاه هاى سروش با مبانى اصيل دينى با قصد نقد و بررسى وارد ميدان شديم، هرچند كه حزب مشاركت با حركت هاى شيطنت آميز به دنبال اهداف و اغراض سياسى از اين حركت برآمد.
آقاى سروش در مصاحبه با روزنامه شرق آورده است كه «عده اى از آرامش در كشور ناراضى اند و دنبال تنش هستند»، به راستى بايد پرسيد كه جمع منتقدان به دنبال تنش بود و يا: آقاى قابل و فرماندار شهر كه مصوبه شوراى تامين را ناديده گرفته و اقدام به برگزارى جلسه نمودند؟
- شخص فرماندار كه اعلام مى كند: من مى خواهم در اينجا مشكل و درگيرى درست كنم و كوتاه نمى آيم... شخص آقاى قابل كه درب منزل را به روى منتقدين و معترضين باز مى كند تا...
- آقاى قابل كه خود را به جمع معترضين رساند و با حركات و الفاظ مختلف سعى در ايجاد التهاب و تنش داشت.
- تعدادى از عناصر جبهه مشاركت پاره هاى سنگ را در جيب خود قرار داده تا هنگام خروج سروش فضا را به درگيرى و تنش سوق دهند.
- فردى كه جزء حزب مشاركت مى باشد و هنگام خروج سروش سنگى را به قصد درگيرى به سمت او نشانه مى رود كه البته اشتباهاً به يكى از سربازان انتظامى برخورد مى كند و...
- حال خود قضاوت نماييد كه چه كسانى از فضاى آرام كشور ناراضى اند؟
در برخى از نشريات آمده است كه معترضين پس از خروج سروش از محل سخنرانى پذيرايى شدند، بسيار عجيب است كه خبرنگاران پراطلاع و هميشه در صحنه كه از همه وقايع (به قول خود) مطلع بوده اند صداى بلند يكى از معترضان كه براى تهيه شامى مختصر پيشنهاد نذر كردن مبالغى پول از طرف معترضان را داده بود نشنيده و نفهميده اند و اين پذيرايى مختصر (كيك و نوشابه) را چنان جلوه مى دهد كه از سوى تشكيلات و جريان مشخصى و پشت پرده از قبل تدارك گرديده، اما از پذيرايى پر زرق و برق محفل استاد و شاگردانش! كه از پول بيت المال تهيه شده بود چيزى به ميان نمى آورد.
- در نشريات همسو چنين آمده است: «عده اى از نوجوانان مخالف سخنرانى...» اما شاهدان صادق و واقفند كه اكثريت حاضران معترض سنينى بين ۲۰ تا ۳۵ سال داشته اند.
- در خبر ها آمده است كه محمد جواد كرخى فرماندار قم گفته است براى نظارت بر امنيت جلسه در آن منزل حضور يافته است؟ دم خروس را باور كنيم يا قسم حضرت عباس را؟ سئوال اين است كه به راستى وظيفه فرماندار آيا نمى تواند نظارت بر مسائل مهم شهر از جمله گرانى هاى روز افزون از اقلام حياتى و ضرورى قشر محروم جامعه از جمله نان و شير و... بوده باشد؟! مگر نه اين است كه در اثر سوء تغذيه در مناطق محروم قم مشكلات فراوانى در نتيجه عدم توجه و نظارت كافى مسئولان استان از جمله فرماندار و استاندار رخ داده است؟ چرا بايستى براى فرماندار حضور در جلسات سياسى افراطى يك حزب خاص اين قدر مهم باشد ولى توجه به محرومان كه صاحبان اصلى انقلابند، مهم نباشد؟
در پايان عاجزانه از تمام مسئولان و دست اندركاران نظام خصوصاً مسئولان استان قم تقاضاى مجدانه داريم كه بساط سفره تساهل و تسامح را جمع نمايند تا ديگر هرگز شاهد اهانت هاى صريح و وقيحانه عده اى از افراد مغرض و دريافت كنندگان مدال ها و هداياى صهيونيستى- آمريكايى نباشيم كه اميدواريم چنين باشد در غير اين صورت مردم متدين و فدائيان اسلام و محبان اهل بيت عليه السلام به تكليف شرعى خود جامه عمل خواهند پوشاند ولو بلغ مابلغ.

جمع كثيرى از منتقدان و معترضان به سخنرانى عبدالكريم سروش در قم

دنبالک:
http://akhbar.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/13535

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'داستان يك تجمع، نامه معترضين سخنرانى سروش در قم به "شرق"' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016