چهارشنبه 27 آبان 1383

پليس سوييس: اعضاى مجاهدين خلق براى اقامت در سوييس تلاش مىکنند، ايرنا

وين ، خبرگزارى جمهورى اسلامى ۲۷ / ۰۸ / ۸۳
نمايندگى.سياسى.سوييس
يک مقام پليس سوييس اعلام کرد : اعضاى مجاهدين خلق تلاش دارند
که در سوييس اجازه ورود و اقامت پيدا کنند.
"اورز فون دنيکن " رييس يک واحد ادارى پليس سوييس روز چهارشنبه در گفت
وگو با راديو "دى.ار.اس " گفت : تلاش اعضا و هواداران اين گروه براى اقامت
در سوييس و برخى ديگر از کشورهاى اروپايى از زمان حمله نظامى آمريکا به
عراق آغاز شده و همچنان ادامه دارد.
اين مقام پليس با بيان اينکه آمريکا و اتحاديه اروپا اين گروه را
تروريستى مىداند، تاکيد کرد : ما نمىخواهيم آنان درسوييس اقامت کنند، زيرا
آنان جنگجو و صاحب ايده هايى هستند که در سوييس پذيرفتنى نيست .
فون دنيکن همچنين احتمال داد، اعضاى منافقين با ديگر پناهندگان خارجى
مقيم سوييس درگير شوند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

اين مقام پليس سوييس با اشاره به اينکه ورود آن دسته از اعضاى مجاهدين
خلق که شناسايى شده اند به سوييس ممنوع است ، گفت : اين افراد از سوى ماموران
مرزى شناسايى و تقاضاى ويزاى آنان رد خواهد شد.
وى با بيان اينکه شناسايى منافقين کار بسيار مشکلى نيست ، تاييد کرد که
برخى از اعضاى اين گروه از اين کشور اخراج شده اند.

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/14513

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'پليس سوييس: اعضاى مجاهدين خلق براى اقامت در سوييس تلاش مىکنند، ايرنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016