پنجشنبه 5 آذر 1383

سفير عراق در جمع خبرنگاران: مشكلي براي بازگشت اعضاي مجاهدين خلق به كشورشان نداريم، ايسنا

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس سياسي خارجي


نمايش عكس با ابعاد بزرگتر
ما هيچ مانعي براي برگشت اعضاي گروه منافقين به كشورشان نداريم كه البته اين بايد با هماهنگي صليب سرخ باشد.
به گزارش خبرنگار سياسي - خارجي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) محمد مجيد شيخ، سفير عراق در تهران پس از ديدار با نمايندگان اعضاي خانواده‌هاي گروهك تروريستي منافقين در جمع خبرنگاران گفت: از نمايندگان خانواده‌هاي اعضاي مجاهدين خلق (منافقين) استقبال شد و خواسته‌هاي آنها را دريافت كرديم كه ان‌شاء‌الله به عراق منعكس خواهيم كرد.
وي افزود: دولت عراق هم هيچ مشكلي براي بازگشت فرزندان اين خانواده‌ها به كشورشان ندارد، البته بعد از هماهنگي با صليب سرخ.
مجيد شيخ تصريح كرد: ما به طور كلي با حكومت عراق در مورد موضع اين افراد صحبت خواهيم كرد.
سفير عراق تصريح كرد: دولت عراق هيچ‌گونه مانعي بعد از هماهنگي با صليب سرخ براي بازگشت اين افراد ندارد.
وي در پاسخ به اينكه آيا خانواده‌هاي آنها مي‌توانند به ديدار اين افراد در عراق بروند ؟ گفت: ما سعي مي‌كنيم .
مجيد شيخ در پاسخ به اينكه آيا به خانواده‌هاي اين افراد براي رفتن به عراق ويزا مي‌دهيد؟ گفت: ما اين درخواست را به وزارت امور خارجه منتقل مي‌كنيم، اگر قبول كردند ان‌شا‌ء‌الله ويزا مي‌دهيم .
همچنين سفير عراق در ديدار با نمايندگان گروه انجمن نجات گفت:‌ما تلاش مي‌كنيم تا با كمك وزارت خارجه عراق همه افراد اين گروه را به ايران بر‌گردانيم .

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

وي تصريح كرد: ما به طور كلي گروه منافقين را نمي‌پذيريم؛ همانطور كه هيچ گروه تروريستي را در عراق نمي‌پذيريم؛ عراق كشور صلح دوستي است و آنهايي هم كه به اين گروه در عراق همكاري مي‌كنند بازماندگان و حاميان صدام هستند.

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/14857

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'سفير عراق در جمع خبرنگاران: مشكلي براي بازگشت اعضاي مجاهدين خلق به كشورشان نداريم، ايسنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016